Skip to content

به پایگاه اینترنتی هدی بلاگ خوش آمدید.


 


اتصال «خزر» به «خليج فارس» فرستادن به ایمیل
تاریخ انتشار : 28 شهريور 1390

بازگشايي پرونده اتصال «خزر» به «خليج فارس»

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/06/28 شماره انتشار 17936
نويسنده: جواد حاتمي

مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران: اتصال درياي خزر و خليج فارس همچنان در حد يک پيشنهاد است

«اتصال آب هاي نيلگون خليج فارس و درياي عمان به درياي خزر»، روياي ديرينه ايرانيان است که سال هاي سال است مطرح بوده ولي هنوز به سرانجام نرسيده است. طرحي که با توجه به اوضاع و احوال کم آبي و بحران جدي در بخش هاي مرکزي ايران، بايد بازخواني و در صورت امکان عملياتي شود.

طرح عظيم ساختن آبراه سراسري ايران طرحي است که بر مبناي آن، درياي خزر به خليج فارس متصل مي شود. اين پروژه پس از مطالعه فراوان و بررسي هاي همه جانبه و پس از رايزني و همکاري با گروهي از استادان و متخصصان ايراني و غيرايراني در رشته هاي اقتصاد، زمين شناسي، آب شناسي، مهندسي راه و ساختمان، نفت، معادن، جامعه شناسي، محيط زيست، کامپيوتر، ارتباطات و امور مالي و حقوق بين الملل بر روي کاغذ آمد.طرح احداث کانال اتصال درياي خزر به خليج فارس از سال هاي دهه ۳۰ شمسي مطرح بوده است. حتي دولت شوروي به دليل وابستگي به مسير طولاني دريايي از تنگه هاي بسفر و داردانل و کانال سوئز که تحت کنترل ترکيه و مصر از متحدان آمريکا بود، براي تماس دريايي با چين و هند به ساخت اين طرح علاقه مند بود.برخي از کارشناسان ايراني نيز طرح هايي براي ساخت اين کانال از مسيرهاي مختلف ارائه کرده اند.

ساخت کانالي بن بست از درياي خزر به کوير لوت (کانال لوت) نيز مطرح شده است. هم چنين برخي کارشناسان از طرح متصل کردن درياي خزر به درياچه اروميه دفاع مي کنند.

طرح احداث آبراه سراسري ايران گرچه تاکنون رسما مطرح نشده است، ولي موافقان و مخالفاني دارد. موافقان به درآمدهاي سرشار ناشي از انتقال نفت، گاز، محصولات پتروشيمي و ساير کالاها از آسياي ميانه به خليج فارس، تغيير و بهبود آب و هواي ايران بر اثر ريزش هاي ناشي از تبخير آب کانال و جلوگيري از ادامه روند کويري شدن ايران، کاهش شديد هزينه هاي ناشي از حمل و نقل داخلي کالا، گسترش شيلات در حاشيه کانال و قابل استفاده کردن بخش هاي عظيمي از زمين هاي کويري ايران اشاره مي کنند.

مخالفان نيز به غيرعملي بودن اين طرح با توجه به اختلاف سطح آب درياي خزر نسبت به آب هاي آزاد، احتمال زير آب رفتن زمين هاي شمال کشور، مشکلات عبور از رشته کوه هاي البرز، بار مالي زياد و... اشاره مي کنند اما پروژه آبراه سراسري ايران (ايران رود) طرحي است که توسط «دکتر بديع بديع الزماني» با همکاري گروهي از استادان و متخصصان ايراني، در شهريور ۱۳۷۹ تهيه و تنظيم شده است.

به اعتقاد اين گروه براي از ميان بردن مشکلات عظيم اقتصادي، بايد به چاره جويي هاي خارق العاده دست زد. طرح عظيم ساختن آبراه سراسري ايران «ايران رود» بر اين اصل استوار است. پروژه ايران رود که پس از مطالعه فراوان و بررسي هاي همه جانبه ارائه شده، برنامه اي است بنيادين که پس از رايزني و همکاري با گروهي از استادان و متخصصان ايراني و غيرايراني در رشته هاي اقتصاد، زمين شناسي، آب شناسي، مهندسي راه و ساختمان، نفت، معادن، جامعه شناسي، محيط زيست، کامپيوتر، ارتباطات و امور مالي و حقوق بين الملل بر روي کاغذ آورده مي شود تا به خواست خداوند و همت ايرانيان برون مرزي و درون مرزي به تحقق بپيوندد.

دکتر «بديع بديع الزماني» در گزارش فني و توجيهي اين طرح اعلام مي کند: طرح ايران رود اين قابليت را دارد که نزديک به دو ميليون نفر را به اشتغال وا دارد، موجب فراهم آوردن آب شيرين در مناطق خشک خاوري ايران شود، مبارزه با خشکسالي را بنيان نهد، نيرو و ارزش ژئوپلتيکي ايران را در گيتي چندين برابر سازد، آباداني گسترده به وجود آورد، براي هميشه چهره ارتباطات و حمل و نقل در ايران را دگرگون سازد و موجب جلب سرمايه و ممر درآمد بي وقفه براي کشور شود. تا زماني که ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند، مورد بهره وري نسل هاي آينده ايران قرار گيرد. پس از اجراي اين طرح و در مراحل بعدي، در صورت نياز مي توان با کشيدن آبراه هاي باريک تر و ارتباط آن ها با شهرهاي کرمان، يزد، کاشان و قم، يک شبکه بزرگ در قلب کشور به وجود آورد و نسل هاي آينده را از نتايج بي سابقه آن بهره مند کرد.

دو مسير جداگانه

در اين گزارش مسير ايران رود بر پايه بررسي هاي جغرافيايي و زمين شناسي دو مسير براي آبراه پيشنهاد شده است.

شروع مسير اول از خليج کوچک واقع در باختر خليج چابهار به سوي شمال آغاز مي شود و پس از گذشتن از کنار شهر بم، کوير لوت را پشت سر مي گذارد، از کنار کوير نمک و شهر طبس به سوي شمال عبور مي کند، در حوالي يک صد و سي کيلومتري خاور شاهرود به سوي شمال باختري متمايل مي شود و پس از گذشتن از کنار گرگان به بندر ترکمن در درياي خزر مي رسد.مسير دوم از ناحيه ميان چابهار و بندر جاسک آغاز مي شود و پس از گذر از کنار شهر بم هم چون مسير شماره يک تا طبس مي رود و آن گاه به سوي شمال باختري مي رود. به فاصله پنجاه کيلومتري جنوب باختري از شهر سمنان مي گذرد و در فاصله يکصدکيلومتري خاور تهران از ميان رشته کوه البرز به شهر ساري مي رسد و با گردش به سوي خاور به بندر ترکمن خاتمه مي يابد. درازاي آبراه بين ۱۴۶۵ کيلومتر (۹۱۰ مايل) و ۱۶۰۰ کيلومتر (۱۰۰۰ مايل) برآورد شده است.بدين ترتيب در بيشتر مسير بايد کانالي به ژرفاي ۵۰۰ متر کنده شود. از آن جا که سطح درياي خزر نزديک به ۲۹ متر از سطح درياي آزاد پايين تر است، در بخش کوچکي از مسير در شمال ايران از الگوي کانال «پاناما» استفاده شده است و تالبچه هايي ساخته خواهد شد که از سرازير شدن آب درياي آزاد به درياي مازندران جلوگيري به عمل آيد.

