تروريسم ومنافقين

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدي رايانه

http://hodarayaneh.org

سايت هدي بلاگ

http://hodablog.net

 

 

شهيد هاشمي نژاد ، تروريسم و منافقين (1)

 

در گفت و شنود با دكتر كوشكي

 

ماهنامه شاهد یاران

 

انحراف سازمان از مباني آن نشأت مي گرفت ....

پديده تروريسم كور در ايران كه وجه بارز آن سازمان مجاهدين خلق بود ، در پي انحراف فكري آن كه ريشه در مباني فكري التقاطي آن داشت ، ضربات سنگيني را بر انقلاب تحميل كرد و در اين رهگذر انديشمندان ، فضلا و مردمان متدين و مخلص بسياري را از ما گرفت كه فقدان آنان به شكل تأسف باري بي جبران ماند .

دكتر كوشكي با نگاهي تيزبين و مو شكاف اين پديده را بررسي و تغافل ما را در مقابله ريشه اي با آن تبيين كرده است .

 

_ شهيد هاشمي نژاد در انتخابات مجلس خبرگان رأي بسيار بالايي آورد و در استان خراسان نيز از محبوبيت بالايي برخوردار بود . به نظر شما چگونه است كه سازمان مجاهدين خلق كه عنوان خلق را يدك مي كشد و داعيه دار دفاع از حقوق خلق است ، دست به ترور افراد محبوبي چون ايشان مي زند ؟‌

اگر بخواهيم سازمان را بر اساس عنوانش در نظر بگيريم ، اين سؤال شما درست به نظر مي رسد ، اما اگر بخواهيم گذشته سازمان و خط فكر آن را بررسي كنيم ، اين سؤال ، جواب خود را پيدا مي كند. سازمان مجاهدين خلق از همان ابتدا بر يك تفكر انحرافي شكل مي گيرد كه زاده نهضت آزادي است و آن تفكر اسلام منهاي روحانيت است . يعني كه هر كس مي تواند قرائت شخصي خود را از دين ارائه بدهد و به كارشناسان ديني نيازي نيست .

از ابتداي سنگ بناي سازمان ، يك جور جدايي روحانيت و زائد دانستن آن به چشم مي خورد كه اين سنگ بنا چند سال بعد به صورت مرتجع دانستن روحانيت ، خودش را نشان مي دهد . سازمان با اين سنگ بناي كج بنا مي شود و مرحله بعدي ثمره اين انحراف است .

سازمان، مباني تئوريك و انديشگي خود را به صورت التقاطي شكل مي دهد ، يعني برگزيده هايي از اسلام را بر اساس قرائت خود ، با برگزيده اي از تفكرات ماركسيستي ادغام مي كند و يك ايدئولوژي سازماني را ارائه مي كند و بر اساس اين ايدئولوژي سازماني ،‌ نيروهاي جواني را كه از ظلم دوره پهلوي و تسلط آمريكايي ها بر ايران به تنگ آمده بودند ، به دام مي اندازد و اسير اين التقاط مي كند و آن معدود افرادي را كه اسير التقاط نشده اند ، كيفر مي دهد . مثل شهيد صمديه لباف و جواد سعيدي و مجيد شريف واقفي .

دومين بحث انحراف ، بحث نفاق است . يعني وقتي گرايش سازمان به طرف ماركسيسم كامل مي شود ، چون گفتيم در ابتداي كار ايدئولوژي سازمان تركيبي از اسلام و ماركسيسم به سليقه بنيانگذاران آن است .

در سال 52 اين اختلاف كم مي شود و كفه ترازو به نفع ماركسيسم سنگين مي شود تا سال 54 كه سازمان رسماً اعلام مي كند كه ماركسيست شده است . اين دومين پيامد انحراف است . سومين پيامد انحراف اين است كه سازمان به اين نتيجه مي رسد اگر بخواهد جايگاه خود را در ميان مردم حفظ و حتي از امكانات نيروهاي مذهبي مثل سهم امام و همراهي مردم متدين سوء‌ استفاده كند ، بايد وارد فاز نفاق شود ، يعني كساني كه ماركسيست شده اند مي آيند و گرايشات مذهبي از خودشان نشان مي دهند .

كساني مثل بهمن بازرگاني كه ماركسيست است ، اما به دستور سازمان سال ها در زندان ها از جمله زندان مشهد پيش نماز مي ايستد و يا اعضايي كه خودشان به ماركسيست بودن شان اعتراف كرده اند ،‌ در برابر كساني كه خانه هايشان را در اختيار اعضاي سازمان گذاشته بودند ،‌نماز شب هاي طولاني مي خوانند ، اين سومين مرحله و ميوه همان سنگ بناي كج اوليه است .

چهارمين مرحله را بعد از انقلاب مشاهده مي كنيد كه بحث تروريسم و خشونت هاي كور سازمان و قدرت طلبي به هر قيمت است . بر اساس همان تز اسلام منهاي روحانيت ، مي بينيم كه سازمان از سال 58 به بعد را به عنوان " ارتجاع " مطرح مي كند و روحاني مرتجع محسوب مي شود و روحاني اي كه محبوب مردم باشد ، گمراه كننده مردم و عامل ارتجاع شناخته مي شود .

 

به همين دليل وقتي كه سازمان وارد فاز تروريسم و خشونت مي شود ، وقتي يك روحاني يا پيش نماز را به شهادت مي رساند ، از او به عنوان عامل ارتجاع ياد مي كند ، يعني اگر يك روحاني عامل ارتجاع باشد ، ما به عنوان نيروهاي پيشرو و منبع پيشرفت و روشنگري بايد عوامل ارتجاع و پسروي جامعه را حذف كنيم .

حالا اگر اين خلق طرفدار سازمان باشند ، مي شوند پيشرو و اگر سازمان را قبول نداشته باشند و طرفدار روحانيت باشند ، مي شوند مرتجع . جالب است كه اين روند در ادامه خودش به جاهاي عجيبي هم مي رسد ، از جمله اين كه وارد فاز خيانت به وطن مي شود ، يعني در عراق اقامت مي كند و آن مسير نهايت سياهي را پيدا مي كند‌ .

يعني سازمان مي گويد هر كسي كه با من نيست ، عضو هر گروه سازماني كه باشد مزدور جمهوري اسلامي و عامل اختناق است ، حتي اگر آدم ليبرال و دموكراتي هم باشد ، پس خلق، زماني در نظر سازمان ارزشمند است كه در مسير سازمان حركت كند و اگر در مسير سازمان نباشد در واقع مزدور ارتجاع مي شود .

اين تعابير مستقيماً از طرف مركزيت سازمان و شخص مسعود رجوي به كار برده شده اند ، او در سال 60 با مجله المصور مصاحبه و به اين كه 6000 نفر از مزدوران خميني را كشته ، افتخار مي كند . از اين 6000 نفر كمتر از 100 نفر آنها مسئولين مملكتي بوده اند و بقيه مردم عادي هستند ، ولي چون در خط سازمان نيستند ، از نظر سازمان مزدور و عامل ارتجاع هستند .

 

_ سازمان مجاهدين قبل از انقلاب ارتباطي قوي با بخشي از روحانيت برقرار كرده بود و حتي كساني چون شهيد هاشمي نژاد كه ارتباطي با سازمان نداشتند ، از سوي كادرهاي بالاي سازمان تلاش براي ارتباط با آنها صورت مي گيرد . از جمله آن كه سيد محسن خاموشي در جلسه اي به صورت سر بسته خلاصه اي از عملكرد سازمان را به ايشان ارائه مي كند . اگر سازمان اعتقادي به روحانيت نداشت ، چرا اين ارتباط گيري ها را انجام مي داد ؟‌

 

جالب اينجاست كه بدانيم اين ارتباط گيري ها از كجا شروع مي شود . سازمان مجاهدين در سال 50 و 51 دو مرتبه ، دو نفر از اعضاي مركزيت خودش را يعني حسين احمدي روحاني و تراب حق شناس را خدمت حضرت امام در نجف مي فرستد تا سازمان را براي امام توصيف و حمايت امام را جلب كند ، چون سازمان مي دانست كه در فضاي جامعه ايراني بدون جلب حمايت روحانيون نمي تواند زنده بماند .

سازمان براي سوء استفاده از امكاناتي كه مردم متدين در اختيار آن مي گذاشتند و حمايتي كه از آن مي كردند و مهمتر از همه فرزندانشان را به پيوستن به سازمان تشويق مي كردند ، ناچار بود حمايت روحانيت را پشت سر خود داشته باشد ، اما برخورداري از حمايت روحانيت يك بحث است و قبول داشتن روحانيت به عنوان كارشناسي دين و رجوع به او ، بحث ديگري است .

ما مي بينيم كتاب هايي چون تكامل ، شناخت ، امام حسين (ع) ، راه انبياء راه بشر و اقتصاد به زبان ساده ، كتاب هاي اصلي سازمان هستند و در تدوين آنها به هيچ وجه سراغ روحانيون نمي روند ، در تدوين ايدئولوژي سازمان به سراغ هيچ روحاني اي نمي روند ، ولي براي اين كه بتوانند از امكانات سهم امام استفاده كنند ، به سراغ آنها مي روند .

جالب اينجاست كه در سال هاي 50 و 51 كه اين سازمان مورد قبول بسياري از روحانيون بود ، امام قاطعانه اعلام مي كنند كه نه سازمان و نه خط مشي آن را قبول ندارند . سازمان در زمينه استفاده از نيروهاي مذهبي با آيت الله طالقاني و آقاي هاشمي رفسنجاني هم ارتباط داشت .

در سال 50 وقتي تراب حق شناس به ديدن امام مي رود ، تقريباً هيچ يك از روحانيون نسبت به اين سازمان نظر منفي نداشتند ، مثلاً‌ مرحوم طالقاني در نامه اي كه به امام مي نويسد درباره اينها به آيه « .... انهم فتيه آمنوا بربهم و زدناهم هدي » از سوره كهف اشاره مي كند ، چون اينها نمادي كه از خودشان مي دهند ، نماد مذهبي و ضد شاه و ضد امريكاست .

ولي بنيان انحرافي آن كه وامدار نهضت آزادي و اسلام منهاي روحانيت است ، اولين نتيجه انحرافي خود را در تلفيق اسلام و ماركسيست نشان مي دهد و لذا اعضاي سازمان اغلب با چهره هاي روحاني ارتباط مي گرفتند تا بتوانند كسب مشروعيت كنند .

سازمان در حالي كه پيرو مكتب ماركسيسم است ، همچنان منافقانه چهره مذهبي خود را حفظ مي كند تا بتواند از پشتيباني و حمايت روحانيت بهره بگيرد و لذا در سال 50 ، وقتي بهرام آرام با آقاي هاشمي رفسنجاني ملاقات مي كند ، ايشان مي گويد كه من احساس كردم كه اينها ماركسيست هستند .

در همان مقطع وحيد افراخته با آيت الله طالقاني ملاقات مي كند و ايشان هم همين حرف را مي زنند ، به همين خاطر وقتي كه در سال 54 ، سازمان ديگر نمي تواند به نفاق خودش ادامه بدهد ، روحانيت داخل زندان از جمله آقاي مهدوي ، آقاي طالقاني ، آقاي محي الدين انواري و آقاي رباني شيرازي در حركتي هماهنگ ، فتواي ارتداد سازمان را اعلام مي كنند كه ضربه سختي به سازمان مي زند .

اينها براي اين كه مشروعيت پيدا كنند و از امكانات استفاده كنند ، سراغ روحانيت مي رفتند ،‌ از جمله با شهيد اندرزگو رابطه داشتند و سازمان تا حد زيادي به ايشان وابسته بود ، چون با شجاعت بسيار اسلحه وارد ايران مي كرد و خود شهيد اندرزگو به تمام جواناني كه با ايشان ارتباط داشتند مي فرمودند كه " به هيچ وجه به اين سازمان ارتباط نداشته باشيد ، چون اينها ماركسيست شده اند و شما ممكن است متوجه نشويد ، من متوجه هستم و طوري با سازمان كار مي كنم كه به نفع كلي جريان انقلاب باشد ،‌اما اجازه نمي دهم كه سازمان مرا براي خودش مصادره كند ."

نكته اينجاست كه سازمان براي تعيين مسير و تدوين ايدئولوژي هرگز با هيچ روحاني اي مشاوره نكرد .

 

_ مگر سازمان با ترور شخصيت به اهداف خود نمي رسيد كه به ترور فيزيكي دست زد ؟

ترور شخصيت، آنها را به اهداف شان نرساند ، چون مي بينيم كه بعد از انقلاب در هيچ يك از انتخابات ، سازمان نتوانست حتي يكي از كانديداهاي خود را به مجلس بفرستد . سازمان مدعي بود كه پيشروترين عنصر انقلاب است و اساساً او باعث انقلاب شده و انقلاب مال اوست و حالا عده اي به نام روحانيت و حزب جمهوري آمده و آن را مصادره كرده اند .

سازماني كه ظاهراً سنگ خلق را به سينه مي زند ، مي بينيد كه در سراسر كشور مردم حتي به يكي از كانديداهاي او هم رأي نمي دهند .

