Skip to content

به پایگاه اینترنتی هدی بلاگ خوش آمدید.


 


جرم ازمنظراسلام،جرم شناسي،جامعه شناسي،روان شناسي وبزه ديده شناسي فرستادن به ایمیل
تاریخ انتشار : 30 آذر 1388

جرم ازمنظراسلام،جرم شناسي،جامعه شناسي،روان شناسي وبزه ديده شناسي

جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟

شايد واژه جرمشناسي عمرش به يک قرن هم نرسد و بنا بر گفته برخي از ابداعات پيشرفته کشورهاي غربي است وما به نوعي دنباله روي آنها هستيم و همانطور که مي دانيم اين رشته خود به شعب گوناگوني تقسيم شده است که البته موضوع بحث ما نيست و از پرداختن به آن خودداري مي کنيم؛ هدف اصلي از نگارش اين مقاله بررسي و تبيين ارتباط و همبستگي جرمشناسي با دين و پندارهاي اسلامي ماست و به نوعي بيان اين مسئله که مي توان در آئينه دين مفاهيم مترقي جرمشناسي را نيز مشاهده کرد.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://ghavamin.mihanblog.com/post/570

……………………….

http://islamicenlightening.com/article12.html

……………………….

http://www.oxinads.com/articles/article.php?id=615&title=%D8%AC%D8%B1%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C+%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%8A%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA+%D8%9F

......................

جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.irbar.com/law-articles-database/3118/3162/3163

……………………….

عنوان مطلب

1 خودآگاهي،رويکردي نوين در پيشگيري از جرم

2 نقش وحدت يا تکثر عوامل فرهنگي و اقتصادي و رسوم اخلاقي بر جرم زدايي

3 نگاهي به مجازاتهاي جايگزين حبس

4 نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي (قسمت دوم)

5 قتل از روى ترحم

6 امنیت خصوصی

7 اتانازي يا مرگ از روي شفقت

8 حركت اجتماعي عليه جرم صنفي در امريكا : بررسي و نقش وكلاي عمومي محلي

9 بحران ملي افزايش جرم و جنايت در آمريكا

10 هيجان و جرم

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=60

……………………….

11 جرم محال و مقررات اصلاحي قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب در اين خصوص

12 نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوي كيفري(قسمت2)

13 نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوي كيفري(قسمت1)

14 موقعيت آسيبهاي مغز در رفتار مجرمانه

15 مجازات - دفاع اجتماعي يا بازپروري مجرم

16 ماهيت شركت در جرم واركان وعناصر متشكله آن(قسمت2)

17 ماهيت شركت در جرم واركان وعناصر متشكله آن(قسمت1)

18 بحثي پيرامون عنصر رواني جرم قتل در اديان الهي و ايران باستان(قسمت2)

19 بحثي پيرامون عنصر رواني جرم قتل در اديان الهي و ايران باستان(قسمت1)

20 جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=60&limitstart=10

........................

21 رابطه بين جهانگردي و جرم

22 جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

23 جرم سياسي (قسمت 2)

24 جرم سياسي (قسمت1)

25 كيفرهاي جانشين و جرمشناسي

26 درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن(قسمت2)

27 درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن(قسمت1)

28 گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=60&limitstart=20

........................

جرم شناسي سرقت

فصل اول: جرم‏شناسى سرقت‏

گفتار دوم: سياست جنايى اسلام در خصوص سرقت‏

فصل دوم: تعريف سرقت و تحليل‏

فصل سوم: سرقت‏هاى حدى‏

گفتار دوم: راه‏هاى ثبوت سرقت و شرايط اجراى حد

فصل چهارم: سرقت‏هاى مسلحانه و راهزنى‏

فصل پنجم سرقت‏هاى تعزيرى‏

گفتار سوم: سرقت‏هاى مشدده درجه دوم (ماده 656 تا 659)

گفتار پنجم: جرايم مرتبط با سرقت‏

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://dl.islamicdoc.com/Multimedia/fbook/10253/index.htm

......................