در همين ناحيه مي توان با نصب توربين برق، سراسر آبراه را تأمين کرد.پهناي آبراه در پايين ۲۵۰متر و در سطح زمين ۱۰۰۰ متر پيش بيني مي شود تا بتواند در آينده دور نيز رفت و آمد دو سويه کشتي هاي بزرگ از جمله نفت کش ها را امکان پذير کند.در مسير ميان بم و طبس ايجاد يک بندر مدرن و آزاد تجاري پيش بيني شده است تا دل کوير را به صورت يک قطب بازرگاني درآورد و شکوفايي اقتصادي را به کرمان، يزد، طبس و از آن جا به سراسر کشور به ارمغان آورد.سابقه تاريخي انجام طرح هاي عظيم مشابه: ديوارچين، کانال سوئز و کانال پاناما در دنيا وجود دارد.

امتيازات طرح ايران رود

فراهم آوردن نزديک به ۲ ميليون شغل در ايران- توليد و دستيابي به آب آشاميدني، فراهم آوردن راه هاي آبرساني و مبارزه با خشکسالي- چندين برابر ساختن نيرو و ارزش ژئوپلتيکي ايران در گيتي و کاهش نفوذ بيگانه در منطقه- بهبود بخشيدن محيط زيست و وضع آب و هوا در بخش خشک و کويري خاور ايران- ايجاد آباداني در محروم ترين نقاط خاوري ايران و پديد آوردن امنيت و کمک به مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر در شرق ايران- ايجاد درآمد ابدي براي ايران، خنثي يا کم اهميت کردن طرح انتقال نفت و گاز از زير درياي خزر که عليه منافع ملي ايران است. پديد آوردن همکاري و همبستگي بي سابقه ميان ايرانيان برون مرزي و درون مرزي و بازگرداندن سرمايه و انديشه و مغز به کشور- پديد آوردن بندر آزاد در ميانه ايران و شکوفايي بازرگاني، گسترش چشمگير دريانوردي و صنعت کشتي سازي، ايجاد دو درياچه و پرورش ماهي و ساير جانداران دريايي.

هزينه طرح و راه هاي تأمين بودجه

بر اساس نخستين بررسي ها هزينه انجام اين پروژه در سال ۱۳۷۹ معادل ده ميليارد دلار برآورد شده است. در اين طرح کارشناسي براي تأمين اين مبلغ راه هاي زير پيشنهاد شده است: اختصاص اعتبار فوري 2.5درصد از درآمد نفت براي آغاز کار- تعهد مشروط ايرانيان برون مرزي تا يک ميليارد دلار- انتشار قرضه ملي- سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي بر اساس بيع متقابل- سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي بر اساس دريافت امتيازات گوناگون از قبيل شراکت در ماهيگيري، کشتيراني، حق ترانزيت، اداره بندر آزاد و غيره- اخذ وام از بانک جهاني- کمک بلاعوض از کشورهاي اروپايي در ازاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر- کمک بلاعوض از سازمان ملل متحد در برابر مبارزه اساسي با قاچاق مواد مخدر.

ورود مجلس

موضوع انتقال آب خزر به کوير مرکزي ايران يک بار در اوايل دهه ۸۰ هم رسانه اي شد.

در پي خشکسالي و بروز مشکلات متعدد در جنوب خراسان دکتر «آزادي آزادمنش» نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم، در نطق پيش از دستور خود در 1381.8.5 طي سخناني با تاکيد بر استفاده از توانمندي هاي آب، خاک، خورشيد و سرمايه يا عوامل طبيعي و انساني براي خودکفايي در کشوراعلام کرد: همان طور که نفت و گاز را از طريق لوله به صدها کيلومتر دورتر منتقل مي کنيم، با کار کارشناسي و برنامه ريزي مشترک وزارت نفت و کشاورزي، آب درياچه خزر (قبل از آن که همسايگان با تقسيم ناعادلانه و ديپلماسي دست مارا کوتاه تر کنند) به کويري مرکزي که زمين و آفتاب پرتوان براي شيرين کردن آب دارد منتقل شود.

به گفته وي در آن صورت صدها کانال پرورش آبزيان و کشاورزي پربار و اشتغال زايي ميليوني که نتيجه آن خودکفايي، درآمدزايي و تقويت سفره هاي زيرزميني و تغييرات آب وهوايي کشور، خصوصا در استان هاي حاشيه کويرچون اصفهان، کرمان، خراسان، سمنان و يزد خواهد بود. وي تصريح مي کند: ديگران در صحراي قره قوم و شمال آفريقا از اين طريق به نتايج ارزنده اي رسيده اند، چرا ما نتوانيم؟!

سرنوشت طرح هاي پيشنهادي

دکتر «پرويز کردواني» صاحب نظر و مدرس دانشگاه درباره سرنوشت طرح هاي پيشنهادي درباره اتصال خزر به عمان و خليج فارس مي گويد: اولين طرح در اين کشور ارائه شد در اين طرح پيشنهاد شده بود که بين درياي خزر وخليج فارس، درياچه هايي احداث و از اين طريق آب دو دريا به هم متصل شود. دراين ارتباط ما ۳ نقطه پست در ايران داريم که چاله جازموريان، بيابان لوت و دشت کوير است و اگر آب را از خليج فارس به داخل اين ۳ نقطه گود پمپاژ کنيم تبخير آن ها موجب بارندگي مي شود و مطابق پيش بيني ها آن قدر بارندگي مي شود که با کشتي مي توانيم راه بين اين دو دريارا طي کنيم.

«کردواني» مي افزايد: يک طرح هم بعد از پيروزي انقلاب ارائه شد که در آن، به احداث کانال در کشور چين اشاره شده بود اگر در ايران هم با شکافتن کوه البرز به شکل يک ذوزنقه اقدام کنيم، راه را براي انتقال آب به کوير و اتصال درياهاي آزاد فراهم کرده ايم. وي مي گويد: همان سال ها شنيدم که اين طرح تصويب و بودجه اي هم برايش گذاشته شده است و حتي مدتي هم روي آن کار شد ولي در عمل نتيجه اي حاصل نشد.اين صاحب نظر مي گويد: در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني هم ايجاد کانالي براي کشتي راني بين درياي خزر و خليج فارس مطرح شد. براساس اين طرح کانالي از گرگان به جاجرم و از آن جا به شرق بندرعباس و بندر ميناب وصل مي شد.

در دولت آقاي خاتمي هم طرح «ايران رود» که توسط تحصيل کرده هاي ايراني مقيم آمريکا تهيه شده بود، به وي ارائه شد. وقتي اين طرح براي اعلام نظر به من ارائه شد بند بند آن را با دلايل علمي رو کردم و گفتم اين طرح قابل اجرا نيست. اولا ايجاد اين کانال اصلا عملي نيست چون بين اين دو دريا، اختلاف ارتفاع زياد وجود دارد و کشتي ها بايد يک هزار و ۷۰متر از کوه البرز بالا روند.

کارشناسان ديگري هم بنا به دلايل مختلف طرح «ايران رود» را اجراناشدني اعلام کردند و متوليان را از عملياتي کردن آن برحذر داشتند و تاکنون دولت ها نه تنها به سراغ مطالعات تکميلي و به روز کردن آن ها نرفته بلکه فکر و بحث درباره آن را هم فراموش کرده اند.