_ شهيد هاشمي نژاد سمت اجرايي ندارد و صرفاً يك چهره تبليغي و فرهنگي است ، چرا او را ترور كردند ؟‌

مسعود رجوي در نشريه المصور كه اشاره كردم و شرح آن در روزنامه مجاهد شماره 184 آمده ، او در آنجا با كمال افتخار مي گويد : " ما توانسته ايم 7 نفر را كه لقب آيت الله را يدك مي كشيدند و نمايندگان خميني در مهمترين ايالت هاي كشور بودند با عمليات انتحاري از بين ببريم ."

آن هفت نفر شهداي محراب و شهيد هاشمي نژاد و امثالهم هستند كه بالاترين مسئوليت شان نمايندگي امام و امام جمعه بودن شهرها بود و هيچ كدام مسئوليت اجرايي به صورت رسمي نداشتند .

مهمترين تروري را كه سازمان پذيرفته كه انجام داده ، ترور شهيد قدوسي است . فازي كه سازمان به آن قدم مي گذارد فاز تروريسم كور است و به نوعي خشونت طلبي مي رسد و مي خواهد به هر قيمتي كه شده به قدرت دست پيدا كند و هر كسي را كه تصور مي كند به نوعي به نظام مربوط است هدف خشونت خودش قرار مي دهد .

سر خطي كه سازمان براي ترور ارائه مي دهد اين است كه هر كسي كه ظاهر حزب اللهي دارد بايد ترور شود . اين جزو دستورات رسمي سازمان است كه هر كسي را كه جلوي مسجد يا پايگاه مقاومت ايستاده بود ترور كنيد ، هر كسي را كه عكس امام در مغازه اش بود ترور كنيد ، اگر خواستيد موتور يا ماشين كسي را بگيرد و نداد ، او را ترور كنيد .

به همين خاطر از بين 6000 نفري كه سازمان تا سال 61 رسماً مي پذيرد كه آنها را ترور كرده ، كمتر از 100 تاي آنها مسئوليت دولتي در حد يك پاسدار ساده دارند ، يعني 5900 نفر مردم عادي كوچه و بازار هستند ، بنابراين سازماني كه به چنين منطق كوري مي رسد ، طبيعي است كه هاشمي نژاد براي او مشكل بزرگي است و نه تنها هاشمي نژاد كه شهيد دستغيب ، يك پيرمرد 80 ساله چه جرمي دارد ؟ شهيد اشرفي اصفهاني چه جرمي دارد ؟ اينها كه مسئوليت اجرايي نداشتند ! يا مثلاً‌ شهيد صدوقي يا شهيد مدني .

اتفاقاً جرم اينها اين است كه روشنگري مي كنند ، در افشاي فرهنگي _ عقيدتي نفاق نقش دارند و در اين كه مردم در مسير انقلاب بمانند و احياناً كساني كه فريب خورده اند به طرف سازمان گرايش پيدا نكنند ،‌ چون سازمان پايه خود را بر جهالت مي گذارد و فرار از اسلامي كه در آن كارشناس وجود نداشته باشد و طبيعي است با چنين زير بناي فكري اي ، روحانيت بزرگترين مجرم است .

حتي اگر سمت اجرايي نداشته باشد و كارش فقط روشنگري بوده باشد ، كما اين كه شهيد هاشمي نژاد از نظر سازمان مجاهدين مجرم است ، چون عملاً كاري مي كند كه هم نفاق سازمان رو مي شود و هم نفاق ساير گروه هاي محارب و هم از سوي ديگر مردم از اين طريق مسير و خط درست را پيدا و در آن حركت مي كنند ، بنابراين سازمان با افتخار از ترور شهيد هاشمي نژاد ياد مي كند .

http://www.habilian.com/view.asp?ID=04939

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

شهيد هاشمي نژاد ، تروريسم و منافقين (2)

 

در گفت و شنود با دكتر كوشكي

 

_ اشاره كرديد كه سازمان مجاهدين مسئوليت ترور برخي از شخصيت ها را به عهده گرفت ، آيا در مورد شهيد هاشمي نژاد هم اين مسئله مصداق داشت ؟

آنها در شماره هاي مختلف نشريه مجاهد از جمله صفحه اول شماره 407 و 515 صفحه 15 اين مسئوليت را قبول كردند ، تعبيري كه به كار مي برند اين است : " آخوند خميني صفت ، ‌هاشمي نژاد " و ادامه مي دهد : " يكي از مهره هاي خميني در مشهد " ، يعني تعبير اين است كه جانشين خميني است و چون مي خواهد كارشان را توجيه كنند ، مي گويند " عامل سركوب مردم ". حالا اين كه ايشان چه سمت اجرايي اي داشته ، اصلاً‌ مهم نيست .

مجري اين كار فردي به نام هادي علويان بود كه بسيار جوان هم بود و به تعبير سازمان فرد نفوذي در حزب جمهوري بوده ، سازمان مي گويد كه او از ارديبهشت سال 60 مأموريت يافت با نفوذ در حزب جمهوري اسلامي ، اطلاعاتي را به دست آورد كه با كمك آنها بتواند كساني مثل هاشمي نژاد را ترور كرد .

يعني حتي قبل از ورود رسمي سازمان به فاز مسلحانه كه 30 خرداد 60 هست ، سازمان نيروهايش را در جاهاي مختلف از جمله حزب جمهوري مشهد نفوذ مي دهد تا آنجا بمانند و در موقعيت مقتضي بشود از آنها به عنوان عامل ترور استفاده كرد .

 

_ يكي از ويژگي هاي بارز شهيد هاشمي نژاد جذب جوانان بوده است و عامل ترور ايشان نيز مدت ها از نزديك با ايشان آشنايي داشته و ايشان را مي شناخته ، سازمان چگونه توانسته بود او را چنان شستشوي مغزي بدهد كه دست به ترور انتحاري بزند ؟

 

تكنيك سازمان در سال هاي قبل از انقلاب و پس از آن در زندان ، در آن بخشي كه رهبري رجوي را پذيرفته بودند و بعد از انقلاب هم به خارج از زندان منتقل شد ، مبتني بر شستشوي مغزي بوده است . اين شيوه به اين شكل انجام مي شود كه فرد بايد تمام ورودي هاي ذهنش را در مقابل هر نوع اطلاعي مسدود كند و فقط اطلاعاتي را بپذيرد كه سازمان به آنها منتقل مي كند و لاغير .

يعني تماس با پدر و مادر ، گوش دادن به راديو ، شنيدن سخنراني هاي مختلف ، خواندن روزنامه ها و نشريات و كتاب هاي متفرقه براي اين افراد ممنوع بود و جرم تلقي مي شد و اگر كسي غير از اين چارچوب ها حركت مي كرد تنبيه مي شد . يعني اگر مي ديدند فردي غير از اطلاعاتي كه سازمان به او مي دهد ،‌ دنبال اطلاعات ديگر هم هست ، فردي ناباب تلقي مي شد .

گروندگان به سازمان معمولاً نوجوان و جوان بودند ، كه نوعي برخورد احساسي با مسائل داشتند و سازمان آنها را در همان فاز نگه مي داشت و اجازه تفكر عقلاني به آنها نمي داد ، بنابراين عامل ترور هاشمي نژاد حتي اگر ده سال هم در كلاس ايشان مي بود ، غير از سازمان از جاي ديگري خوراك ذهني نمي گرفت ، از ايشان و از هيچ كس ديگري تأثير نمي پذيرفت .

_ شما اشاره كرديد به ترورهاي كور ، آيا اين ترورها در پي منافع و مقاصد جنبي هم انجام شدند ؟ از جمله آنگونه كه امام اشاره كردند ، غرض آنها تأثير بر روند انتخابات بود ، تحليل شما چيست ؟‌

از زماني كه در تير ماه سال 60 مركزيت سازمان به فرانسه منتقل مي شود و از آنجا هدايت فعاليت هاي تروريستي را به عهده مي گيرد ، طرح سرنگوني سه ماهه جمهوري اسلامي را مد نظر قرار مي دهد و دولت موقتي را به رياست جمهوري بني صدر و نخست وزيري مسعود رجوي تشكيل مي دهد .

اين مهلت سه ماهه دائماً تمديد مي شود ، تحليل سازمان اين بود كه اگر بتواند در جامعه اغتشاش و ناامني ايجاد و چهره اي مؤثر را حتي الامكان ترور كند ، نظام دچار فرو پاشي مي شود و از بين مي رود . بعد از حادثه 8 شهريور ،‌ نزديك به دو ماه دولت وجود ندارد و آيت الله مهدوي كني موقتاً به نخست وزيري منصوب مي شوند تا سومين رئيس جمهور نظام بعد از شهيد رجايي انتخاب شود و در واقع حساس ترين دوره انقلاب است .

اگر سازمان موفق شد كه با ترور شهيد هاشمي نژاد و مردم عادي كه در آن روزها تعداد زيادي ترور شدند و هر اقدام ديگري ، اين انتخابات را به تعويق بيندازد ، خللي در مسير نظام ايجاد مي كرد . اگر در آن مقطع مي توانستند چهره اجرايي تر و شاخص تري از شهيد هاشمي نژاد را ترور كنند ، قطعا‌ً اين كار را مي كردند ، چون مي خواستند به هر نحوي كه هست در مسير نظام مانع ايجاد كنند و به خيال خودشان نظام را به بن بست برسانند و جلوي انتخابات را بگيرند .

 

_ شهيد هاشمي نژاد بعد از شهادت آيت الله مطهري اعلام مي كنند كه در هر انقلابي عده اي ترور مي شوند ، آيا مصاديقي را به ياد داريد ؟

 

حداقل دو نمونه شاخص در ذهنم هست ،‌ يكي انقلاب كبير فرانسه كه عبارت "‌ انقلاب ها فرزندان خود را مي خورند " از اينجا باب و اساساً پديده اي به نام گيوتين اختراع مي شود تا به پديده خوردن فرزندان انقلاب سرعت ببخشد و عده اي از انقلابيون كه چهره هاي شاخص حركت مردمي عليه لوئي شانزدهم بودند ، قرباني موج ترورهاي كور و حتي ترورهاي سازمان يافته دولتي مي شوند .

مورد بعدي هم حركت موسوم به انقلاب سرخ كمونيستي در شوروي است ، در آنجا هم شاهد هستيم كه تروتسكي كه از چهره هاي اصلي انقلاب روسيه است ،‌ با يك برنامه سازمان يافته دولتي در مكزيك ترور مي شود . او هم مثل بسياري از چهره هاي انقلابي روسيه در دوره استالين با ترور دولتي از بين مي رود .

در انقلاب اسلامي ترور دولتي نداشتيم و اين تفاوت انقلاب ماست كه ترورها توسط گروه هاي تروريستي مثل فرقان و منافقين صورت گرفت .

 

_ آيا اعضاي كادر كه اين ليست ترور را تهيه كردند ، مشخص شدند ؟‌

 

من حداقل تا حالا به اين نتيجه نرسيده ام كه كميته اي اين كار را مشخص كرده باشد . سازمان نيروهايش را در جاهاي مختلف از جمله در دادستاني انقلاب نفوذ مي دهد كه منجر به شهادت شهيد كچوئي مي شود .

حداقل عوامل انفجارهايي كه فجايع 7 تير و 8 شهريور را به وجود آوردند ، كاملاً مشخص شده كه عضو سازمان هستند .

 

_ ظاهراً سازمان در آن مقطع در يكي از نشريات داخلي خود مسئوليت انفجار 7 تير را به عهده مي گيرد ، ولي بعدها رد مي كند .

 

نشريه مجاهد در آن مقطع در ايران منتشر نمي شد ، يعني آخرين نشريه مجاهد در 1 تير سال 60 منتشر شد و بعد وقفه اي مي افتد و بعد در پاريس چاپ مي شود ، بر اساس اسناد درون سازماني ، من به اين برداشت رسيده ام كه سازمان به اعضاي خود اعلام كرده بود كه هر جا كه مي شود فردي را ترور كرد اين كار را بكنيد .

مثلاً در صفحه 35 شماره 133 نشريه مجاهد آمده : " اين دو گزارش به خوبي ضرورت آمادگي براي برخورد با مواردي را كه حفاظت مهره هاي رژيم آسيب پذير است ، نشان مي دهد ،‌هر چند كه در فاز نوين مقاومت تمامي رزمندگان مجاهد بايد كليه توان نظامي خود را براي پاره كردن تور اختناق و نابودي پاسداران ظلمت متمركز نمايند ، ولي در شرايطي كه دسترسي به مهره هاي حساس رژيم بدون صرف انرژي و نياز به شيوه هاي پيچيده امكان پذير است ، به هيچ وجه نبايد فرصت را از دست داد ."

به اين مي گويند ترور كور . وقتي از پاسداران تور اختناق صحبت مي كند ، منظورش مردم عادي است . اين ادبيات سازمان است ، بعد هم كه منظورش از مهره هاي حساس حتي نمايندگان و بخشداران هم هست و بايد از هر فرصتي كه به دست مي آورند استفاده كنند و آنها را هم بكشند .