آشنایی با کلاهبرداران نابغه جهان-حسین.ک (hoseyn.k) (حقوق جزا و جرم شناسی)

شهادت دروغ در ولادت یا فوت (حقوق جزا و جرم شناسی)

نقل و انتقال اموال توقیف شده (حقوق جزا و جرم شناسی)

تحصیل مال از طریق نامشروع (حقوق جزا و جرم شناسی)

آشنایی کلاهبرداران نابغه جهان-فرانک ویلیام آباگ‌نیل (Frank Willi (حقوق جزا و جرم شناسی)

آشنایی با کلاهبرداران نابغه جهان-هان ون میگه‌رن (حقوق جزا و جرم شناسی)

احکام نوین جزایی (حقوق جزا و جرم شناسی)

علل تخلفات در پایان‌ نامه های دانشجویی (حقوق جزا و جرم شناسی)

آشنایی با کلاهبرداران تاریخ - ویکتور لوستیگ (حقوق جزا و جرم شناسی)

مجازات نگهداری، مخفی یا حمل بذر شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر (حقوق جزا و جرم شناسی)

نقدی بر فقدان بضاعت حقوقی سریال«روزهای زیبا» (حقوق جزا و جرم شناسی)

تحصیل مال نامشروع یا تحصیل مال از طریق نامشروع؟ (حقوق جزا و جرم شناسی)

تصرف عدوانی-بخش دوم (حقوق جزا و جرم شناسی)

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://judge.blogsky.com/category/cat-167/

......................

دفاع ِاجتماعی ِنوین

در نقطه ی مقابل ِ گراماتیکا، مارک آنسل قرار داشت که معتقد بود باید چهارچوب ِ حقوق ِ کیفری را حفظ کرد، اصل ِ قانونی بودن، حاکمیت ِ قانون و نظام ِ متناسبی از آیین ِ دادرسی محفوظ بماند و قاضی به عنوان ِ حافظ و ضامن ِ حقوق ِ افراد نقش خود را ایفا کند. بنابراین، آنسل موافق ِ اعمال ِ تدابیر ِ پیش از ارتکاب ِ جرم و صدور ِ احکام ِ قضایی ِ نا معین (بدون ِ مدت ِ مشخص) به وسیله ی قاضی نیست. مارک آنسل تنها بیان می داشت که باید برخی از فروض ِ قانونی مانند ِ اماره ی علم به قانون، طرد ِ انگیزه و نظریه ی جرم ِ محال کنار گذاشته شوند. او این اقدامات را "قضا زدایی" می نامید.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-19.aspx

......................

مکتب دفاع ِاجتماعی

همان طور که اشاره شد، اختلافات ِ اساسی و زیادی در میان ِ دو گرایش ِ جریان ِ موسوم به دفاع ِ اجتماعی به وجود آمد. گرایش نخست که عملاً نتوانست مخاطبین زیادی برای خود بیابد به وسیله ی فیلیپو گراماتیکا رهبری می شد. عقاید گراماتیکا را تندروانه دانسته اند. موضع ِ اساسی و کلیدی ِ او حذف ِ حقوق ِ کیفری و جایگزینی ِ آن با "حقوق ِ دفاع ِ اجتماعی" بود

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-18.aspx

......................

جرم شناسی ِ تحققی، نخستین اقدام برای دست بردن به ریشه ها

در قرن نوزدهم، شکست های پیاپی ِ نئوکلاسیک ها، چه در عرصه های علمی – حقوقی و چه در عرصه های اجرایی – سیاسی هم زمان شد با پیشرفت های علوم ِ گوناگون مانند ِ زیست شناسی، جامعه شناسی و فلسفه، چنین پیشرفت هایی به همراه ِ برخی نظرات نو و جدید، درکی بدیع از ماهیت ِ جرم را به دست ِ برخی از حقوق دانان داد.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-14.aspx

......................

جریان فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل:

در قرنِ بیستم خاصه بین دو جنگ بزرگ جهانی ، حقوق جزا با خشونت و شدت ِفوق العاده ای همراه گردید و علت ِآن را می توان مقتضیات ِسیاسی کشورها دانست . دولتهای دیکتاتوری سعی می کردند قدرت ِسیاسی خود را به وسیله سرکوب ِمخالفان تحکیم ورزند.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-17.aspx

......................

جریان آدولف پرینس :

شکی نیست که در آستانه ی قرن بیستم، این آدولف پرینس ِ بلژیکی بود که جنبش ِ نوین را نظام بخشید و آن را با بنیان نهادن "اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" سازمان بخشید

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-15.aspx

......................

مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک را شاید بتوان اولین اعتراض علیه ماورای طبیعه بودن قوانین دانست ؛ تا قبل از این دوران همانطور که گفته شد تلقی هایی که از جرم و مجرم می شد

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-12.aspx

......................

مکتب نئوکلاسیک

با شکل گیری و پیروزی ِ انقلاب های فرانسه و امریکا، نظرات و اصول ِ بکاریا به طور ِ گسترده ای در قوانین ِ کیفری ِ این دو کشور و بعدها، در دیگر ممالک ِ صنعتی و متمدن ِ آن دوران مورد ِ استفاده قرار گرفت

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.termiti.blogfa.com/post-13.aspx

......................

جرم سياسي از نظر اسلام

خبرگزاري فارس:جرم سياسي در متون اسلامي تحت عنوان كلمه بغي مطرح گرديداست و منشاء انتخاب اين كلمه آيه شريفه :و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت اخديهما علي الاخري فقاتلواالي تبغي حتي تفئي الي امراالله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا آن الله يحب المقسطين، سوره حجرات مي باشد.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806220041

......................

http://hoghough85.blogfa.com/post-1880.aspx

......................

http://khoonkhahan.mihanblog.com/post/56

......................

http://hesam-law.blogfa.com/post-94.aspx

......................

فلسفه مجازات از نظر اسلام

بحثی که مطرح می باشد این است که آيا اسلام بر چه اساسى مجازات مجرمين را توجيه مى كند و براى مجازات چه كاركردى از نظر فردى و اجتماعى تعيين نموده است.آيا از نظر اسلام، مجازات صرفاً براى برقرارى عدالت و سزادادن به مجرم در قبال منافعى كه از طريق ارتكاب جرم به دست آورده است

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.tahoorkotob.com/docs/4b2b2a07882.php

......................

خشونت و جایگاه آن از نظر اسلام

به طور تفصیل می توان جایگاه خشونت و مدارا در اسلام را، در محورهای زیر مورد تحلیل قرار داد.

1 ـ رفتارهای فردی و اجتماعی

اسلام در رفتارهای فردی و اجتماعی و مراودات معمولی، خشونت را جایز ندانسته و از آن نهی کرده است. سفارش اسلام به اصلاح ذات البین، رعایت اخلاق خانواده، سفارش همسایگان، احترام به حقوق اقلیت های مذهبی و حفظ کرامت انسان و انسانیت و پرهیز از هر گونه خشونت در روابط اجتماعی

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.tahoorkotob.com/docs/29b44504373.php

......................

بررسی مفاد فقهی و حقوقی جرم بی حجابی

بی حجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. هم چنین در بعضی قوانین و مقررات به این مسئله اشاره شده، ولی در هیچ قانونی، مسئله به طور مشخص و شفاف بیان نشده است

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5197&id=47618

......................

اعتیاد بلای خانمانسوز

متاسفانه اعتیاد دارای عوارض و آثار متعددی است که علاوه بر اتلاف پول، می توان به عوارض جسمی، روانی و اجتماعی آن اشاره کرد:

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://yas.ofogh.net/Detail.asp?ItemID=141

......................

تكرارشرب خمر

خمر در لغت، به معنی چیزی که نوشیدنش مستی آورد.[1] در اصطلاح نیز، به هر مایع مسکر را خمر گویند.[2] منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.[3] به استعمال مشروبات الکلی یا مسکر آور را، شرب خمر گویند.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=35051

......................

نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی و دائمی است که در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد، با تحولات اجتماعی تغییر پیدا نمی کند، نزد وجدان مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://rehabilitationmanagement.blogsky.com/1388/05/31/post-110/

.....................

نسبت میزان جرم و شرایط اقتصادی جامعه

جرم و جامعه دو واقعیتی هستند كه با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یكدیگر می‌باشند؛ از یك سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود كه جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای نهفته است كه بر آن جامعه حاكم می‌باشند و از سوی دیگر، متقابلا‌ به همان میزان كه شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتكاب جرائم تاثیر می‌گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می‌پذیرد

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.irbar.com/law-articles-database/3118/3122

.....................