طرح هاي روي کاغذ

«محمد کريم عابدي» عضو فراکسيون آب مجلس شوراي اسلامي نيز به ما مي گويد: براي تامين آب موردنياز کشور، به ويژه آب شرب و کشاورزي، چاره اي جز برنامه ريزي و اقدام عملي نداريم زيرا احداث کانال «ايران رود» که طرح دانشمندان ايراني است و بندر چابهار را به بندر گز متصل مي کند، هنوز قابليت اجرا ندارد.

نماينده مردم فردوس، طبس، سرايان و بشرويه با اشاره به اين که کانال «ايران رود» آب درياي عمان را به کوير مرکزي ايران منتقل مي کند، از تداوم فعاليت هاي کارشناسي خبر مي دهد و مي افزايد: طرح مذکور يک برنامه آبرساني محدود به شمار نمي آيد بلکه يک پروژه آباداني بسيار گسترده و فراگير است. ضمن اين که بسياري از مشکلات ناشي از کم آبي و خشکسالي چند سال اخير کوير مرکزي ايران را برطرف مي کند. از طرفي نيز براي تغيير اکوسيستم، تبخيرآب و افزايش بارش ها در کوير مرکزي ، انتقال کالا و ايجاد بنادر تجاري، پرورش ماهي و ميگو و اشتغال زايي نيز موثر است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اهميت امنيتي و اجتماعي احداث کانال «ايران رود» مي افزايد: اين طرح آبرساني و کانال کشتي راني که مطالعات آن از ۳ دهه قبل انجام شده است از مسير خليج کوچک واقع در باختر بندر چابهار به سوي شمال آغاز مي شود. پس از گذشتن از کنار شهر بم، از کوير لوت هم مي گذرد و با عبور از کنار کويرنمک و شهر طبس به سوي شمال عبور مي کند. سپس به شاهرود و از آن جا به بندرگز در درياي خزر متصل مي شود. به گفته وي در دولت سازندگي هم مشاوراني در زمينه اين طرح کار کردند و اخيرا هم اسناد و اطلاعات دبيرخانه اين طرح مورد مطالعه قرار گرفته است.

«عابدي» درباره تکليف طرح «ايران رود» مي گويد: هنوز اين بحث به مرحله طرح و مصوبه دولت يا مجلس نرسيده است و با توجه به اولويت هاي ديگر، حق تقدم نيز ندارد.

تاييد مرکز پژوهش هاي مجلس

در آذرماه سال ۸۴ دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد: احداث آبراه کشتيراني خليج فارس- درياي خزر با رو ش هاي متداول عبور از ارتفاع، به لحاظ فني قابل تحقق است و با استفاده از دانش مهندسي فعلي کشور و با بهره مندي از تجارب کشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت کارشناسان ايراني امکان پذير خواهد بود.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي گزينه هاي مختلف، ديدگاه کارشناسي خود را درباره امکان پذيري اتصال آب هاي شمال و جنوب کشور اعلام کرد و با تهيه گزارشي تحت عنوان «بررسي امکان پذيري اتصال آب هاي شمال و جنوب» خاطرنشان ساخت طرح مطالعات امکان پذيري آبراه خليج فارس-درياي خزر في نفسه اقدام جسورانه اي است که به طور طبيعي موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت. زيرا در نگاه اول بسيار بلندپروازانه و به همان اندازه وسوسه انگيز است.

مرکز پژوهش ها سپس با بررسي پيشنهادات شرکت Dutemp و بديع الزماني،به مقايسه ضمني اين دو پيشنهاد با مطالعات قبلي پرداخت که توسط کارشناسان داخل کشور در چارچوب طرح عظيم مطالعات و امکان پذيري مقدماتي طرح «آبراه خليج فارس-درياي خزر» انجام شده است اين مرکز تصريح کرد: توصيه اصلي مطالعه صورت گرفته، قابل توجيه بودن تکميل مطالعات امکان پذيري و انجام مطالعات مرحله شناخت است. دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش ها در گزارش خود متذکر شد احداث آبراه کشتيراني خليج فارس- درياي خزر با روش هاي متداول عبور از ارتفاع، به لحاظ فني قابل تحقق بوده است و با استفاده از دانش مهندسي فعلي کشور و با بهره مندي از تجارب کشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت کارشناسان ايراني امکان پذير خواهد بود. به همين سبب اين پرسش که آيا مطالعات در اين زمينه بايد ادامه يابد يا خير، پاسخ مثبت دارد.

مرکز پژوهش ها سرانجام در نتيجه گيري گزارش خود اذعان کرده است احداث يک آبراه کشتيراني مرکزي در ايران از لحاظ فني امکان پذير و از لحاظ اقتصادي قابل تعمق و مورد اجماع کارشناسان داخلي و خارجي است. ولي مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران به خراسان اعلام کرد: موارد مطرح شده داراي مطالعات لازم نيستند و در حد يک پيشنهاد مطرح مي باشند.
چکيده گزارش

ساليان زيادي است که بحث هايي درباره اتصال آب هاي درياي خزر و خليج فارس مطرح مي شود و هر از چندي خبرهايي در اين باره، در رسانه ها انعکاس مي يابد. سال هايي که بحران کم آبي و خشکسالي در کشور به مرز هشدار و خطر مي رسد، نظرها معطوف اجراي اين طرح عظيم مي شود و با يک يا دو بار بارش باران و شائبه ترسالي، همه چيز به فراموشي سپرده مي شود.اگرچه تاکنون طرح هاي مختلفي درباره انتقال آب به مناطق کويري ايران مطرح و مطالعاتي نيز از سوي کارشناسان انجام يا در حال انجام است ولي صاحب نظران اساسي ترين راهکار را ساختن آبراه سراسري ايران «ايران رود» مي دانند که با اجراي آن، درياي خزر به خليج فارس متصل مي شود. جزئيات اين طرح مطالعاتي که توسط جمعي ۱۳۰ نفره از مهندسان و متخصصان داخلي و خارجي تهيه شده است، در کنار بايدها و نبايدهاي آن در اين گزارش انعکاس يافته است.

................................................................

کالبد شکافي طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/06/29 شماره انتشار 17937
نويسنده: جواد حاتمي

خبر انتقال آب خزر به استان سمنان با هدف تامين بخشي از آب شرب و آب موردنياز صنعت و بخش کشاورزي شهرستان هاي دامغان، سمنان و شاهرود، اوايل شهريور ماه سال گذشته روي خروجي برخي خبرگزاري ها قرار گرفت.

بنا به اعلام مسئولان و دست اندرکاران اين طرح، قرار است سالانه يک ميليارد و ۲۰۰ميليون متر مکعب آب از اين طريق از درياي خزر به استان سمنان منتقل شود و هزينه اجراي اين طرح هم ۱۵هزار ميليارد ريال اعلام شده است.

دستور رئيس جمهور

هجدهم مهرماه۸۹ خبرگزاري ايسنا در خبري به نقل از مديرعامل وقت شرکت مديريت منابع آب ايران از دستور دکتر احمدي نژاد براي آغاز پروژه انتقال آب از درياي خزر به سمنان خبر داد و اين پروژه را بزرگ ترين طرح استفاده از آب هاي غيرمتعارف در خاورميانه توصيف کرد. اين مسئول اين طرح را داراي توجيه اقتصادي ارزيابي کرد و در عين حال تحقق آن را منوط به تامين اعتبارات لازم دانست.

در سفر سوم هيئت دولت به استان سمنان که قرار بود تکليف اين پروژه روشن شود، صرفا مصوب شد رديف بودجه اي براي انتقال آب درياي خزر به اين استان پيش بيني و مطالعات اجراي آن طي يک ماه انجام و ارائه شود.