البته سازمان وانمود مي كند كه هر تروري كه اتفاق افتاده با تصويب مركزيت سازمان بوده ، براي اين كه اقتدار يا هيمنه خود را حفظ كند ، ولي خيلي خوشحال مي شد كه يكي از عناصر نفوذي آن در گوشه اي مسئولي را ترور كند ، حتي اگر سازمان خبر نداشته باشد . كما اين كه ترورهاي رده سه و چهار را هم در شهرستان ها داريم ، مثل ترور مسئول مخابرات شهر كرمان كه مسئول رده سه حكومتي حساب مي شود .

اينها او را ترور مي كنند و سازمان بعد از يك ماه باخبر مي شود و حتي نام او را هم نصفه نيمه ذكر مي كند ، چون او كشته شده بوده و سازمان هم خبر نداشته كه يكي از عوامل سازمان در كرمان قصد داشته چنين كاري بكند و حتي نام او را هم كامل نمي دانسته .

_ آيا ما در قبال ترورهايي كه دست كم خود سازمان به صورت رسمي پذيرفته ، به سازمان هاي بين المللي شكايتي كرديم ؟

 

ما اين مسئله را امري داخلي فرض مي كرديم كه منافقين هستند و تعدادي از شهروندان ما را به شهادت رساندند و ما يا مي توانيم آنها را مجازات كنيم يا نمي توانيم و اگر نتوانستيم به دادگاه لاهه شكايت مي كنيم و ابداً روي يك پديده بين المللي حساب نكرديم . ما تصور كرديم كه ماجراي تروريسم سازمان مجاهدين خلق يك ماجراي داخلي است ، حالا بر اثر غفلت ، بر اثر ساده لوحي ، بر اثر جهالت ، بر اثر تنبلي يا مخلوطي از همه اينها .

حالا تازه متوجه شده ايم كه ماجراي سازمان مجاهدين خلق يك پديده بين المللي است ،‌ از روز اول مي گفتيم سازمان منافقين امريكايي ، ولي ظاهراً باور نداشتيم كه اين سازمان از حمايت هاي بين المللي برخوردار است ، ما ظاهراً بنا را بر اين گذاشته بوديم كه نمي شود كاري كرد ، در حالي كه مي شد .

يعني اگر به خاطر تك تك ترورهايي كه سازمان مسئوليت آنها را به عهده گرفته بود به دادگاه هاي مثلاً فرانسه يا هلند يا انگلستان كه پاتوق آنها بود ، شكايت مي كرديم هم مي توانستيم از ابزارهاي حقوقي و قانوني خود آن شورها براي محدود كردن فعاليت آنها استفاده كنيم و هم به عنوان اولين قربانيان تروريسم معرفي شويم نه به عنوان كشور صادر كننده تروريسم !‌

ما چون اين شكايت ها را به موقع انجام نداديم ، به جاي اين كه مدعي باشيم ، حالا عليه ما ادعانامه صادر كرده اند ،‌ در حالي كه اگر در مورد ترورهايي كه خود سازمان اطلاعيه صادر مي كرد كه آنها را انجام داده ، به استناد ادعاي خودشان شكايت مي كرديم ، قطعاً با چنين مدارك قاطعي مي توانستيم يك موج حقوقي و قضايي عليه سازمان در اروپا راه بيندازيم و قطعاً دست سازمان بسته تر مي شد و حداقل فايده اش اين بود كه افكار عمومي اروپا شهداي ما را قربانيان تروريسمي مي شناخت كه از پاريس ، لندن و آمستردام و بن هدايت مي شوند .

ما اين امكان را از دست داديم تا جايي كه به عنوان كشور صادر كننده تروريسم شناخته شديم و حالا يك كارهاي كوچكي را شروع كرده ايم كه باز اگر همين را هم جدي بگيريم ، نتايجي خواهد داشت ، ما بيست و پنج سال فرصت را از دست داديم .

 

_ يكي از دلايلي كه مسئولين ذكر مي كنند اين است كه دنيا در آن برهه به پديده تروريسم به شكل امروز نگاه نمي كرد . آيا امروز كه اين پديده چه از سوي ما و چه از سوي افكار عمومي جهان به شكل جدي تري در نظر گرفته شده ،‌ اقدامات جدي تري از سوي ما قابل انجام هست ؟

 

چون ما حركت هاي محدودي را شروع كرديم ، گروهكي مثل منافقين آمادگي اين را دارد كه جا خالي بدهد . الان بخش اصلي سازمان به شكل هاي مختلف از بين رفته ، يك بخش به درد بخور آنها را عمدتاً سرويس هاي جاسوسي امريكا از داخل عراق جمع كردند و بردند و به عنوان پناهنده سياسي مستقر كردند و اين بخش محدود الان با اسامي جديدي فعاليت مي كنند ، البته از طريق حقوقي قابل اثبات است ، ولي سخت تر شده .

مثلاً الان با نام هايي مثل شوراي ملي مقاومت ، انجمن دموكراسي خواهان ايران ، انجمن طرفداران حقوق بشر در ايران ، انجمن طرفدار حقوق اقليت ها و حقوق زن در ايران كار مي كنند ، گروه هاي خلق الساعه اي كه ارتباطي با سازمان ندارند .

ما فرصت هايي را از دست داده ايم ، ولي من اين توجيه را نمي پذيرم . مركزيت سازمان از سال 60 تا 65 در فرانسه بود و مسئوليت بسياري از كارهاي تروريستي خود را مي پذيرفت و ما مي توانستيم اقدام كنيم . حتي در مقطعي كه مريم رجوي به طور نمايشي از طرف دولت فرانسه دستگير شد ، اگر ما مي توانستيم به ازاي هر تروري كه انجام داده بودند ، تنها يك برگ شكايت را همراه با اطلاعيه هاي خودشان به دادگاه هاي فرانسه ارائه كنيم ، آزاد كردن مريم رجوي به اين سادگي ها اتفاق نمي افتاد . يعني عملاً مريم رجوي گرفتار سيستم قضايي فرانسه مي شد ، ولي ما نتوانستيم از اين فرصت استفاده كنيم .

عملكرد ما در مورد جانبازان شيميايي هم همين طور است ، آنها يكي يكي دارند از بين مي روند ، ولي ما اقدام جدي نكرده ايم ، در حالي كه آمريكايي ها در سال هاي آخر رياست جمهوري كلينتون به استناد به اين كه سازمان پذيرفته كه ا زسال 52 به بعد چند تن از مستشاران امريكايي را ترور و دفتر ال آل را در تهران منفجر كرده ، آن را به عنوان يك سازمان تروريستي اعلام كردند و كشورهايي مثل انگليس هم پذيرفتند . سخت غفلت كرديم و آينده نگري هم نكرديم .

http://www.habilian.com/view.asp?ID=04988

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تاریخچه منافقین

کانون هابیلیان

آنچه در پی می آید مروری کوتاه است بر تاریخچه، مواضع و عملکرد سازمان سیاسی ـ نظامی موسوم به «مجاهدین خلق» که بیش از ۴ دهه پیش شکل گرفت و طی ۳ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران عموما با نام سازمان «منافقین» شهرت یافته و شناخته میشود.

 

درباره این سازمان سه گونه داوری در داخل و خارج از کشور رایج است:

 

۱. اغلب فعالان سیاسی و فکری ایرانی داخل و خارج از کشور با تأکید بر وجه خشونتورزی و شورشگری مسلحانه در هویت و استراتژی این سازمان، از موضع نفی و مخالفت اظهار نظر میکنند و این گروه را از عوامل اصلی تولید چرخه معیوب «تروریسم ـ خشونت» میدانند که در راه تعمیق و گسترش مردمسالاری و اعتلای فرهنگ مدارا و گفتگو موانع اساسی آفریده است.

 

۲. اکثر اقشار مختلف مردم با تأکید بر «منافقین» نامیدن این سازمان و قرار دادن نام آن در کنار صدام، اعلام برائت از این گروه را در شعارهای خود نوعی وظیفه دینی و انقلابی میدانند. بر اساس بسیاری از نظرسنجیها که به شیوه علمی در محیطهای مختلف اجتماعی صورت پذیرفته نیز نشان میدهد که حتی نسل سوم و جوانانی که تجربه مستقیم مواجهه با عملکرد این گروه را نداشتهاند، بر این باورند که سازمان مجاهدین گروهی مسلح است که برای رسیدن به اهداف خود، تا کنون خون بیگناهان بسیاری را بر زمین ریخته و در خدمت ارتش متجاوز رژیم بعث صدام قرار گرفته است.

 

۳. در فضای بینالمللی و رسمی، به ویژه پس از اعلام موضع رسمی دولت آمریکا در آبان ۱۳۷۳ (اکتبر ۱۹۹۴) و مواضع مشابه چند کشور اروپایی و سپس اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر شناسایی این سازمان به عنوان یک گروه تروریستی تحت حمایت دولت صدام، بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی بینالمللی، متأثر از موفقیتهای دیپلماتیک و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ با گسترش جوّ جهانی ضد تروریسم در سالهای اخیر، سازمان مجاهدین خلق را مطرود و محکوم ساختهاند. و حتی اکثر گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز این سازمان را یک «فرقه تروریستی» با ایدئولوژی خون و خشونت توصیف میکنند.

 

آخرین پژوهشهای مبتنی بر اسناد و مدارک و بررسی کلیه متون و خاطرات بر جای مانده از درون سازمان طی ۴ دهه گذشته، آشکارا اثبات میکند که شکلگیری یک گروه سیاسی مبتنی بر «خشونتورزی»، «التقاط ایدئولوژیک»، «ماجراجویی»، «افراطگری» و «تقدیس تشکیلات» نمیتواند مسیر و فرجام صحیحی یابد و ثمرات تلخ و فاجعهبار آن برخاسته از ریشههای آفتزدهای است که نادیده گرفتن آنها مستلزم نفی واقعبینی خواهد بود.

 

وضعیت سازمان پس از اعلام رسمی تغییر ایدئولوژی به مارکسیسم در سال ۱۳۵۴ تا پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز شورش مسلحانه گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی که از دهه ۶۰ آغاز شد، و متعاقب آن خروج و تشکیلات اصلی از ایران و سکونت در کشورهای غربی و عراق، سرنوشت و فرجام سیاسی و ایدئولوژیک پرحادثه و شگفتانگیزی برای آن رقم زده است که در این مقاله تنها میتوان بخشی اندک از سرفصلهای آن را مرور نمود.

 

از این رو در پایان، برخی از منابع برای مطالعه بیشتر و تفصیلی معرفی شده است که علاقمندان میتوانند با مراجعه به آنها بسیاری از ابعاد و جزئیات موضوع را به طور مستند مطالعه نمایند.

 

تأسیس سازمان و تدوین ایدئولوژی

 

در سال ۱۳۴۴، دوازده سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و ۲ سال پس از سرکوب خونین قیام پانزده خرداد، سه تن از اعضای سابق جبهه ملی دوم و نهضت آزادی، تصمیم گرفتند در مبارزه علیه رژیم شاه، سازمانی با مشی مسلحانه به وجود آورند. محمد حنیفنژاد (۲۶ ساله) مهندس کشاورزی، سعید محسن (۲۶ ساله) مهندس راه و ساختمان و عبدالرضا نیکبین رودسری (۲۳ ساله) دانشجوی ریاضی که تحصیلات دانشگاهی خود را نیمه تمام گذارده بود هسته اولیه گروه را تشکیل داد و یک سال بعد علیاصغر بدیعزادگان (۲۵ ساله) مهندس شیمی به این جمع پیوست. این افراد با آنکه شخصا مذهبی بودند و نسبت به عقاید و رفتار مذهبی خویش توجه و حساسیت داشتند اما از نظر سیاسی و ایدئولوژیک یک پرورشیافته جبهه‌ملی و نهضت آزادی بودند.

 

مهندس بازرگان، خود نیز بعدها تأکید کرد که مجاهدین خلق «فرزندان نهضت آزادی» هستند و مبانی فکری و تعلیمات اولیه آن مأخوذ از بحثها و کتابهای وی و نهضت آزادی بوده است.

 

اولین محصول برنامه مطالعاتی گروه تدوین کتاب «شناخت» بود. متد دیالکتیک مارکسیستی با تغییر نام به اصول شناسایی دینامیک به عنوان اصول علمی پذیرفته شده بود. ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، مفاد اصلی این کتاب را تشکیل میداد. این کتاب توسط حسین روحانی نوشته شده بود.

 

مهمترین جزوه آموزشی سیاسی با عنوان «مبارزه چیست» به قلم عبدالرضا نیکبین بود که در آن تعالیم مارکسیستی بر مفاهیم مذهبی انطباق داده شده بود. کتاب «تکامل» به قلم علی میهندوست و کتاب «راه انبیا» به قلم حنیفنژاد نیز به همین سبک، مضامین مارکسیستی با ترکیب برخی مفاهیم مذهبی را دربر داشتند.