روان‌شناسی کیفری
روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.
لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد
http://www.irbar.com/law-articles-database/3118/3133

.....................

 

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.irbar.com/law-articles-database/3118/3135

.....................

بررسی علل گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان

وقتی بحران کلید می خورد

براساس آخرین پژوهش به عمل آمده در کشور، بیش از 85 درصد مردم پس از فقر و بیکاری، اعتیاد و مواد مخدر را به عنوان سومین مشکل و آسیب اجتماعی کشور مطرح کرده اند. اعتیاد به مواد مخدر را می توان یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان امروز به حساب آورد. اعتیاد به داروهای مجاز و غیرمجاز در چند دهه گذشته بسیار فراگیر شده و حاکی از بروز یک مشکل جدی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است8-2.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.irbar.com/law-articles-database/3118/3204

.....................

بررسی دلائل جرم گرایی اطفال و نوجوانان و نحوه ی پیشگیری از آن و ارائه ی راهکارهای سودمند ـ قسمت دوم

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.

لطفًا براي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد

http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1248000317_children_low_p1.php

.....................
آسيب‏ شناسي جمهوري اسلامي از منظر مصاف نرم

لطفًابراي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد
http://alef.ir/1388/index.php?option=com_content&task=view&id=58615&Itemid=99999999
.....................
ضرورت فلسفه جرم شناسي

لطفًابراي مشاهده مطلب روي لينك كليك كنيد
http://www.feqvahuquq.org/abstractViewer.asp?id=127

 

ارسال نظر
 
 نام :
 ایمیل:
 کد امنیتی كد امنيتی
بارگزاری مجدد کد
 کد: 
 

تعداد بازديدكندگان عزيزسايت تا بحال:


حدیث روز

آرشیو موضوعات

آر اس اس (خبرخوان) سایت
سامانه وبلاگ دهي هدي نت
وبلاگـهـاي سايت هـدي نـت
English-ContentsandThreads
الموضوعات والمباحث العربيه
الصوتيات العربيات
المقالات المتنوعات
الجمهورية الإسلامية
الدين والتاريخ
قضايا العالم
الأخبار
اخبار،روزنامه،راديو،تلويزيون
معرفي سايت ومدير سايت
سرود،دعا،قرآن آنلاين
كتابخانه آنلـايـن هُـدي بـوك
کــتــــا بـهــــا و مـقـــالـات
كتابهای موبايلی هدي
آشنائي با 14معصوم
علماءومشاهير
نرم افزارهاي موبايلي
گالری عكس و تصوير
گالري تصاويرمذهبي
فيلمهاي مذهبي
كتابخانه هُدي
کتابخانه عمومی
کتابخانه پی دی اف
كتابهاي پستي
'گزيده نشريات
گزيده مقالات
گزيده اشعار
احاديث وحكايات
گزيده حكايات
حج وعمره وزيارت
سخنراني ومداحي
گــردشـگــــــري و زيــارت
آشنائي با مشهد
آشنائي باشهرقُم
عتبات عاليات
شهرهاي ايران
مــطـــــالـــب آمــــوزشـی
وب ورايانه
كدهاونرم افزارها
آموزش ومعلومات
د یــنــــی و فـــرهـنـــگـی
وقف،واقف،موقوفات
اهميت نماز
قرآن و تفسير
نهج البلاغه
احاديث وروايات
احكام اسلام
فتاواي مراجع
دعاهاوزيارات
درسهای حوزوی
و قــــــا يــــــــع مــهــــــم
رمضان المبارك
وقايع شمسي
وقايع ميلادي
وقايع قمري
محرم وصفر
تقويم تاريخ
روزشمارانقلاب
گـــــــــــــــو نـــا گــــــــو ن
پيامهاي رهبري
اختلاف افکنها
و اين بارسوريه
طب اسلامي وسنتي
انقلاب وامام خميني
ساعتي با پليس
بهداشت وسلامت
هُشدارهاي پليسي
طنزولطيفه وحكايت
خـانـه و خـانـواده
قصه ومقالات كودكان
فلسطين واسرائيل
مهدي و مهدويت
انقلاب وحكومت
بسيج ودفاع مقدس
انرژي هسته اي
كشاورزي،آب،دام،طيور
خليج هميشه فارس
حــقــــوقـي و قـضـــــائـي
قوانين ومقررات
مقالات حقوقي
نظريات مشورتي
آراءوحدت رويه
اعتيادوموادمخدر
جرم وجرم شناسي
روان روانشناسي
جامعه شناسي
ا د يــان و مــــــــذ ا هــــب
سايتهاي مذهبي
شيعه وتشيع
دين اسلام
د ين مسيحيت
د ين يهو د يت
بابيت وبهائيت
آئين تصوف
آئين و ها بيت
شيطان پرستي
مطالـب و بلا گ هد ي بلـاگ
فهرست مطالب وبلاگ
كتابهاي موبايلي
كتابخانه عمومي
قرآن وتفسير
حديث وروايت
دعا وعبادت
روزه وماه رمضان
سخنرانيهاومداحيها
چهارده معصوم
پرسش وپاسخ
مقررات جزايي
وقايع شمسي1
مقالات حقوقي
وقايع شمسي2
شيعه ومكتب تشيع
رهبرانقلاب
احكام وفتاواي فقها
آموزش احكام جوانان
امامت وولايت
مسلمانان جهان
تبليغات مسيحيان
آئين وهابيت
ايثاروشهادت
هنرمندان ودانش
جامعه وخانواده
فلسفه شرق
انواع مديريتها
گنجينه اشعار1
بهداشت رواني
بهداشت وسلامت
هشدار پليسي
مطالب آموزشي
جوكهاوفكاهيات
آشپزي كدبانو
اينترنت وكودكان
انواع ورزش
هولوكاست چيست
انرژي اتمي
انواع نرم افزار
وبلاگ نويسي
آلبوم عكس
پخش صداوسيما