در همان زمان (پانزدهم دي ماه۸۹) رحيمي معاون اول رئيس جمهور در تشريح دستاوردهاي اين سفر گفت: براي طرح انتقال آب به سمنان که از خواسته هاي مهم مردم و مسئولان اين استان است، به بودجه سنگيني نياز است و به دليل نداشتن برآورد دقيق اعتبار موردنياز نمي توان رقمي اعلام کرد.

«عليرضا الماسوندي» که اکنون مشاور وزير نيرو در امور آب و فاضلاب است، از واگذاري اجراي اين طرح به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) به عنوان پيمانکار مطالعات و اجرا خبر مي دهد و مي گويد: مطالعات شناسايي اوليه اين طرح اجرا شده و حداقل زمان معقول براي اجراي آن در صورت تامين اعتبار کافي حدود ۶سال است.

انتقادها

طرح هاي انتقال آب و حتي برخي سدسازي ها در کشور همواره با انتقادهايي روبه رو مي شود؛ طرح انتقال آب به سمنان نيز از جمله اين طرح هاست، اگر چه جزئيات طرح هنوز مشخص نيست اما طراحان پيش بيني کرده اند که آب از طريق لوله هاي بتوني از روي زمين منتقل شود.

در اين زمينه «ناصر کرمي» کارشناس محيط زيست در گفت وگو با بي بي سي فارسي، ضمن ابراز ترديد درباره اجرايي بودن يا اقتصادي بودن چنين طرحي پيش بيني کرد که طرح به دليل دارا بودن تبعات زيست محيطي با مخالفت جدي فعالان روبه رو شود.

«بهروز دهزاد» استاد اکولوژي منابع آب دانشگاه شهيد بهشتي تهران هم عملي بودن اين طرح را زير سوال مي برد و مي گويد: خزر يک منبع طبيعي مشترک ميان ۵کشور است و برداشت آب از آن ممکن است مشکلات حقوقي را در پي داشته باشد. او در عين حال مدعي است که با توجه به امکانات فني کشور انتقال آب از خزر که در سطحي پايين تر از سمنان قرار دارد، عملي به نظر نمي رسد. به خصوص که براي اين کار بايد از سد کوه هاي البرز گذشت.

با اين حال نماينده مردم نوشهر و چالوس و عضو فراکسيون محيط زيست مجلس هم انتقال آب از سرشاخه هاي تجن به استان سمنان را به لحاظ علمي نامناسب مي داند و ادعا مي کند که «وزارت نيرو نيز از اجراي آن صرف نظر کرده است». اما تاکنون مسئولان وزارت نيرو در اين باره اظهارنظر رسمي نداشته اند.

موافقان چه مي گويند؟

بسياري از صاحب نظران تنها راه نجات کوير به ويژه در شرق کشور و حفظ ماندگاري روستاييان را تامين آب و انتقال آن از طريق سهل الوصول ترين گزينه مي دانند وانتقال آب از درياي خزر به سمنان را با اهميت توصيف مي کنند.

«محمدرضا فاطمي» استاد منابع آب و دريا مي گويد: بسياري از کشورهاي جنوب خليج فارس از طريق پمپاژ از آب دريا استفاده مي کنند و کشور ما هم با توجه به دارابودن ذخاير بزرگ انرژي اين امکان را دارد که با ايجاد دستگاه هاي پمپاژ از دريا آب بردارد و رونق اقتصادي به وجود آورد. به گفته وي بسياري از کشورهاي جنوب خليج فارس آب شرب خود را از اين راه تامين مي کنند و چون ميزان نمک آب درياي خزر بسيار کمتر از خليج فارس است، هزينه تصفيه آن هم بسيار کمتر خواهد بود.

«محمد کريم عابدي» عضو فراکسيون آب مجلس شوراي اسلامي نيز درباره طرح انتقال آب از سرشاخه ها و آب هاي منتهي به درياي خزر به استان سمنان مي گويد: انتقال ۱۴متر مکعب آب براي رفع خشکسالي به استان سمنان از مصوبات دولت بود که در دور سوم سفرهاي استاني دولت اين حجم به ۳برابر افزايش يافت و قرار شد استان يزد و شهرستان طبس هم تحت پوشش قرار گيرد ولي هنوز اين طرح در مرحله مطالعه است و به اجرا درنيامده است.

وي طرح انتقال آب شيرين پس از تصفيه آب دريا در سواحل خليج فارس به استان هاي يزد و کرمان را نيز در حد يک فرضيه اعلام مي کند و مي گويد: اولويت هاي وزارت نيرو در بحث تامين آب مهار آب هاي سطحي با ساخت سد و کانال، توسعه طرح هاي فاضلاب در مناطق شهري و روستايي براي بازيافت آب و انتقال آب از خارج کشور است.

جزئيات طرح

«سيد محمدهادي رضوي» يکي از پيشنهاد دهندگان اين طرح در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده درباره اين طرح به ويژه در زمينه آثار زيست محيطي مي گويد: درياي شمال حدود ۴۲۰ هزار کيلومتر مربع وسعت دارد که معادل ۴۲۰ ميليارد مترمربع مي شود اگر يک سانتي متر از دريا برداشته شود، مي توان رودخانه اي را با خروجي ۱۲۴ مترمکعب بر ثانيه جاري کرد و هرگاه تعداد ثانيه هاي يک سال را حساب کنيم، براي انتقال يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمکعب آب از درياي خزر سالانه بايد ۳ ميلي متر از سطح دريا برداشت شود يعني ۳۳۰ سال که آب برداريم، دريا يک متر پايين مي رود.

وي با اشاره به مشکلات درياي خزر از جمله بالا آمدن آب، ورود فاضلاب ها، بالا بودن سطح آب در شهرهاي شمالي و هدر رفتن سالانه 4.6 ميليارد مترمکعب آب هاي سطحي مازندران مي افزايد: اجراي طرح مذکور ابتدا به صورت آزمايشي از سرشاخه هاي نکارود مسير رادکان و چمن ساور-ديباج-چشمه علي و انتقال آب از طريق تونل و پمپ خواهد بود و هيچ گونه آسيبي به محيط زيست نمي زند و با توجه به محاسبات انجام شده مي توان حدود ۱۹۷هزار هکتار باغ انار احداث کرد. البته هدف کلي از اجراي اين طرح احياي قريب به ۲ ميليون هکتار زمين کشاورزي و احداث باغ در استان سمنان و توليد بيش از يک ميليون شغل است.

اما جعفري مديرعامل شرکت آب منطقه اي سمنان از پايان يافتن مطالعات مرحله شناخت طرح انتقال آب درياي خزر به اين استان خبر مي دهد و اميدوار است با انتقال آب از درياي خزر مشکل آب استان سمنان تا ۵ سال آينده برطرف شود.

به گفته وي اين پروژه بعد از يک سال تازه وارد مرحله اول طرح مطالعاتي شده است که قرارگاه خاتم الانبياء(ص) آن را اجرا مي کند.

«حاج رسولي ها» مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران هم در پاسخ به پي گيري خراسان مي گويد: طرح هاي اتصال آب هاي خليج فارس و درياي عمان به درياي خزر، کانال ايران رود، کانال لوت، انتقال آب از خزر به سمنان، انتقال آب از خليج فارس به حوضه کرمان و ديگر موارد مطرح شده يا داراي مطالعات لازم نيستند و درحد يک پيشنهاد مطرح مي باشند و يا مطالعات آن ها پايان نپذيرفته است لذا در شرايط فعلي و بدون مطالعه و يا بررسي هاي لازم پاسخگويي درباره آن ها کار چندان آساني نمي باشد.