 

گسترش تشکیلاتی و آموزش نظامی

 

در طول سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ سازمان از نظر تشکیلاتی فعال شد. در اواسط سال ۱۳۴۷ عبدالرضا نیکبین از تشکیلات کناره گرفت و دیگر نامی از او به میان نیامد. در اسناد و منابع سازمان نیز فقط از سه تن حنیفنژاد، سعید محسن و بدیعزادگان به عنوان اولین بنیانگذاران یاد میشود.

 

در سازمان ۵ گروه مطالعاتی و ارتباطی تحت عناوین «گروه ایدئولوژی»، «گروه سیاسی»، «گروه کارگری»، «گروه مطالعات روستایی» و «گروه روحانیت» تشکیل شد. گروه روحانیت که در سال ۱۳۴۸ شکل گرفت مسئولیت تماس با روحانیان مبارز و جلب همکاری یا حمایت آنها را برعهده داشت. هدف، این بود که از نفوذ اجتماعی روحانیت در جهت اهداف سازمان استفاده شود و به ویژه پشتوانه مردمی و مالی سازمان تأمین گردد. سازمان بعدها برای جلب حمایت امام خمینی (ره) که در نجف تبعید بود، نمایندهای نزد ایشان نیز اعزام کرد که البته با تیزبینی حضرت امام به نتیجهای نرسید.

 

تا سال ۱۳۴۸، هیچ زنی به عضویت سازمان پذیرفته نشده بود. اصولا حنیفنژاد، رهبر اصلی و مؤثر سازمان، با ازدواج مخالف بود و آن را موجب وابستگی و سد راه مبارزه میدانست. اما اهمیت حضور زنان و بویژه استفاده پوششی از آنان برای رهبران سازمان «کشف» شد. ابتدا پوران بازرگان، خواهر منصور بازرگان که در مدرسه دخترانه مذهبی رفاه کار میکرد، وارد سازمان شد؛ و پس از او خواهر محمد حیاتی و بعد خواهر رضاییها آمدند.

 

به قول بهمن بازرگان، عضو مرکزیت سازمان، «هر کس خواهری داشت که به درد این کار میخورد، میآورد». این زنان، طبق دستور سازمان، با اعضای مرد سازمان «ازدواج تشکیلاتی» میکردند. پوران بازرگان نیز به همسری تشکیلاتی محمد حنیفنژاد درآمد. لیلا زمردیان و فاطمه امینی و گروه دیگری از زنان و دختران نیز بعدها به همین شکل در سازمان عضویت یافتند. بسیاری از این زنان و دختران، بعدها با انواع ترفندهای تشکیلاتی مورد انواع سوءاستفادهها قرار گرفتند، و درنتیجه همین روند انحرافآمیز و غیراخلاقی خانواههای زیادی، که اکثرا مذهبی و اصیل بودند، از هم پاشید. سرنوشت لیلا زمردیان، فاطمه فرتوکزاده، منیژه اشرفزاده، سیمین صالحی، طاهره میرزا جعفر علاف و بسیاری دیگر، که کارشان یا به خودکشی و یا تصفیه درونی یا به بیانگیزگی و افسردگی و همکاری با ساواک کشید، از تبعات همین دیدگاه «استفاده ابزاری از زن» بود.

 

در بُعد سیاسی و بینالمللی چون سازمان، انقلابهای سوسیالیستی روسیه و چین را به عنوان انقلاب زحمتکشان و تودههای تحت ستم؛ و مائو و لنین را ادامه دهنده راه انبیا در دوران معاصر، ارزیابی میکرد، درصدد برقراری ارتباط با بعضی از دولتها و احزاب مارکسیستی نیز برآمد.

 

در بُعد تشکیلاتی نیز سازمان از اصل کمونیستی موسوم به «سانترالیسم دموکراتیک» به معنای «مرکزیت دمکراتیک» پیروی میکرد و بر طبق این اصل همه اعضای سازمان باید بدون چون و چرا از دستورها و خطمشی رهبری سازمان اطاعت میکردند.

 

در سال ۱۳۴۸، سازمان برای کسب توان نظامی برای شروع عمل مسلحانه تصمیم به برقراری ارتباط با سازمان فلسطینی الفتح و استفاده از امکانات آن برای آموزشهای چریکی و مسلحانه گرفت. هیئت نمایندگی سازمان متشکل از اصغر بدیعزادگان، تراب حقشناس، مسعود رجوی و لطفعلی بهپور در شهر امّان، پایتخت اردن، با نمایندگان سازمان الفتح دیدار و مذاکره کردند و الفتح قول داد افراد اعزامی از سوی سازمان را آموزش دهد و سلاح و تدارکات نظامی نیز در اختیار سازمان قرار دهد. پس از توافق با الفتح، اولین گروه اعضای سازمان، از طریق دبی اعزام شد. امّا در اثر حادثهای پلیس دبی به این عده مشکوک شد و آنان را دستگیر و زندانی کرد و درصدد بود به مقامات امنیتی ایران تحویل دهد. اما اعضای سازمان در ایران برای نجات آنان دو تن از اعضا را به دبی اعزام کردند. این دو تن با ترفندهایی توانستند به همان هواپیمایی که اعضای دستگیر شده را به ایران میبرد سوار شوند و با استفاده از اسلحه و مواد منفجرهای که با خود داشتند هواپیما را در میانه راه ربودند و به بغداد بردند.

 

این عده با وساطت نمایندگان الفتح عازم اردن شدند و در آنجا دوره جنگهای پارتیزانی را فراگرفتند.

 

پس از انتقال پایگاههای فلسطین به لبنان عناصر دیگری از سازمان در اردوگاههای فلسطینی در لبنان آموزش دیدند؛ عدهای از این عناصر توانستند از طریق لبنان تعدادی اسلحه و مهمات وارد ایران کنند. در مجموع ۲۲ نفر به اردوگاههای الفتح اعزام شدند، و اکثر افراد اعزامی در سال ۱۳۵۰ به ایران بازگشتند.

 

اعلام تغییر ایدئولوژی

 

ساعت یک و سی دقیقه بامداد روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ حادثه‌ای سرنوشتساز در تاریخ سازمان مجاهدین خلق به وقوع پیوست. تقی شهرام، یکی از اعضای زندانی سازمان به اتفاق حسین عزتی کمره‌ای، زندانی عضو گروه مارکسیستی ستاره سرخ همراه با ستوانیکم شهربانی امیرحسین احمدیان چاشمی، که در زندان ساری خدمت‌ می‌کرد و جذب تقی شهرام شده بود، از زندان جدیدالتأسیس و مدرن ساری فرار کردند. تقی شهرام در جریان ضربه شهریور ۵۰ دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده بود.

 

شهرام از خانواده‌ای نسبتا مرفه و غیرمذهبی برخاسته بود. در دانشگاه با علیرضا زمردیان و محمد حیاتی آشنا شده بود و تحت تأثیر همانان به مذهب و مبارزه گرایش پیدا کرده بود. وی پیش از ورود به سازمان با یکی از اعضای چریک‌های فدایی خلق ارتباط داشت.

 

شهرام در زندان قصر با افشانی از محکومان چریک‌های فدایی خلق و علیرضا شکوهی رهبر گروه ستاره سرخ و حسین عزتی عضو آن گروه آشنا شد و معلومات مارکسیستی خود را نزد آنان تکمیل کرد. بعضی از اعضای قدیمی سازمان‌ می‌گفتند شاید از سوی ساواک تعمدی در کار بوده که عزتی را با شهرام همراه کنند. شهرام در زندان تمام مسائل را زیر نظر گرفت و اشخاص را شناسایی کرد و به بالاترین رتبه سازمانی رسید. در زمان فرار تقی شهرام، سازمان زیر ضربات گسترده ساواک قرار گرفته بود و رهبری سازمان عمدتا بر دوش رضا رضایی بود.

 

مدتی بعد از این ماجرا، در نیمه شب ۲۵ خرداد ۱۳۵۲، رضا رضایی در خانه یکی از سمپات‌ها‌ی سازمان، بنام مهدی تقوایی مشغول خوردن شام بود که ماموران ساواک زنگ خانه را به صدا درآوردند. آنان برای دستگیری تقوایی آمده بودند و از حضور رضا در آن خانه بی‌خبر بودند. اما رضا رضایی به سرعت خود را به پشت بام رساند و از آنجا به کوچه پرید و زیر یک اتومبیل مخفی شد و سرانجام به تصوّر اینکه مأموران او را یافته‌اند با شلیک گلوله به سر خود، به زندگی خویش پایان داد.

 

پس از رضا رضایی سازمان دارای سه شاخه سیاسی، نظامی و کارگری بود که هر یک به ترتیب توسط تقی شهرام، بهرام آرام و مجید شریف واقفی اداره‌ می‌شد. تقی شهرام با کمک بهرام آرام و برخی دیگر از کادرهای سازمان کوشید تا سیطره کامل بر تشکیلات بیابد و برای نجات سازمان از دوگانگی ایدئولوژیک اقدام کند. در این راه پس از تصفیه فیزیکی شریف واقفی و صمدیه لباف، مرکزیت سازمان که رسما مارکسیست شده بودند در جهت تغییر ایدئولوژی سایر اعضا و اعلام رسمی آن، برنامه‌های خود را پیگرفتند.

 

اکنون رهبری اصلی سازمان در دست یک تن، تقی شهرام، بود و سایر اعضای مرکزیت و کادرهای سازمان جز معدودی، آلت بی اراده‌ای در دست او بودند. مهمترین مأموریتی که تقی شهرام برای خود‌ می‌شناخت مارکسیست کردن افراد بود. او ابتدا یکی از کادرهای مهم سازمان به نام ناصر جوهری را با خود همراه کرد و سپس به کمک وی برنامه‌ای گام به گام برای کنار گذاشتن ایدئولوژی التقاطی و برگزیدن ایدئولوژی مارکسیستی تدارک دید. این برنامه شامل کار روانی و ایجاد آمادگی روحی در افراد برای کنار گذاشتن مذهب، قطع آموزش‌های مذهبی و مطالعات اسلامی، جایگزینی متون تعلیمات مارکسیستی و طرح شبهات پیرامون اسلام در نشریات درونسازمانی بود. با توجه به اطاعت کورکورانه‌ای که اعضا در نظام «مرکزیت دمکراتیک» از مسئولان سازمانی خود داشتند، مارکسیست کردن آنها چندان کار مشکلی نبود. خلیل دزفولی از اعضای سازمان که تحت مسئولیت ناصر جوهری قرار داشت در این باره‌ می‌گوید: «من همیشه با مسئولین برخورد مطلق‌ می‌کرده و آنها را آدم‌ها‌ی کامل و منزهی‌ می‌دانستم و هرچه‌ می‌گفتند قبول‌ می‌کردم. مسئله ایدئولوژی قبلا با همکلاسی‌هایم مطرح شده بود و آنها نیز در کلاس قبلی، مارکسیسم را قبول کرده بودند. خلاصه ما نیز مارکسیست شدیم».

 

علی خداییصفت عضو دیگر سازمان نیز این جریان را از قول بهرام آرام چنین نقل‌ می‌کند: «ایدئولوژی [سازمان] التقاطی بوده، زیربنای ماتریالیستی داشته و روبنای مذهبی را به آن چسبانده‌اند؛ چیزی که با هزار من سریش هم نمیچسبد. دیالکتیک زیربنای ماتریالیسم است».

 

در جریان روند مارکسیست شدن اعضای سازمان، حداقل ۹۰ تن از کادرها و اعضای مسئول سازمان تا پاییز ۱۳۵۳ در داخل و خارج از کشور رسما به ایدئولوژی مارکسیسم گرویدند.

 

اعلام خصوصی تغییر ایدئولوژی نزد برخی از روحانیون مرتبط با سازمان موجب ایجاد موجی از مخالفت در بین مبارزان مذهبی و قطع کمک‌ها‌ی مردمی گردید که تا آن زمان با تصوّر اینکه سازمان یک گروه مذهبی است به صورت حمایت‌ها‌ی گسترده مالی بعضی از بازاری‌ها‌ی مبارز و روحانیان، تداوم حیات سازمان را امکانپذیر ساخته بود.

 

مقارن با این جریان وحید افراخته عضو مرکزیت سازمان در ۵ مرداد ۵۴، به هنگامی که همراه با سید محسن خاموشی، یکی از اعضای مارکسیست سازمان، در حوالی سرچشمه و بهارستان تردّد‌ می‌کرد مورد سوءظن یک افسر ساواک واقع شد و به دست وی دستگیر گردید. او در اولین مرحله بازجویی همه اعضای مسلمان سازمان را لو داد و تمام اطلاعات خود را درباره سازمان، اعضا، هواداران و عملیاتی که تا آن زمان اجرا شده بود در اختیار ساواک قرار داد. وضع او بهگونه‌ای شد که همراه با مأموران ساواک، شخصا در شکنجه و بازجویی از اعضای دستگیر شده شرکت‌ می‌کرد. او با ابراز ندامت از مبارزه و همچنین تجلیل از رژیم شاه و همکاری کامل با ساواک به عنصر محبوب شکنجه‌گران تبدیل شده بود. او در نامه‌ای خطاب به منوچهری، شکنجه‌گر معروف، نتیجه بازجویی خود را از صمدیه لباف چنین اعلام‌ می‌کند: «جناب آقای دکتر منوچهری، سلام. با صمدیه به اندازه لازم و کافی بحث کردم... به نظر من اطلاعات خود را نیز اگر توانسته باشد به تمامی نداده است... اگر نخواهد حرف حساب را بپذیرد چاره‌ای جز فشار [= شکنجه] نیست».