پایگاههای مذهبی دیگرآمار سایت

 بازدیدها:

 

اشتراک ایمیلی

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین مطالب برایتان ارسال شود.

لطفا بعد از ثبت به ایمیل خود رفته  آنرا تایید کنید.

پربازدیدترین مطالب

لینک های مرتبط

» خدمات پیشرفته طراحی وب سایت و پورتال
» سازمان تبليغات اسلامي
» سايت وزارت بهداشت
» پايگاه اطلاع رساني مدايح(شعرونوحه وسرود)
» درسهاي حوزوي حوزه آنلاين
» درسهاي حوزه علميه قم
» دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم
» پايگاه اطلاع رساني كارمندان
» سرويس طلبه بلاگ درمشهد
» پايگاه اطلاع رساني بصيرت(حوزه علميه مشهد)
» سيستم پايانه قوه قضائيه
» پرتال جامع قوه قضائيه
» سايت دادگستري خراسان رضوي
» كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان
» كانون وكلاي دادگستري خراسان
» آستان قدس رضوي
» شوراي اسلامي مشهد
» شهرداري مشهد
» استانداري خراسان رضوي مشهد
» وب سايت تخصصي گردشگري وهتلداري
» سايت هتل ياب براي مسافرين
» ستادتسهيلات سفرهاي كشور
» قیمت روز طلا سکه نقره مس ارز
» اخبارآب وهواي كشور
» اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي
» تقويم تاريخ
» پايگاه اطلاع رساني كتابداران
» سايت خبرگذاري حج وزيارت
» سايت لبيك حج
» بانك لينك سايتها ووبلاگها
» لينكستان سايتها ووبلاگها
» حـوزه عـلمـيـه خـراسـان
» سايت حج وزيارت
» بعثه مقام معظم رهبري
» پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري
» دفترحفظ ونشرآثارمقام معظم رهبري
» بعثه مقام معظم رهبري درامورروحانيون
» حج وزيارت خراسان رضوي
» زائرين ومديران حج تمتع
» زائران ومديران عمره
» زائران ومديران عتبات عاليات
» ثبت ناه عتبات عاليات
» زائران ومديران سوريه
» اخبارجهان تشيع
» اوقات شرعي مشهد
» مجلس شوراي اسلامي
» رياست جمهوري
» جامعة القرآن الكريم
» سامانه مديريت تبليغات اسلامي
» افق حوزه علميه قم
» مديريت حوزه علميه خواهران
» پيشنهادكاروحرفه
» كاريابي نصروب
» سايت سازمان سنجش كشور

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است