طرح مهر نهايي ندارد

وزير نيرو هم به تازگي در سفر به استان سمنان، از اجراي مطالعات انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان خبر داد و اصلي ترين مسئله استان سمنان را بحث آب دانست و گفت: با سرعت دادن به مطالعات اين طرح و دريافت مصوبه هاي لازم و بسيج همگاني، مشکل کم آبي اين استان برطرف مي شود.

وزير نيرو در تشريح جزئيات طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان، تاکيد کرد: طرح هاي متفاوتي براي انتقال آب مورد بررسي است که هيچ يک تا زماني که از همه ابعاد اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي مورد تاييد قرار نگيرد، مهر «نهايي شده» را بر خود نخواهد ديد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مجيد نامجو تاکيد کرد: با توجه به اين که ما ساحلي از دريا در اختيار داريم و رشته کوه البرز باعث شده است کرانه درياي ما محدود باشد و از طرفي بارندگي در اين مناطق زياد است و اين آب با سرعت به درياي خزر مي ريزد،ايده وزارت نيرو اين است که طرحي در نظر گرفته شود که از هدر روي آب جلوگيري کند که بتوانيم استفاده بهينه اي از اين نعمت خدادادي داشته باشيم.

وي درباره تصميم وزارت نيرو براي انتقال آب تاکيد کرد: در حال حاضر وزارت نيرو به طور هم زمان چندين ايده را براي انتقال آب در دست مطالعه دارد که هنوز هيچ يک به تاييد نهايي نرسيده است و در بين اين برنامه ها آن طرحي که بيشترين توجيه و کمترين آسيب ها را داشته باشد، مورد تاييد ما قرار مي گيرد. در اين ميان، ايده اي که وزارت نيرو مدت هاست در حال بررسي آن است، ساخت کانال براي استفاده از آبي است که از طريق جلوگيري از هدر رفتن آب باران ها و ريزش آن به دريا، در مناطقي که بيشتر به آن احتياج داريم، حاصل مي شود.

او توضيح داد: در حقيقت با مسدود کردن رودخانه هايي که به دريا مي ريزد و وارد کردن آن به کانال ها، آب مورد نياز خود را استحصال مي کنيم که مي توانيم از اين طريق آب مورد نياز جلگه شمالي را از رامسر گرفته تا انتهاي گلستان تامين کنيم.

نامجو درباره توجيه اجراي اين ايده گفت: اين کار به ما اجازه مي دهد که در بالادست ها سدهايي بسازيم و اگر خواستيم آب را به مناطق مورد نياز هدايت کنيم، ابتدا بايد آب مورد نياز آن منطقه را تامين کنيم تا با ايجاد تعادل، امکان انتقال آب به مناطق مورد نياز ديگر فراهم شود.

وي درباره ديگر ايده هاي موجود در خصوص مديريت آب در حوضه خزر گفت: آب خزر شوري کمتري نسبت به خليج فارس دارد و مي توان آن را با هزينه مناسب تري شيرين کرد و در اختيار مردم شمال کشور قرار داد. آن گاه آب را از طريق ديگري در اختيار مردم سمنان قرار مي دهيم. يک ايده ديگر نيز اين است که با توجه به اين که هزينه برق براي پمپاژ اين آب بالاست، ابتدا آب را با استفاده از پمپاژ به بالاي منطقه کوهستاني انتقال دهيم و آن گاه با قرار دادن نيروگاه هاي برق آبي در سراشيبي منطقه کوهستاني، دوباره از اين آب برق توليد کنيم و آب را به منطقه مورد نظر انتقال دهيم.

وزير نيرو در ادامه صحبت هايش تصريح کرد: درحالي که اين ايده هاي متفاوت همه مطرح است، اما هنوز هيچ يک مهر تاييد نخورده است که تصميم بگيريم کدام اقتصادي و اجرايي است و تا زماني که طرحي توجيه اقتصادي نشود، نمي توان با قطعيت تصميم گيري کرد. اين طرح ها همه در حال مطالعه است و پس از ديده شدن همه جنبه هاي طرح از حقوقي و زيست محيطي گرفته تا فني و اقتصادي وزارت نيرو در خصوص آن تصميم گيري مي کند.

وي افزود: چندين سال است که وزارت نيرو در کنار تمام مطالعات طرح هاي خود، مطالعات زيست محيطي و اجتماعي و فرهنگي را نيز با هزينه هاي خود انجام مي دهد تا هر طرحي را از همه ابعاد ممکن مورد بررسي قرار داده باشد.

وزير نيرو در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا که آيا طرح انتقال آب خزر به سمنان توجيه اقتصادي دارد، گفت: ايده وزارت نيرو به طور کلي براي انتقال آب به سمنان به اين سمت است که اين طرح هم زمان از همه ابعاد اقتصادي، حقوقي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.

وزير نيرو درباره مشکلات حقوقي احتمالي چنين طرحي نيز گفت: حجم آب موجود در درياي خزر بالاي ۵۰۰ ميليارد مترمکعب است. اگر اين طرح عملياتي شود، سالانه تا ۵۰۰ ميليون مترمکعب امکان انتقال وجود دارد که با حجم آب موجود در درياي خزر قابل مقايسه نيست.

وعده هاي عالي

طي سال هاي اخير مسئولان به ويژه در دولت، وعده هاي عالي براي رفع معضل کم آبي به مردم استان هاي مختلف داده اند که مرور آن ها خالي از لطف نيست.معاون اول رئيس جمهور اوايل خرداد ماه ۸۹ در مراسم افتتاح بزرگ ترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور در کرمان گفته بود: مردم استان کرمان از بي آبي رنج مي برند که بنا داريم آب را از خليج فارس و دامنه زاگرس به کرمان انتقال دهيم.

شهريورماه همان سال هم مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان انتقال آب از خليج فارس به جنوب استان کرمان را از طرح هاي درحال پي گيري شرکت آب منطقه اي اعلام کرد. «عطارزاده» معاون وزير نيرو هم از مطالعه دو طرح انتقال آب از خليج فارس به مناطق مورد نياز کشور خبر داد و در مقايسه با طرح درياي خزر پيشرفت آن ها را بيشتر اعلام کرد.
چکيده گزارش

انتقال آب از دريا به مناطق کويري و کم آب کشور امري است که در سال هاي اخير مورد توجه دولت قرار گرفته است ولي روند عملياتي شدن اين قبيل طرح ها به حدي کند است که چندان نمي توان به تحقق آن اميدوار بود.همان طور که طرح عظيم احداث آبراه بين درياي خزر و درياي عمان يا خليج فارس سال هاست روي کاغذ مانده است، کارشناسان درباره ديگر طرح هاي انتقال آب از درياهاي مجاور کشور به نقاط کويري و کم آب ابراز ترديد مي کنند. اگر چه برابر اعلام مسئولان وزارت نيرو مطالعه ۲طرح انتقال آب از خليج فارس به حوضه کرمان و از درياي خزر به حوضه سمنان در حال تکميل است ولي هنوز هيچ يک از اين طرح ها مهر تاييد نخورده است و احتمال اجرايي شدن آن بسيار اندک است. با اين حال بايد با سرعت دادن به مطالعات و بررسي مزايا و معايب چنين طرح هايي، براي نجات استان هاي کويري در اسرع وقت اقدام کرد.