 

چون وحید افراخته در عملیات ترور مستشاران آمریکایی شرکت داشت و خبر دستگیری او بلافاصله در مطبوعات به عنوان قاتل مستشاران آمریکایی، انتشار یافته بود، عملا راه ارفاق به وی مسدود گشته بود و با همه همکاری‌ای که با ساواک کرد، در سحرگاه بهمن ۱۳۵۴، اعدام شد. او حتی در آخرین لحظات نیز باور نمیکرد که او را اعدام کنند و در وصیتنامه‌اش که چند دقیقه قبل از اعدامش نوشته بود، چنین آورده بود: «با این آرزو که تا لحظه‌ای که زنده‌ام... با دستگاه امنیتی همکاری کنم... و همچون سربازی جانباز و فداکار برای شاهنشاه محبوبم بمیرم... آرزو دارم یکی از مقامات امنیتی را که مرا‌ می‌شناسد، ببینم و مطالبی عرض کنم». افراخته البته به هیچیک از این دو آرزو نرسید و چند لحظه پس از نوشتن این کلمات اعدام شد.

 

اندکی پس از دستگیریهای گسترده‌ای که به دنبال همکاری‌ وحید افراخته با ساواک صورت گرفت، مرکزیت سازمان بیانیه «اعلام مواضع ایدئولوژیک» را در مهرماه ۱۳۵۴ منتشر کرد. با دستگیری وحید افراخته ساواک از ماجرای مارکسیست شدن مرکزیت و شمار زیادی از کادرهای بالای سازمان و نیز تصفیه‌های خونین ایدئولوژیک، باخبر شده بود و این مطالب دیگر قابل پردهپوشی نبود. بنابراین مرکزیت سازمان به سرعت درصدد توضیح و توجیه عملکرد خود به صورت رسمی برآمد.

 

در این بیانیه ضمن برشمردن دلایل کنارگذاشتن اسلام و برگزیدن مارکسیسم، تصفیه‌های خونین داخلی امری موجّه جلوه داده شده و از شریف واقفی و صمدیه لباف به عنوان عناصر خائن یاد شده بود. این بیانیه علاوه بر اینکه تأییدی بود بر تبلیغات رژیم مبنی بر وجود مخالفانی با ایدئولوژی «مارکسیسم اسلامی»، در شرایطی که شاه همه مخالفان خود، حتی طلاب حوزه علمیه قم را، مارکسیست‌ می‌نامید، ضربه‌ای بود بر پیکر مبارزات اسلامی مردم ایران.

 

انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک، عکسالعمل‌های شدید و متفاوتی در محافل اجتماعی و مبارزاتی ایران داشت؛ بویژه در میان مسلمانان اصیل که با حُسنظن و خوشبینی از این سازمان حمایت کرده بودند، موجی از بدبینی و سرخوردگی از مبارزات مسلحانه پدید آورد؛ و البته در عوض موجب نزدیکتر شدن جوانان و دانشجویان به منابع اصیل اسلامی و تعالیم و تألیفات اسلام‌شناسانی چون استاد شهید مطهری شد.

 

محافل مبارزاتی مسلمان، پس از آنکه آگاه شدند، اعضا و مرکزیت سازمان مدتهای مدید بیاعتقادی خود به اسلام و مارکسیست شدنشان را مخفی نگهداشته‌اند و از احساسات پاک اسلامی آنان سوءاستفاده کردهاند، این جریان را ناشی از «نفاق» اعضای سازمان دانستند و آنان را «منافق» نامیدند. و از همین رو زان پس، از سازمان مجاهدین خلق به «منافقین» تعبیر‌ می‌شود.

 

بعد از تسلط کامل تقی شهرام بر سازمان، وی ضوابط پیچیده‌ای برای محافظت از خودش برقرار کرد. در تمام شبانهروز همیشه دو زن در کنار وی به عنوان محافظ انجام وظیفه‌ می‌کردند. سیمینتاج حریری، لیلا زمردیان، فاطمه میرزاجعفر علاف و محبوبه متحدین از جمله زنانی بودند که یا به طرز مرموزی به چنگ ساواک افتادند یا دچار افسردگی شدید و احساس ندامت برای از دست دادن همه چیز خود در راه امیال و هوسهای این مرد عجیب شدند و کارشان به خودکشی یا تصفیه سازمانی کشید.

 

این ماجراها و نیز انتقاد بعضی از اعضای مرکزیت سازمان که از تهور شهرام در صدور فرمان قتل مخالفان خود در درون سازمان بیمناک و در عینحال هشیار شده بودند. موجب تضعیف رهبری شهرام شد. وی سرانجام از مرکزیت کناره گرفت و به خارج از کشور رفت. شهرام از شهریور ۱۳۵۶ در انگستان به سر می‌برد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت که توسط مبارزان مسلمان شناسایی، دستگیر و در دادگاه انقلاب محاکمه و سرانجام اعدام شد.

 

از اواخر سال ۱۳۵۵، دیگر عملا از سازمان جز چند تن نیروی پراکنده و دچار تشتّت و اختلاف شده و گریخته به خارج یا منفعل در داخل چیزی باقی نمانده بود.

 

بازسازی سازمان در زندان

 

پس از اعلام تغییر ایدئولوژی، عدهای از اعضای باقیمانده در زندان شروع به بازسازی سازمان با همان ساخت فکری التقاطی کردند. بیشتر این عده به دور شخصی به نام «مسعود رجوی» گرد آمدند. او تنها عضو باقیمانده از مرکزیت اولیه سازمان بود و در موج‌های اولیه دستگیری اعضای سازمان در سال ۱۳۵۰ دستگیر شده بود و در زمان دستگیری جوانترین عضو مرکزیت گروه بود. حنیفنژاد در آخرین لحظات پس از ضربه شهریور ۵۰، او را وارد مرکزیت کرده بود. به گفته مسعود حقگو عضو قدیمی سازمان، «حنیفنژاد و دیگر سران سازمان اسیر نوع حرف زدن و روشنفکرنمایی مسعود رجوی شدند؛ حرّاف و جذّاب بود». رجوی در اردوگاههای الفتح در اردن آموزش نظامی دیده بود.از همان ابتدای امر برای بعضی از افراد سازمان روحیه و نوع نگاه او به دین مشخص شده بود. دکتر کریم رستگار عضو قدیمی سازمان نقل‌ می‌کند که یکی از اعضای الفتح از رجوی سؤال کرده بود که اگر میان «مبارزه» و «دین» شما تضادّی پیش آید، شما کدام را ارجح‌ می‌دانید؟ و رجوی پاسخ داده بود «در هر حال به مبارزه ادامه‌ می‌دهیم». برخی از زندانیان آن زمان معتقدند که رجوی در زندان تغییر ایدئولوژی داده و مارکسیست شده بود ولی برای حفظ موقعیت خود آن را پنهان ساخته بود. رجوی تنها عضو مرکزیت بود که از اعدام جان به در برد. چون این نکته در همان زمان نیز بسیار جلب توجه کرد، رجوی و هوادارانش شایع کردند که کاظم رجوی برادر وی که در سوئیس به سر‌ می‌برد و با محافل حقوق بشری رابطه داشت، توانسته است برای وی از این طریق کاری صورت دهد. اما بر طبق اسناد و مدارک متقن بر جای مانده از ساواک، حقیقت چیز دیگری بود.

 

واقعیت آن بود که رجوی در همان آغاز دستگیری با ساواک همکاری کرده بود و تمام اطلاعات خود را در اختیار آنها گذاشته بود. بر طبق اسناد ساواک: ارتشبد نعمتالله نصیری رئیس ساواک، در نامه‌ای خطاب به دادرسی ارتش، مسعود رجوی را از «همکاران» ساواک معرفی کرده که «در جریان تحقیقات، کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه بهعمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده است». نصیری در ادامه همین نامه تأکید‌ می‌کند که مسعود رجوی «پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاهها همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین بهعمل آورده لذا به نظر این سازمان [ساواک] استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد». روزنامه کیهان نیز در خبر اعدام چهار تن از اعضای سازمان درباره مسعود رجوی اطلاع‌ می‌دهد که «چون در جریان تعقیب کمال همکاری را بهعمل آورده و در زندان نیز با مأمورین همکاری نموده به فرمان مطاع مبارک شاهانه کیفر اعدام او با یک درجه تخفیف به زندان تبدیل گردیده است».

 

چنین فردی با خصلتهایی که یاد شد، توانست رهبری جمع زندانیان سازمان مجاهدین خلق را برعهده بگیرد. او با روش منافقانه خود با مارکسیستها، مارکسیست بود و با مسلمانان، مسلمان. او به اعضای مارکسیست سازمان سفارش‌ می‌کرد که مارکسیست بودن خود را اعلام نکنند و نماز بخوانند و حتی آنان را پیشنماز‌ می‌کرد.

 

نام سازمان مجاهدین خلق، پس از متلاشی شدن سازمان، اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره مطرح شد. رجوی و همفکرانش با زرنگی نفرات آزاد شده و اعضای پراکنده گروه را به سرعت جمع و جور کردند و در حقیقت «سازمان مجاهدین خلق ایران» را بار دیگر پایه‌گذاری کردند.

 

اولین اقدام سازمان، در اوضاع پرتلاطم روزهای اولیه پیروزی، اشغال محل «بنیاد پهلوی» واقع در خیابان ولیعصر (ساختمان وزارت بازرگانی فعلی)، ایجاد خانه‌های تیمی نیمه مخفی و مخفی در سراسر کشور و جمعآوری اسلحه و مهمات و اختفای آنها بود. همچنین در سطح وسیعی به جذب نیرو و عضوگیری بهویژه از بین نوجوانان و جوانان پرداختند. این نکته را نیز باید یادآور شد که بسیاری از مردم در آن زمان در جریان ایدئولوژی منافقانه و التقاطی سازمان نبودند؛ و آنان را جمعی پاک و مسلمان و قربانی توطئه کمونیست‌ها‌ می‌پنداشتند. سازمان با تبلیغات وسیع بر چهره‌هایی چون شریف واقفی، مرتضی صمدیه لباف و مرتضی لبافینژاد به مظلومنمایی و جلب ترحم و حمایت اقشار مسلمان و مخالف مارکسیسم‌ می‌پرداخت و در همان حال نیز از محکوم کردن مارکسیستها به خاطر جنایاتشان در حق این افراد خودداری‌ می‌کرد. سازمان جدید مجاهدین خلق تقی شهرام، بهرام آرام، وحید افراخته و امثال آنان را مارکسیست نمی شناخت. بلکه به آنها لقب «اپورتونیست‌‌های چپ‌نما» داده بود و از این طریق نزد سایر گروه‌ها و افراد مارکسیست آبروداری‌ می‌کرد و در عین حال مارکسیسم و مارکسیستها را از دست داشتن در این توطئه، تطهیر و تبرئه‌ می‌نمود.

 

مواضع سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 

سازمان در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب از امام خمینی با تعابیری چون «امام مجاهد اعظم»، «قائد پرافتخار»، «مجاهد آگاه» و.... یاد‌ می‌نمود. اما در عمل مواضعی مخالف مواضع ایشان داشت. امام خمینی (ره) با توجه به اینکه بدنه اصلی ارتش، از فرزندان مسلمان ملت تشکیل شده بود و به استثنای عده‌ای از فرماندهان، ارتش در کنار ملت قرار گرفته بود، همواره از ارتش حمایت میکرد. اما گروه‌های چپ، شعار «انحلال ارتش» را سر داده بودند و سازمان علیرغم اینکه به ظاهر خود را مطیع امام قلمداد‌ می‌کرد، همراه با دیگر گروه‌های چپ، خواهان انحلال ارتش بود. این روش منافقانه البته دیری نپائید. بویژه پس از آنکه رهبری روحانیت و موقعیت آن در انقلاب تثبیت شد، سازمان با شعار مبارزه با «ارتجاع» تمامی نیروهای کارآمد و مجرّب روحانیت بویژه آیتالله دکتر بهشتی، آیتالله خامنه‌ای، آیتالله رفسنجانی و... را زیر فشار تهمت و ناسزا و حمله‌های ناجوانمردانه تبلیغاتی گرفت. از همینجا بخش عظیم مردم ایران از سازمان فاصله گرفتند، کار به جایی رسید که سازمان رسما اعلام کرد که تضاد اصلیاش با امپریالیسم آمریکا نیست، بلکه با ارتجاع حاکم است.