------------------------------------------------------------

مروري بر طرح انتقال آب خزر به کوير مرکزي
تکاپو براي احياي درياچه هاي ساوه و حوض سلطان در نقشه ايران
خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/06/30 شماره انتشار 17938
نويسنده: جواد حاتمي

«اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به کوير مرکزي ايران، درياچه هاي ساوه و حوض سلطان را به نقشه ايران باز مي گرداند.»

در برخي اسناد و منابع تاريخي ديده بودم که قبل از ظهور اسلام پهنه وسيعي از مرکز ايران زير آب بوده و درياچه هاي ساوه و حوض سلطان در کوير مرکزي ايران جايگاه مهمي داشته است اما اينک تنها يک لکه کوچک به نام درياچه نمک در حوالي قم باقي مانده است.

در اين راستا ايده هايي از سوي دوستداران اين مرز و بوم براي نجات کشور از شرايط بحراني و بي آبي سال هاي آينده مطرح مي شود که از جمله اين ايده ها و طر ح هاي کارشناسي شده انتقال آب از درياي خزر به کوير مرکزي ايران است.

طرحي نو

مهندس «غلامعلي خياط خلقي» طراح و پيشنهاد دهنده طرح انتقال آب درياي خزر به کويرهاي ايران و ايجاد شهر جديد تهران در حاشيه درياچه فدک با هدف تغيير آب و هواي مناطق وسيعي از کشور به خراسان مي گويد: حدود ۲ سال و نيم قبل اين ايده به ذهنم رسيد که بايد براي آينده کشور با توجه به بحران آب در دنيا تدبيري بينديشم. به لطف خدا به دنبال اين موضوع رفتم و با برنامه ريزي که انجام شد جمعي از متخصصان و مهندسان وارد ميدان شدند و با مديريت يکي از استادان ايراني دانشگاه در کانادا که دکتراي رشته آب زيرزميني دارد، تحقيق درباره اين طرح آغاز شد.

وي با اشاره به مشارکت دانشگاه تهران و تعدادي از دانشگاه هاي ديگر در تهيه اين طرح مي افزايد: اين تلاش ها سبب شد که پس از ۲ سال اين طرح به آخرين مراحل مطالعاتي و تحقيقاتي خود برسد. اگر چه در ابتدا نظرها چندان مثبت نبود ولي الان تنها راه براي نجات کشور محسوب مي شود و به عنوان يک کار اقتصادي بزرگ جزو اولويت هاي مسئولان نظام است.

دلايل مطالعه

مديرعامل شرکت آرياکاوان طراح طرح انتقال آب درياي خزر به کويرهاي ايران در تشريح دلايل اين تحقيق مي گويد: نتايج مطالعات مرکز خزرشناسي نشان مي دهد که آب درياي خزر ۳تا۵ متر طي سال هاي آينده بالا خواهد آمد و قسمتي از استان هاي گيلان، مازندران و گلستان را زير آب خواهد برد.

براي حل اين مشکل بايد بخشي از آب درياي خزر را تخليه کنيم و با توجه به وسعت20 ۴هزار کيلومتر مربعي و عمق متوسط ۸۰متري اين دريا ايران به عنوان يکي از کشورهاي داراي سهم از آن مي تواند برداشت آب داشته باشد.

به گفته وي امکان انتقال آب به صورت محدود از اين دريا به درياچه اورال در قزاقستان نيز وجود دارد ولي کوير مرکزي ايران بهترين و مناسب ترين گزينه براي انتقال آب درياي خزر است.

قبل از اسلام اين منطقه درياي ساوه نام داشته که به احتمال زياد به دليل ايجاد گسل آب آن فرو رفته است.

در کوير مرکزي ايران درياچه حوض سلطان در کنار اتوبان قم- تهران و در ۶۰کيلومتري درياچه نمک نيز وجود داشته است.

جزئيات طرح

وي درباره جزئيات طرح انتقال آب درياي خزر به کويرهاي ايران مي افزايد: بر اساس مطالعات انجام شده قرار است از طريق خليج گرگان در استان گلستان آب خزر از طريق لوله به طول ۴۰کيلومتر منتقل و با احداث تونل و شبکه در ارتفاع ۲۰۰متري ارتفاعات مسير آب هدايت و از آن جا آب از طريق ۲۵ خط لوله ۳متري (لوله هاي مقاوم در برابر آب شور) به کوير منتقل شود.

مهندس «خياط خلقي» مي گويد: اين آب در يک شبکه ۳۰۰کيلومتري به حوض سلطان که درياچه اي به وسعت 14.5 کيلومتر در 14.5کيلومتر است، منتقل خواهد شد و بعد از آن که عمق آب در اين درياچه به ۲۰متر رسيد، آب سرريز با احداث نيروگاه هايي در محل پمپاژ به درياچه نمک منتقل مي شود.

اين درياچه هم که ۱۰۰کيلومتر طول و ۱۵تا۶۰ کيلومتر عرض دارد، طي ۲تا۳سال پر خواهد شد.وي با اعلام اين که با تحقق اين طرح بزرگ ترين و عظيم ترين درياچه مصنوعي دنيا در ايران ايجاد خواهد شد، مي افزايد: تحقيقات کارشناسي همکاران و مشاوران طرح نشان مي دهد که اين درياچه در کوير مرکزي ايران ۴۳درصد تبخير آب خواهد داشت و با افزايش ابرها سبب افزايش بارندگي در کشور خواهد شد و در استان هاي خراسان هم ۱۵درصد افزايش بارندگي پيش بيني شده است. ضمن اين که هوا را نيز لطيف تر و به تغيير اقليم هم کمک خواهد کرد.

آينده طرح

وقتي از وي درباره آينده اين طرح در صورت تحقق سوال مي کنيم، مي گويد: اين درياچه اي در فاصله ۵۰کيلومتري تهران واقع خواهد بود و ما براي اطراف آن شهر جديد تهران با ظرفيت جذب ۳۰ميليون نفر جمعيت را طراحي کرده ايم.اگر چه ممکن است اهداف اين طرح خيلي بلندپروازانه تلقي شود ولي طبق برنامه اي که طرح ريزي شده در صورت مشارکت دولت و نهادهاي متولي شهرسازي، مي توان يکي از زيباترين و مدرن ترين شهرها را احداث و بنا کرد که در نوع خود کم نظير باشد. اتصال آن هم از طريق مترو، راه آهن، قطارشهري و اتوبان هاي زيبا به تهران فعلي پيش بيني شده است.

مهندس «خياط خلقي» مدير عامل شرکت آرياکاوان به خراسان مي گويد: با اجرايي شدن اين طرح اقليم و آب و هواي کوير لوت و کوير مرکزي تغيير خواهد يافت و اقليم نيمه مديترانه اي ايران تغيير اساسي خواهد کرد. البته ما در فاز اول اين طرح ساخت ۷ درياچه را در برنامه داريم که ۳ درياچه از آب درياي خزر و ۴ درياچه هم از آب خليج فارس مشروب خواهد شد و مجموعه اين درياچه ها قلب ايران را متحول خواهد کرد.