 

جدیترین تاکتیک سازمان، برای آمادهسازی زمینه براندازی جمهوری اسلامی و در دست گرفتن قدرت، «خط نفوذ» بود. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی «مجاهدین خلق، سال‌ها به عنوان نیروی خودی در میان مبارزان مسلمان بودند و از وضع و موقعیت افراد و راه وصول به نهادهای مهم اطلاعات کامل و دقیق داشتند.»

 

در چنان شرایطی و در غیاب یک نهاد امنیتی متشکل برخاسته از انقلاب، برخی از اعضای سازمان توانستند با بهره‌گیری از ارتباطات قدیمی خود با برخی مقامات دولت موقت، نهضت آزادی و تنی چند از روحانیان متنفذ آن سال‌ها، در درون بعضی از مراکز حساس سیاسی و قضایی مانند وزارت کشور، نخست وزیری، دادستانی، دادگاه انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی و حتی حزب جمهوری‌ اسلامی رخنه نمایند.

 

همزمان سازمان به توسعه تشکیلاتی خود در سطح گسترده‌ای دست زد و درصدد برآمد یک نیروی شبه نظامی یا ارتش خصوصی از هواداران و اعضای خود تشکیل و سازمان دهد.

 

در نخستین روزهای پس از پیروزی، نفوذ سازمان در دادگاههای انقلاب چندان وضوحی نداشت. عجیب این بود که با وجود تأکیدات مکرر امام خمینی( رحمت الله علیه ) بر عدم شتاب در مجازات بازداشت‌شدگان و تأکید بر عفو و ارفاق به متهمان، بعضا حوادث غیرقابل توجیهی اتفاق می‌افتاد. علی رضوانی، عضو سابقهدار سازمان که بعدها از آن کناره گرفت در این باره می‌گوید: «برخی از آن اعدام‌ها‌ی اولیه به ظاهر به اسم جمهوری اسلامی تمام شد در حالی که در باطن کسانی از همه سازمانها ازجمله سازمان مجاهدین خلق جزء آن دادگاهها بودند که عناصر رژیم گذشته را گاهی حتی مخفیانه اعدام می‌کردند». این نمونه‌ای از عملکرد خشونتبار و منافقانه سازمان، پس از پیروزی انقلاب بود.

 

کمکم سازمان به اتکای اعضا و هوادارانی که پیدا کرده بود و به اتکای سلاحها و مهماتی که در شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب جمعآوری نموده بودند، مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی به بهانه‌ها‌ی مختلف روز به روز علنیتر و آشکارتر ساخت بهویژه پس از کشف ماجرای جاسوسی محمدرضا سعادتی عضو مرکزیت سازمان و دستگیری وی در حین ارائه اطلاعات طبقهبندی شده به مأمور امنیتی شوروی.

 

با انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری، سازمان برای تشدید تضاد درونی حاکمیت و مقابله با امام با استفاده از بنیصدر به همکاری نزدیک با او پرداخت. بنیصدر نیز که برای حذف یاران امام به نیروی منسجم و تشکیلاتی احتیاج داشت به آنان روی خوش نشان داد. در فاصله پیروزی انقلاب تا انتخاب اولین رئیس جمهور، یعنی در فاصله کمتر از یکسال در دو انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورا، کاندیداهای سازمان حتی نفر اول سازمان، یعنی مسعود رجوی نتوانستند موفق شوند. در انتخابات مجلس کاندیدای سازمان نتوانست به مجلس راه یابد با اینکه همه گروه‌های چپ و راست از حزب توده و چریکهای فدایی خلق تا نهضت آزادی از او حمایت کرده بودند. این برای سازمانی که رسیدن به «قدرت» هدف اول آن بود فاجعهبار بود. اما سازمان که برای رسیدن به قدرت عجله داشت نمیتوانست صبر کند تا در چرخه حوادث و تحولات آزاد و دمکراتیک و با رای مردم نصیبی از قدرت ببرد. سازمان مجاهدین خلق برای به قدرت رسیدن تنها یک راه و یک وسیله میشناخت و آن «خشونت» و «اسلحه» بود.

 

بنابراین پس از یک دوره تقریبا دوساله از اوایل سال ۶۰، در زمانی که کشور در التهاب جنگ و بیثباتی می‌سوخت، قدرت و اسلحه خود را به میان آوردند. در طول دو سال پس از پیروزی انقلاب، هر روز و در هر کجای ایران، همراه با دیگر گروه‌های ضد انقلاب تشنجآفرینی کردند؛ در روزنامه‌ها‌ و نشریاتشان به افراد، مسئولان و نهادهای انقلاب فحاشی کردند و تهمت زدند و رهبران و مسئولان مردم با صبر و حوصله آنان را تحمل کردند تا بلکه کار به خشونت نکشد. در این دو سال سازمان با برنامه‌ریزی و نقشه اقدام به ایجاد خانه‌های تیمی متعدد کرده بود و خود را برای براندازی آماده کرده بود. با اینکه مسئولان کم کم از برنامه‌ها‌ی سازمان مطلع شده بودند، با این حال برای حفظ حقوق مدنی و قانونی آنها، دادستانی انقلاب در تاریخ ۱۹/۱/۶۰ در اطلاعیه‌ای ده ماده‌ای خطاب به همه احزاب و گروه‌ها از آنان خواست رهبران خود را رسما معرفی نمایند، نشانی دفاتر خود را بدهند و اگر اسلحه و مهمات در اختیار دارند، تحویل دهند. سازمان با مظلومنمایی همراه با تهدید، از پذیرفتن درخواستهای دادستانی سرباز زد.

 

روزنامه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق، در تحلیلی بر اطلاعیه دادستانی از قول مسعود رجوی نوشت : «... وقتی به جنگ داخلی تن می‌دهیم که...برای «انقلابیون» کمترین ریسک را داشته باشد...». در زمانی که کشور با حمله همه جانبه دشمن خارجی (صدام) روبرو و بخش عظیمی از خاک میهن در اشغال بود، مسعود رجوی از جنگ داخلی دم می‌زد. در روز دهم اردیبهشت ۱۳۶۰، امام خمینی (ره) بر اساس سنت حکیمانه و همیشگی خود، گروه‌ها‌ی مسلح از جمله مجاهدین را نصیحت کرد که به آغوش ملت بازگردند و اسلحه خود را تحویل دهند. در پاسخ به نصایح پدرانه امام؛ سازمان در نامه‌ای مشحون از مظلومنمایی و دروغپردازی با لحنی تهدیدآمیز از ایشان درخواست ملاقات کرد. اما پاسخ امام چنین بود که اگر سازمان به قوانین کشور احترام بگذارد و اسلحه خود را تحویل دهد، خود ایشان به ملاقات اعضای سازمان خواهد رفت.

 

آغاز شورش مسلحانه و ترور

 

در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰، مجلس شورای اسلامی به دلیل بیکفایتی‌ها، تشنجآفرینی‌ها و اقدامات غیرقانونی بنیصدر علیه امام، دولت و مجلس و ناتوانی در اداره امور کشور دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی وی را تصویب کرد. یک روز بعد در ۲۸ خرداد ۶۰، سازمان مجاهدین خلق «اطلاعیه سیاسی ـ نظامی شماره ۲۵» خود را صادر کرد. این اطلاعیه اعلام آغاز رسمی شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر یک عضو جدا شده سازمان؛ «اعلامیه جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی» بود.

 

عصر روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، عدم کفایت سیاسی بنیصدر در مجلس به تصویب رسید. در همان لحظات اعضا و هواداران سازمان در تهران و چند شهر دیگر دست به شورش مسلحانه و ایجاد خشونت در خیابانها زدند. به گزارش خبرگزاری رویتر تعدادشان در تهران ۳ هزار نفر بود و تعدادی اتوبوس، اتومبیل و موتورسیکلت متعلق به مردم عادی را که در خیابانها پارک شده بود به آتش کشیدند و ده‌ها‌ تن از مردم کشته و زخمی شدند.

 

درگیری‌ها‌ی پراکنده مسلحانه و اقدام به بمبگذاری و زمینهسازی برای ترورهای گسترده توسط سازمان از فردای ۳۰ خرداد رسما آغاز شد. بعد از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس در روز جمعه پنجم تیر، امام جمعه تهران حضرت آیتالله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ضمن ارائه تحلیلی از عملکرد سازمان، نوجوانان و جوانان هوادار سازمان را به تفکر و آرامش فراخواند و آنان را از دنباله‌روی سران شورشگر سازمان برحذر ساخت.

 

با هماهنگی بنیصدر رییس جمهور معزول و رجوی گرداننده سازمان مجاهدین، ترور سران نظام جمهوری اسلامی با اقدام به ترور آیتالله خامنه‌ای در روز ششم تیر، شروع شد. بر اثر انفجار بمبی که در یک ضبط صوت کار گذاشته شده بود و بر تربیون سخنرانی ایشان در مسجد اباذر، واقع در یکی از جنوبیترین مناطق تهران، قرار داشت، جراحات شدیدی بر امام جمعه محبوب تهران وارد گشت. مطبوعات و مسئولان در همان زمان به تصریح یا کنایه، سازمان مجاهدین را مسئول این سوءقصد معرفی کردند. بعدها مشخص شد که جواد قدیری از اعضای مرکزیت سازمان طراح انفجار مسجد اباذر و ترور آیتالله خامنه‌ای بوده است.

 

در هفتم تیرماه ۱۳۶۰، در انفجاری که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی رخ داد، آیت‌الله بهشتی و بیش از ۷۲ تن از مسئولان نظام به شهادت رسیدند. عامل این انفجار، یکی از اعضای نفوذی سازمان به نام محمدرضا کلاهی بود. با وجودی که ضربه بسیار سهمگین بود و سازمان مجاهدین و شخص بنیصدر و رجوی انتظار داشتند که با این ضربه نظام جمهوری اسلامی به بیثباتی کامل دچار شود و فرو بپاشد، اما با حمایت همه جانبه مردم و حضور گسترده در مراسم تشییع شهدا، موج انزجار علیه اقدامات تروریستی سازمان، در بین تمامی آحاد جامعه وسعت یافت.

 

طرح ترور آیتالله بهشتی اولین بار در سال ۵۴ در مرکزیت سازمان طرح شده بود که عملی نگردید. حساسیت در مورد ایشان و تلاش برای حذف معنوی و فیزیکی آیت‌الله بهشتی توسط سازمان مجاهدین خلق، یکی از موارد اساسی میراث مرکزیت تقی شهرام برای مرکزیت مسعود رجوی بود.

 

بیش از یک ماه بنیصدر در کنار سران سازمان مجاهدین خلق در خانه‌ها‌ی تیمی مخفی شده بود و در انتظار آن بود که متعاقب شورش مسلحانه و ترور سران نظام، مردم به حمایت از وی و سازمان مجاهدین به خیابان‌ها سرازیر شوند و با یک جنبش مردمی حکومت را سرنگون سازند. اما واکنش گسترده مردم در تظاهرات و اجتماعاتی که در این مدت در دفاع از امام خمینی (ره) و یارانش برگزار می‌شد و اعلام انزجار گسترده مردمی از اقدامات تروریستی ائتلاف بنیصدر ـ رجوی، تصورات اینان را کاملا از هم پاشید، به ویژه حضور پرشور و وسیع مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوم مرداد که به ریاست جمهوری محمدعلی رجایی انجامید، دیگر هیچگونه امیدی برای آنان باقی نگذاشت.

 

در ساعت یازده بعدازظهر سهشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۰، بنیصدر و مسعود رجوی با استفاده از عوامل نفوذی سازمان در نیروی هوایی، با یک جت بوئینگ سوخترسان نیروی هوایی به خلبانی سرهنگ معزی خلبان مخصوص شاه، از ایران گریختند. هواپیما در یک فرودگاه نظامی پاریس به زمین نشست و دولت فرانسه به بنیصدر و رجوی و معزی پناهندگی سیاسی داد. هم رجوی و هم بنیصدر تأکید کردند که دو ماه بیشتر به پایان رژیم جمهوری اسلامی نمانده است. رجوی، موسی خیابانی را به جانشینی خود در ایران منصوب کرده بود.

 

روز هشتم شهریور ۱۳۶۰، نیز محمدعلی رجایی که به دنبال عزل بنیصدر به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و محمد جواد باهنر نخست وزیر در اثر انفجار بمب در محل دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند. این بمب توسط یک عنصر نفوذی سازمان به نام مسعود کشمیری کار گذاشته شده بود. طرح اولیه سازمان، انفجار بمب مزبور در منزل امام خمینی (ره) بود که پس از ناکامی در آن، نخست وزیری هدف قرارگرفت.

 

بعدها رجوی در دیدار سری با ژنرال حبّوش رییس دستگاه اطلاعاتی عراق تأکید کرد که: «... هرچند کاخ سفید و کاخ الیزه می‌دانستند. با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم و می‌دانستند چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد و چه کسی عملیات علیه رئیسجمهور و نخستوزیر ایران را انجام داد. آنها می‌دانستند و خوب هم می‌دانستند ولی صفت تروریست هم به ما نزدند».

 

از این به بعد سازمان برای تزریق هر چه بیشتر خشونت به فضای جامعه، دست به اقدامات عجیب و غریبی می‌زد و در کنار ترورهای گاه و بیگاهی که انجام می‌داد، عدهای از جوانان کم سن و سال و فریب خورده را در چند دسته حداکثر ۲۵ نفری به تظاهرات مسلحانه و خشونتآمیز در خیابانها وامی‌داشت تا مردم به آنها بپیوندند و نظام را به اصطلاح سرنگون کنند! از جمله این عملیات، تظاهرات مسلحانه ۵ مهر ۱۳۶۰ بود که تعدادی از اعضا و هواداران بهطور مسلحانه در تظاهراتی در چند نقطه تهران شرکت کردند و با همکاری مردم و نیروی انتظامی شمار زیادی از آنان دستگیر شدند.

 

به دلیل حمایت گسترده مردم از نظام و نیز نفرت عمومی از سازمان و رهبری آن، نیروهای امنیتی و انتظامی که از پشتوانه اطلاعاتی مردمی گسترده‌ای برخوردار بودند، به سرعت توانستند بر اوضاع مسلط شوند و خانه‌ها‌ی تیمی سازمان را یک به یک کشف کنند. اعضا و هواداران سازمان، در جوّی از یأس و نفرتی که به ذهن آنان تزریق شده بود، اقدام به ترور مردم عادی می‌کردند، بهگونهای که فقط در تهران عده زیادی از مردم اعم از کاسب، معلم، کارگر و دیگر اقشار که ظاهری حزباللهی داشتند، به دست افراد سازمان ترور شدند. در این برهه، برای کشتن یک مغازهدار به دست اعضای سازمان کافی بود که او عکس امام را در مغازه‌اش نصب کرده باشد.

 

طی دو سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ تعداد ۳۶۶ مورد ترور مردم عادی در استان تهران توسط اعضای سازمان مجاهدین انجام شد. ۵۳ درصد از این افراد کارمند نهادهای دولتی بودند که ۳۶ درصد آنها شاغل در سپاه، ارتش، بسیجی و شهربانی بودند. بنابراین بقیه ۶۴ درصد ترورشدگان مردمی دارای مشاغل غیرنظامی و آزاد بودند که تنها جرم آنها داشتن ظاهری حزباللهی یا قرار گرفتن در تیررس تیم‌ها‌ی شکار سازمان مجاهدین بوده است.

 

تیم‌ها‌ی ترور سازمان ائمه جمعه را نیز هدف قرار دادند و شخصیت‌ها‌یی مانند آیت‌الله صدوقی (امام جمعه یزد)، آیتالله دستغیب (امام جمعه شیراز)، آیت‌الله مدنی (امام جمعه تبریز) درحالی ترور شدند که سنین آنها در دهه هفتاد عمرشان بود.

 

اما سازمان روز به روز زیر ضربات قوای انتظامی و نیروهای مردمی تحلیل می‌رفت. در روز ۱۹ بهمن ۱۳۶۰، خانه تیمی اصلی و مقر مرکزیت سازمان کشف شد و در حمله افراد سپاه به آنجا، موسی خیابانی، نفر دوم سازمان، و اشرف ربیعی، همسر مسعود رجوی و عده دیگری از افراد مرکزیت در درگیری مسلحانه کشته شدند. با این حادثه طومار موجودیت سازمان در ایران تقریبا درهم پیچیده شد و در سال ۱۳۶۱ اندک خانه‌های تیمی و افراد باقیمانده نیز کشف و دستگیر شدند.

 

در پی این ضربات با شکنجه سه تن از پاسداران ربوده شده توسط سازمان، «عملیات مهندسی» به عنوان یک نوع عملیات نوظهور برای ایجاد رعب و وحشت به عنوان مکمل ترورهای خیابانی آغاز شد. جزئیات این نوع عملیات و اجساد کشف شده شش تن از قربانیان که سه تن از آنان کفاش، معلم و کارمند بودند به قدری فجیع و تکاندهنده بود که حتی اعضای هواداران سازمان را نیز تحتتأثیر قرار داد و منفعل ساخت. در تاریخ گروه‌های سیاسی مسلح جهان تا آن زمان، هیچ نمونه مشابهی مانند این نوع عملیات ثبت نشده بود و سازمان مجاهدین خلق نام خود را به عنوان اولین نمونه در این نوع به ثبت رساند. مجریان شکنجه افراد ربوده شده پس از دستگیری تمام جزئیات آنچه را که انجام داده بودند شرح دادند که در سال ۶۳ از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات انتشار عمومی یافت و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد.

 

حکومت خیالی در پاریس و بغداد

 

در پی استقرار تشکیلات مجاهدین خلق در فرانسه، ابوالحسن بنیصدر رئیس جمهور مخلوع و مسعود رجوی مدتی به همکاری با یکدیگر پرداختند. بنیصدر که هنوز خود را رئیس جمهور قانونی می‌دانست، طی حکمی رجوی را به سمت نخست وزیر شورای مقاومت منصوب کرد. در همین دوران رهبر مجاهدین که همسرش در ایران کشته شده بود، چشم به فیروزه دختر کم سن و سال بنیصدر دوخت و بنیصدر علیرغم شعارهایش در مورد قباحت استفاده ابزاری از زن، فیروزه را به رجوی داد. اما عمر این ازدواج کوتاه بود و به زودی میانه رجوی و بنیصدر به هم خورد و رجوی نیز فیروزه را طلاق داد.

 

نظام جمهوری اسلامی با کسب پیروزی‌های پی در پی نظامی و حمایت گسترده مردمی و اتحاد و انسجام داخلی و سرکوب قاطع و مؤثر ضد انقلاب، از جمله نیروهای مجاهدین خلق، به مرحله‌ای از ثبات رسیده بود که دیگر نمی‌شد وعده سقوط آن و بازگشت به تهران، ظرف دو سه ماه آینده را داد. حتی ترورهای شخصیتها نیز دیگر چندان جلب توجه نمیکرد و اثری نداشت. رجوی برای مطرح کردن نام خود و سرگرم نگهداشتن اعضای سازمان، نقشه‌ای اندیشید و این نقشه که نتیجه‌اش تصاحب مریم قجر عضدانلو، همسر مهدی ابریشمچی، نفر دوم سازمان بود «انقلاب ایدئولوژیکی» نام گرفت و رجوی و هوادارانش آن را گامی بلند در جهت ارتقای مقام زن دانستند. به دستور رجوی، ابریشمچی همسر خود را طلاق گفت و بلافاصله بدون رعایت مسائل شرعی از جمله عِدّه طلاق، مسعود و مریم با هم ازدواج کردند. این حادثه قباحتبار تأثیر بدی در بین همگان حتی محافل خارج از کشور گذاشت. مثلا گروهک راه کارگر که یک گروه کمونیستی بود در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کار «افکار عمومی را به شدت مبهوت و اخلاق عمومی را عمیقا جریحهدار ساخت».

 

در مقابل مهدی ابریشمچی: اعلام کرد که «مخالفت با مشیت مسعود، کفرآمیزتر از مخالفت با مشیت خداست». به پاس این از خودگذشتگی ابریشمچی، رجوی نیز مینا خیابانی، خواهر موسی خیابانی را که ۱۲ سال از ابریشم‌چی کوچکتر بود، به وی جایزه داد و اجازه داد این دو با هم ازدواج کنند.

 

از این به بعد «ترکیب مسعود و مریم» جایگزین کلمه «مسعود» که ورد زبان افراد و هواداران سازمان بود، شد. مسعود رجوی در مراسم جشن ازدواج خود این حادثه را «انفجار رهایی» خواند و گفت : «در اینجا صحبت از انفجار است، انفجار رهایی».

 

رهبری نوین با این تحلیل که ابرقدرتها نخواهند گذاشت ایران پیروز جنگ باشد و در عراق بازنده نخواهد بود، تصمیم گرفت رودربایستی را کنار بگذارد و علنا و رسما در کنار صدام قرار گیرد. در تاریخ سیاسی کشورهای جهان بسیار به ندرت به موردی برمی‌خوریم که یک گروه سیاسی مخالف نظام، با دشمنی که به خاک کشورش حمله کرده و آن را در اشغال دارد، اینچنین متحد شود و خود را به آن بفروشد.

 

پس از مذاکرات مقدماتی رجوی و طارق عزیز در پاریس، در ۱۷ خرداد ۱۳۶۵ وارد بغداد شد و بلافاصله تشکیلات سازمان نیز به بغداد منتقل شد.

 

از این به بعد رجوی و گروهش به طور کامل در اختیار دستگاه اطلاعاتی عراق قرارگرفتند و به مجری بیچون و چرای اوامر صدام تبدیل شدند. اولین اقدام رجوی در بغداد، تشکیل «ارتش آزادیبخش ملی» بود. با تمهیدات و وعده و وعیدهای فراوان شماری از اعضاء و هواداران و بعضا فریبخوردگان غیرسازمانی وارد بغداد شدند و در اردوگاههای موسوم به «اردوگاه اشرف» مستقر شدند و در آنجا به فراگیری فنون نظامی و جنگهای کلاسیک پرداختند. رجوی می‌خواست وانمود کند که سازمان از مرحله ترور و جنگهای شهری گذر کرده و اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند اقدام به جنگ‌ها‌ی کلاسیک نظیر جنگ دو کشور، نماید. رژیم صدام امکانات و تجهیزات فراوانی در اختیار آنان قرارداد. پس از انقلاب ایدئولوژیک کذایی بسیاری از زنان سازمان در اردوگاه اشرف دارای اختیارات وسیعی شده بودند.

 

چهار دوره انقلاب ایدئولوژیک از سال ۶۴ تا ۷۲ در سازمان رخ داد و هر بار تحت یک عنوانی رقبا یا مخالفین بالقوه و بالفعل رجوی در داخل سازمان سرکوب شدند و برخی تصفیه فیزیکی یا ناپدید شدند، و نمایش‌ها‌ی تشکیلاتی پر سر و صدایی برپا شد تا، موجودیت متزلزل و شکست خورده سازمان نزد هواداران ترمیم شود و بقای تشکیلات تضمین گردد.

 

حتی زیارت وارث دستکاری شد و با عنوان «السلام علیک یا مسعود، السلام علیک یا مریم» در داخل سازمان و نشریه عمومی آن انتشار علنی یافت. مسعود رجوی به مقام رهبر عالی نائل شد و مریم رجوی به مقام فرماندهی ارتش آزادیبخش و سپس رییس شورای مقاومت و بالاخره رییس جمهوری منصوب شد. هر از چندی نیز یکی از زنان عضو سازمان با کابینه‌ای زنانه بر مسند ریاست کل سازمان می‌نشست و در مقدمات و تبعات آن با آب و تاب گزارشها و ماجراها برای اعضای منفعل و بیانگیزه سازمان آفریده می‌شد و تا مدتی آنها را سرگرم می‌ساخت.

 

یکی از اعضای اپوزیسیون چپ در خارج از کشور درباره وضعیت سازمان مجاهدین در این نوع رفتارها چنین نوشته است:

 

«علاقه مجاهدین به قدرت دولتی، زمینی نیست. یک شیفتگی نیمه فرقه‌ای ـ نیمه کودکانه است.... قدرت حکومتی برای یک عضو سازمان یک رؤیای مجذوب کننده است. کلمات رییسجمهور، رهبر سازمان، نخست وزیر، کابینه، وزیر، فرمانده و امثالهم، طنین عجیبی در میان اینها دارد و درست مانند کودکانی که عروسک‌ها‌یشان را گرد می‌چینند و رویاهایشان را بازی می‌کنند، اینها هم غالبا مشغول «دولت بازی» هستند... در این دور اخیر که قرار شده در آن مریم رییس جمهور باشد... قطعا بازی آخر نیست. آخر این ماجرا به احتمال قوی اعلام سلطنت و برگزاری خصوصی مراسم تاجگذاری خواهد بود.»

 

در حکومت خودخوانده سازمان مجاهدین در عراق تحت حکومت صدام، سازمان مینیاتوری از وزارتخانه‌ها‌ی مختلف را ایجاد کرده بود اما در این حکومت خیالی در وسعت دوازده کیلومتر در ده کیلومتر قرارگاه اشرف تعداد بیش از ۳۵بازداشتگاه و زندان وجود داشته است.

 

عملیات مرصاد

 

«ارتش آزادیبخش ملی» کاری جز چند عملیات ایذایی در مرزها علیه جمهوری اسلامی نتوانست صورت دهد. مهمترین و احمقانه‌ترین اقدام رجوی و ارتش کوچکش «عملیات فروغ جاویدان» بود. در آخرین روزهای جنگ تحمیلی، و پس از آنکه ایران قطعنامه آتش بس را پذیرفت و همزمان با تجاوز رژیم صدام در جنوب و غرب کشور باستثنای هوایی و توپخانه‌ ارتش عراق عده‌ای از اعضای و هواداران فریبخورده، با تجهیزات و سلاحهایی که صدام به آنان داده بود سوار بر چند دستگاه نفربر زرهی که آرم ارتش آزادی‎‎بخش ایران بر آنها نقش بسته بود، از جاده خسروی ـ قصرشیرین وارد کشور شدند؛ و در جاده آسفالته و با سرعت شروع به پیشروی به سمت تهران نمودند. آنان چنین توجیه شده بودند که هر کجا پا بگذارند مردم به آنان می‌پیوندند و با کمک مردم و نیروی عظیم پشتیبانی مجاهدین، می‌توانند تا تهران پیشروی کنند.