آثار و نتايج جانبي

از وي درباره آثار و نتايج اجراي اين طرح بزرگ سوال مي کنيم. «خياط خلقي» مي گويد: هدف اصلي ما تغيير آب و هواي مناطق وسيعي از کشور است که البته در کنار آن بحث رونق کشاورزي و اشتغال زايي براي ميليون ها نفر مدنظر است. علاوه بر نجات تهران فعلي از آلودگي و ترافيک و شلوغي با ايجاد شهر جديد تهران، شهرهاي قم و کاشان هم به دريا مرتبط خواهند شد و پرورش ماهي نيز در کنار کشاورزي باعث رونق اقتصادي ايران مي شود.به اعتقاد وي به لحاظ مسائل اقليم شناسي، هواشناسي، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي اين طرح بررسي و توجيه پذير بودن آن تأييد شده است.

زمان و هزينه طرح

اما اجراي اين طرح به چه ميزان اعتبار و زمان نياز دارد؟

طراح طرح عظيم انتقال آب درياي خزر به کويرهاي ايران مي گويد: چند هزار ساعت کار کارشناسي و تحقيقاتي روي اين طرح انجام و فاز اول آن ۶ ساله پيش بيني شده است.

براي تأمين اعتبار اجرايي آن هم پيشنهاد شده است سالانه ۵درصد از درآمد نفت کشور به اين طرح تخصيص يابد و ما هم تضمين کرده ايم که در صورت تحقق اعتبارات پيشنهادي که رقمي حدود ۴۶ تا ۵۰ ميليارد دلار است، ۱۰ ساله کار را تمام کنيم. البته مسائل مربوط به شهرسازي و ايجاد شهر جديد موضوعي مستقل و در حوزه اختيار و نظر مسئولان مربوطه است.

وي با اعلام اين که نمايندگان دولت پس از اطلاع از تحقيقات ما درخواست کردند تا مدارک و مستندات را به آن ها ارائه کنيم، مي گويد: ما مدارک خود را براي دولت فرستاده ايم و با توجه به اين که دولت مصمم است طرح انتقال آب از درياي خزر را به سمنان اجرا کند اميدواريم با بررسي هاي لازم، دولت و کارشناسان وزارت نيرو و صنعت آب کشور برخي طرح هاي ناقص و طرح پيشنهادي ما را مطالعه و کارشناسي کنند تا ورود به چنين اقدام بزرگي ناقص نباشد.

رژيم حقوقي و آينده خزر

اما يکي از دغدغه هاي انتقال آب از درياي خزر اين است که اين دريا بين ۵ کشور روسيه، قزاقستان، ترکمنستان، ايران و آذربايجان مشترک مي باشد و به گفته برخي کارشناسان انتقال آب اين دريا توسط يکي از اين کشورها مي تواند با اعتراض کشورهاي ديگر روبه رو شود. در اين زمينه برخي نيز نگران لاينحل ماندن رژيم حقوقي درياي خزر هستند. ولي مهندس «علي خياط خلقي» طراح طرح انتقال آب درياي خزر به کويرهاي ايران مي گويد: با اتفاقي که براي درياي خزر در حال وقوع است و سطح آب آن در حال بالا رفتن است، خيلي از کشورهاي همسايه بايد به فکر تخليه آب باشند.

وي مي افزايد: عواملي چون گرم شدن کره زمين به دليل تخريب لايه ازن و افزايش گازهاي گلخانه اي سبب شده است توده هاي يخي قطب شمال و اقيانوس منجمد شمالي شروع به ذوب شدن کند؛ از اين رو حجم ورودي آب به درياي خزر در حال افزايش است و اين امر ممکن است خطراتي را براي اين کشورهاي حوزه درياي خزر ايجاد کند. لذا آن ها هم در تلاش هستند تا آب هاي سرريز را به نحوي منتقل کنند.

لزوم قطعي شدن مطالعات

همان طور که در گزارش هاي اخير خراسان اشاره شد، طرح هاي مختلفي از سوي محافل تحقيقاتي، علمي و دانشگاهي و صاحب نظران براي انتقال آب از درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان به نقاط مستعد ايران مطرح و مطالعات خوبي هم توسط بخش خصوصي و دولتي انجام شده است ولي پيگيري هاي خراسان نشان مي دهد هنوز هيچ يک از اين طرح ها مهر تأييد نهايي نخورده است.

مهندس «محمود شعباني» مخترع پمپ موجي با قابليت انتقال آب به کوير با استفاده از انرژي موج دريا نيز انتقال آب به مناطق کويري را تنها راه حل فرار از معضل کم آبي در سال هاي آينده بيان مي کند.

او مي گويد: ايران در کمربند خشک جهان واقع شده و سه چهارم مساحت آن خشک است و بارندگي سالانه آن به طور متوسط ۱۵۰ ميلي متر است و کم آبي آن هميشگي است. وي با اشاره به اين که در سال هاي اخير با گرمايش جهاني معضل کم آبي در ايران تشديد شده است، مي گويد: با توجه به رشد جمعيت و نياز شديد به آب از هم اکنون بايد به فکر تأمين آب نسل هاي آينده باشيم.وي با اشاره به اين که اختراعش مي تواند انتقال آب دريا را بدون نياز به انرژي برق تا ارتفاعي مشخص انجام دهد، مي گويد: با توجه به مطالعات انجام شده درباره انتقال آب درياي خزر به کويرهاي کشور مي توان از اين سيستم براي احياي طبيعت مرکز و شرق ايران نيز کمک گرفت.

کاري بايد کرد

«احمدرضا هدايتي» از کارشناسان امور آب نيز به خراسان مي گويد: در آينده نه چندان دور تأمين آب، اصلي ترين محور چالش هاي جهاني خواهد بود؛ به همين دليل برخي کشورها از هم اکنون براي مقابله با کم آبي و خشکسالي به فکر افتاده اند و اجراي طرح هاي مختلفي را در دستور کار دارند. وي با اشاره به محدوديت هاي منابع تأمين آب در کشورمان و همجواري با درياي خزر در شمال و درياي عمان و خليج فارس در جنوب مي افزايد: طرح انتقال آب از طريق لوله يا ايجاد کانال از حوضه آبي خليج فارس به درياچه هامون، درياچه جازموريان و چاله هاي موجود در کوير لوت و از درياچه مازندران به دشت کوير و درياچه اروميه، بار ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. ظاهرا در همين راستا چند طرح مشابه از جمله طرح ايرانرود (طرح اتصال درياي خزر به خليج فارس)، طرح ايجاد کانال

 

نویسنده‌ : سید محمد هادی رضوی (12/08/1390 - 08:52)
تاریخ انتشار : 12/08/1390 - 08:52

گروه : ميهمان
 
سلام اقای حاتمی
تو طرح اینجانب مشکلات زیر حل شده الف ایجاد اشتغال دو ملیون
ب اسیب نرسیدن به جنگل
ج نگهداری اب در کویر بدون تبخیر
د لوله انتقال وجود ندارد
ه عدم عبور برق از جنگل
و عدم نیاز به برداشت اب از دریا
ز نشان دادن قدرت اندیشه مسلمین
انتقال اب تا بوشهر و چابهار بدون اسیب رسیدن به بافت موجود
احداث جدید ترین نمونه سد در دنیا با حجم تقریبی 250 ملیون متر مکعب
پرداخت پول طرح به دولت با ارائه طرح جدید
جلو گیری از نابودی نسل ماهیان خاویاری
ایجاد حوضچه های پرورش ماهی و میگو در کویر
سوی شهر از باغ برگی اورند کی توانند باغ را انجا برندسلام
منتظر سوالات جدید هستم
کتاب طرح موجود است در هفتاد صفحه

سلام من ادعا می کنم پول طرح هم از یک طرح جدید میدم شما باور نمی کنید نکنید فقط به حضرت اقا میگویم وگرنه دولت تعهد کنه عشر در امد طرح وقف امام رض وسادات رضوی من هم طرح جدید ارائه میدهم    [پاسخ]  
 

نویسنده‌ : مرتضی خاکپور (6/03/1391 - 09:32)
تاریخ انتشار : 6/03/1391 - 09:32

گروه : ميهمان
 
http://peace18khakpour.persianblog.ir/    [پاسخ]  
 

ارسال نظر
 
 نام :
 ایمیل:
 کد امنیتی كد امنيتی
بارگزاری مجدد کد
 کد: 
 

تعداد بازديدكندگان عزيزسايت تا بحال:


حدیث روز

آرشیو موضوعات

آر اس اس (خبرخوان) سایت
سامانه وبلاگ دهي هدي نت
وبلاگـهـاي سايت هـدي نـت
English-ContentsandThreads
الموضوعات والمباحث العربيه
الصوتيات العربيات
المقالات المتنوعات
الجمهورية الإسلامية
الدين والتاريخ
قضايا العالم
الأخبار
اخبار،روزنامه،راديو،تلويزيون
معرفي سايت ومدير سايت
سرود،دعا،قرآن آنلاين
كتابخانه آنلـايـن هُـدي بـوك
کــتــــا بـهــــا و مـقـــالـات
كتابهای موبايلی هدي
آشنائي با 14معصوم
علماءومشاهير
نرم افزارهاي موبايلي
گالری عكس و تصوير
گالري تصاويرمذهبي
فيلمهاي مذهبي
كتابخانه هُدي
کتابخانه عمومی
کتابخانه پی دی اف
كتابهاي پستي
'گزيده نشريات
گزيده مقالات
گزيده اشعار
احاديث وحكايات
گزيده حكايات
حج وعمره وزيارت
سخنراني ومداحي
گــردشـگــــــري و زيــارت
آشنائي با مشهد
آشنائي باشهرقُم
عتبات عاليات
شهرهاي ايران
مــطـــــالـــب آمــــوزشـی
وب ورايانه
كدهاونرم افزارها
آموزش ومعلومات
د یــنــــی و فـــرهـنـــگـی
وقف،واقف،موقوفات
اهميت نماز
قرآن و تفسير
نهج البلاغه
احاديث وروايات
احكام اسلام
فتاواي مراجع
دعاهاوزيارات
درسهای حوزوی
و قــــــا يــــــــع مــهــــــم
رمضان المبارك
وقايع شمسي
وقايع ميلادي
وقايع قمري
محرم وصفر
تقويم تاريخ
روزشمارانقلاب
گـــــــــــــــو نـــا گــــــــو ن
پيامهاي رهبري
اختلاف افکنها
و اين بارسوريه
طب اسلامي وسنتي
انقلاب وامام خميني
ساعتي با پليس
بهداشت وسلامت
هُشدارهاي پليسي
طنزولطيفه وحكايت
خـانـه و خـانـواده
قصه ومقالات كودكان
فلسطين واسرائيل
مهدي و مهدويت
انقلاب وحكومت
بسيج ودفاع مقدس
انرژي هسته اي
كشاورزي،آب،دام،طيور
خليج هميشه فارس
حــقــــوقـي و قـضـــــائـي
قوانين ومقررات
مقالات حقوقي
نظريات مشورتي
آراءوحدت رويه
اعتيادوموادمخدر
جرم وجرم شناسي
روان روانشناسي
جامعه شناسي
ا د يــان و مــــــــذ ا هــــب
سايتهاي مذهبي
شيعه وتشيع
دين اسلام
د ين مسيحيت
د ين يهو د يت
بابيت وبهائيت
آئين تصوف
آئين و ها بيت
شيطان پرستي
مطالـب و بلا گ هد ي بلـاگ
فهرست مطالب وبلاگ
كتابهاي موبايلي
كتابخانه عمومي
قرآن وتفسير
حديث وروايت
دعا وعبادت
روزه وماه رمضان
سخنرانيهاومداحيها
چهارده معصوم
پرسش وپاسخ
مقررات جزايي
وقايع شمسي1
مقالات حقوقي
وقايع شمسي2
شيعه ومكتب تشيع
رهبرانقلاب
احكام وفتاواي فقها
آموزش احكام جوانان
امامت وولايت
مسلمانان جهان
تبليغات مسيحيان
آئين وهابيت
ايثاروشهادت
هنرمندان ودانش
جامعه وخانواده
فلسفه شرق
انواع مديريتها
گنجينه اشعار1
بهداشت رواني
بهداشت وسلامت
هشدار پليسي
مطالب آموزشي
جوكهاوفكاهيات
آشپزي كدبانو
اينترنت وكودكان
انواع ورزش
هولوكاست چيست
انرژي اتمي
انواع نرم افزار
وبلاگ نويسي
آلبوم عكس
پخش صداوسيما

آرشیو سایت

پایگاههای مذهبی دیگرآمار سایت

 بازدیدها:

 

اشتراک ایمیلی

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین مطالب برایتان ارسال شود.

لطفا بعد از ثبت به ایمیل خود رفته  آنرا تایید کنید.

پربازدیدترین مطالب

لینک های مرتبط

» خدمات پیشرفته طراحی وب سایت و پورتال
» سازمان تبليغات اسلامي
» سايت وزارت بهداشت
» پايگاه اطلاع رساني مدايح(شعرونوحه وسرود)
» درسهاي حوزوي حوزه آنلاين
» درسهاي حوزه علميه قم
» دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم
» پايگاه اطلاع رساني كارمندان
» سرويس طلبه بلاگ درمشهد
» پايگاه اطلاع رساني بصيرت(حوزه علميه مشهد)
» سيستم پايانه قوه قضائيه
» پرتال جامع قوه قضائيه
» سايت دادگستري خراسان رضوي
» كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان
» كانون وكلاي دادگستري خراسان
» آستان قدس رضوي
» شوراي اسلامي مشهد
» شهرداري مشهد
» استانداري خراسان رضوي مشهد
» وب سايت تخصصي گردشگري وهتلداري
» سايت هتل ياب براي مسافرين
» ستادتسهيلات سفرهاي كشور
» قیمت روز طلا سکه نقره مس ارز
» اخبارآب وهواي كشور
» اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي
» تقويم تاريخ
» پايگاه اطلاع رساني كتابداران
» سايت خبرگذاري حج وزيارت
» سايت لبيك حج
» بانك لينك سايتها ووبلاگها
» لينكستان سايتها ووبلاگها
» حـوزه عـلمـيـه خـراسـان
» سايت حج وزيارت
» بعثه مقام معظم رهبري
» پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري
» دفترحفظ ونشرآثارمقام معظم رهبري
» بعثه مقام معظم رهبري درامورروحانيون
» حج وزيارت خراسان رضوي
» زائرين ومديران حج تمتع
» زائران ومديران عمره
» زائران ومديران عتبات عاليات
» ثبت ناه عتبات عاليات
» زائران ومديران سوريه
» اخبارجهان تشيع
» اوقات شرعي مشهد
» مجلس شوراي اسلامي
» رياست جمهوري
» جامعة القرآن الكريم
» سامانه مديريت تبليغات اسلامي
» افق حوزه علميه قم
» مديريت حوزه علميه خواهران
» پيشنهادكاروحرفه
» كاريابي نصروب
» سايت سازمان سنجش كشور

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است