 

اما نیروهای نظامی و مردمی ایران، در عملیاتی به نام «مرصاد» طی روزهای سوم تا ۶ مرداد ۱۳۶۷ این عده را تار و مار کردند.

 

عملیات «فروغ جاویدان» شکست خورد و ارتش کوچک مجاهدین پراکنده شدند. سرنوشت شرکتکنندگان در عملیات «فروغ جاویدان» کشته شدن و دستگیری توسط مردم و نیروهای نظامی بود. از آنجا که مسعود رجوی از این سرنوشت محتوم کاملا آگاه بود شماری از اعضای باسابقه مجاهدین را که احتمال مخالفت‌شان با وی می‌رفت، با شرکت دادن آنها در این عملیات به کام مرگ فرستاد.

 

به گفته یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، مرکزیت مجاهدین بعد از شکست عملیات، زیر تیغ تیز انتقاد بود و باید جواب این ماجراجویی بیمنطق را می‌داد. رجوی پیشدستی کرد و با به راه انداختن مرحله سوم انقلاب ایدئولوژیک، سعی کرد دوباره اعضا را سرگرم کند. رجوی از اعضا خواست همه چیز خود را فدای او کنند: «به ما آموزش می‌دادند که خود را به رهبری بسپاریم و به او نگاه کنیم و با پای او راه برویم.... گناهانتان را به او واگذار کنید، او شما را می‌بخشد». این مرحله تحمیق اعضا و هواداران «عبور از تنگه» نام گرفت. چون شکست عملیات سازمان در تنگه چهار زبر یا مرصاد رخ داده بود.

 

از این به بعد پرستش رجوی به اصل محوری اعتقادات مجاهدین تبدیل و آنان از یک گروه سیاسی با ایدئولوژی خاص به یک فرقه با عقاید خاص تبدیل شوند. در این دوران به فرمان رجوی، زنان از مردان جدا شدند و ارتباط بر مبنای ازدواج میان زن و مرد در سازمان از بین رفت.

 

پس از عملیات مرصاد و آثار آن بر وضعیت سازمان، شمار زیادی از اعضا و وابستگان تشکیلات در عراق و اروپا تلاش کردند از سازمان جدا شوند ولی با خشونت درونسازمانی مواجه شدند و به روشهای مختلف از جمله فرستاده شدن به زندان های مخوف حزب بعث مانند ابوغریب مورد ایذاء و آزار قرار گرفتند. تا آنجا که بعضی از سازمانهای حقوق بشری غیردولتی به یاری آنان شتافتند و برای نجات قربانیان سازمان تلاش وسیعی را آغاز نمودند.

 

اعضای جدا شده سازمان که در اروپا و امریکا فعالند، تأکید می‌کنند که پس از شکست سازمان در عملیات فروغ جاویدان، سازمان کاملا به صورت یک فرقه بسته و مخوف در آمده است و کمترین روزنه‌ای به زندگی آزاد بر روی اعضای آن کاملا بسته شده است.

 

فرجام وابستگی و خیانت

 

در طول مدت حضور رجوی در عراق، وی با دستگاه اطلاعاتی عراق همکاری کامل داشت. پس از سقوط صدام، در میان انبوه اسناد و مدارکی که به دست مردم افتاد، فیلمهایی از دیدارهای مکرر مسعود رجوی با بلندپایگان امنیتی رژیم صدام به دست آمد. این فیلم‌ها بطور مخفی توسط دستگاه امنیتی عراق گرفته شده بود تا در آینده در لحظه مناسب از آن استفاده کنند. بخش‌ها‌یی از این فیلم‌ها‌ در شبکه‌های تلویزیونی بینالمللی به نمایش درآمد و متن کامل مذاکرات رجوی با مقامات امنیتی صدام و دیگران نیز در اروپا به صورت کتاب منتشر شد.(مستند کامل این ارتباطات اکنون به نام "گرگ ها" در اینترنت قابل دانلود است).

 

در طول جنگ، مجاهدین هرجا توانستند، اطلاعی از وضعیت نظامی ایران به دست آورند، آن را در اختیار مقامات عراقی قرار می‌دادند. فلان کاسب بسیجی را که از جبهه برگشته و در مغازه‌اش مشغول کسب و کار عادی خودش بوده، ترور می‌کردند و نزد مقامات عراقی او را یکی از فرماندهان جنگی معرفی می‌نمودند تا با این جنایتها و خیانتها بتوانند پول و امکانات از صدام دریافت کنند.

 

در سال ۱۳۷۷ و با طمع سوء استفاده از شرایط حاد سیاسی داخل کشور، موج جدیدی از تخریب و ترور به دستور صدام توسط سازمان مجاهدین در ایران آغاز گشت. در ۱۲ خرداد ۷۷ بمبگذاری و خمپارهاندازی در سه نقطه تهران با عنوان «سرآغاز مقاومت مسلحانه انقلابی» انجام شد. در اول شهریور ۷۷ سید اسدالله لاجوردی دادستان اسبق دادگاه‌ها‌ی انقلاب و رییس سابق سازمان زندان‌ها‌ در حالی که بدون محافظ در بازار تهران مشغول کار بود توسط دو تروریست اعزامی سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید. وی در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی بارها به زندان افتاده بود و آخرین بار در سال ۱۳۵۳ به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.

 

در ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ طی یک اقدام تروریستی دیگر، سرلشگر صیاد شیرازی در حالی که به تنهایی و بدون محافظ عازم محل کار خود بود به شهادت رسید. وی در طول جنگ تحمیلی خدمات و رشادتهای فراوانی از خود نشان داده بود و رژیم صدام دستور ترور وی را صادر کرد. لازم به یادآوری است که این گروهک تا به حال ۱۲۰۰۰ نفر از مردم ایران از زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال را به شهدت رسانده است.

 

پس از جنگ خلیج‌فارس، نفرات مجاهدین در سرکوب قیام مردم جنوب عراق و نیز در سرکوب مردم کرد، شرکت فعال داشتند و به مثابه گارد خصوصی صدام عمل میکردند. رفتار وحشیانه و قساوتآمیز آنان در این عملیات چنان بوده که مردم عراق اعم از شیعه و کرد، ارتش و سازمان استخبارات عراق را فراموش کرده‌اند ولی مجاهدین خلق را فراموش نکرده‌اند و کینه‌ای فراموش نشدنی از آنان به دل دارند.

 

بعد از حمله آمریکا به عراق پادگان اشرف، محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین امروزه به شدت از سوی سربازان امریکایی حفاظت می‌شود؛ و علاوه بر این کادر اصلی سازمان نیز تحت حمایت شدید حفاظتی، امنیتی و حمایتهای سیاسی و لجستیکی آمریکا قرار دارد.

 

سازمان منافقین رسما در عراق به تحتالحمایگی ارتش امریکا درآمد و نیروهای آنان با توجه به آشنایی با زبان فارسی و فرهنگ مردم مسلمان و شیعه عراق، خدمات مورد نیاز نیروهای امریکایی را تأمین می‌کنند. اما بعد از دو دهه پیوند عمیق و همه جانبه، سرنوشت رژیم صدام و سازمان رجوی، دیگر نمی‌توان امکان حیات مستقلی برای این گروه از هم پاشیده و متلاشی، متصوّر بود. اگر باقیمانده‌های سازمان به کار موقت ارتش امریکا یا نیروهای امنیتی آن بیایند به این مفهوم نیست که سازمان هنوز وجود خارجی دارد. حضور مجازی و تبلیغاتی گاه به گاه نام سازمان برای سوءاستفاده علیه کشور ایران نیز این واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

 

سازمان مجاهدین خلق، به فرجام تاریخی خود رسید و میراثی از درد و رنج و خون و عبرت برای تاریخ معاصر ایران برجای گذارد.

 

منابع و مآخذ جهت مطالعه بیشتر:

 

• سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام (۱۳۸۴-۱۳۴۴)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، ۳ جلد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (این کتاب حاصل بیش از ۴ سال پژوهش و مبتنی بر دوازده هزار فیش از ۱۲۰۰ عنوان کتاب و ۴۰۰۰ برگ اسناد است که در نوع خود جامعترین کتاب موجود درباره این سازمان محسوب میشود.)

 

• نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، جلد سوم، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲.

 

• مجاهدین خلق در آیینه تاریخ، علیاکبر راستگو، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴.

 

• قدرت و دیگر هیچ (بیست سال با سازمان مجاهدین خلق)، طاهره باقرزاده، انتشارات روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۲.

 

• جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران، رسول جعفریان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۸۳.

 

• تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق، ع حقجو، انتشارات اوج، ۱۳۵۸.

 

• خاطرات احمد احمد، به کوشش محسن کاظمی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.

 

• سازمان مجاهدین خلق از درون (خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری)، نشر نگاه امروز، ۱۳۸۳.

 

• خاطرات عزت شاهی، به کوشش محسن کاظمی، سوره مهر،

http://www.habilian.ir/fa/mko-history/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

درباره فرقه رجویه!

 

علی اشرف فتحی : درباره ترورهای سازمان مجاهدین خلق که سال هاست به نام «منافقین» شناخته می شود حرف ها و تحلیل های زیادی گفته شده است. نگاهی به این کارنامه تروریستی سازمان به مثابه یک فرایند نشان می دهد که این اقدام ها بیش از همه کیفیت سیستم جمهوری اسلامی را نشانه گرفته بودند و جمهوری اسلامی هنوز هم از فقدان چهره های متنفذ و خوشفکری که قربانی هوس های مسعود رجوی و یارانش شدند رنج می برد. نیم قرن فعالیت سازمان، اکنون با عملکرد سی ساله فرقه ای رجوی شناخته می شود.

 

چون دوست، دشمن است …

 

روزی که مهندس بازرگان در دادگاه نظامی گفت که او و دوستانش واپسین گروهی هستند که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته اند (۱) شاید هیچ گاه فکر نمی کرد که شاگردان و مریدان جوان او سهمگین ترین گرداب ترور را خلق کنند، گردابی که نه تنها دامن برخی از همین شاگردان را بگیرد بلکه در طول یک دهه، ده ها چهره متفکر، خلاق، اثرگذار و متنفذ را قربانی سیاست کور «حذف فیزیکی» کند. نسل نخست سازمان مجاهدین خلق که شاگردان بی واسطه مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی بودند پیش از آنکه موفق به رویارویی جدی با حکومت پهلوی شوند قلع و قمع شدند و بقایای آنها در زندان های شاه به راه دیگری رسیدند که به «ضربه ۵۴» شهرت یافت. ضربه ای که شکافی جدی در میان صفوف مخالفان متنفذ حکومت ایجاد کرد (۲)  و تا مدت ها رژیم را از گزند آسیب های جدی اپوزیسیون بیمه نمود.

 

تلاش های پراکنده رضا رضایی در بیرون از زندان نیز چندان سودی نداشت و با تغییر ایدئولوژی طیفی از این سازمان، سید مجید شریف واقفی به عنوان نخستین قربانی عملیات های تروریستی این سازمان به ثبت رسید. شریف واقفی که بعدها دانشگاه صنعتی آریامهر به پاسداشت او نام «شریف» را به خود گرفت، از چهره های مذهبی سازمان بود که در برابر انقلاب فکری یاران خود (تقی شهرام، وحید افراخته، خاموشی  و … ) ایستادگی کرد و جانش را باخت. بدین ترتیب پرونده قتل های سیاسی منتسب به سازمان با قتل فجیع یکی از چهره های خود این گروه وارد فاز مخوفی شد. فازی که با پیروزی انقلاب اسلامی ابعاد ملی و گسترده تری به خود گرفت. اگر چه هنوز هم برخی بر این باورند که سرنوشت نهایی مجاهدین خلق یک سرنوشت محتوم و زاییده طبیعی جهان بینی نسل نخست این سازمان بود اما عده ای هم چنین تحلیلی را برنمی تابند و نسل نخست را مبرا از اعمال رده های بعدی می دانند. اما خشونت نهفته در ادبیات این سازمان با تغییر ایدئولوژی به یک خشونت غیرقابل مهار بدل شد و حتی مرزهای اخلاق و دین درنوردید. مجاهدین خلق به دلیل جاه طلبی های رهبرش و بدنه جوان و کم تجربه اش بدیهی ترین اصول سیاست را نادیده گرفت و به تدریج از مرزهای اخلاق نیز عبور کرد تا هوس های رهبری خود را ارضا کند. غافل از آنکه چنین عملکردی نه تنها بزرگ ترین ضربه را منافع ملی زد بلکه کوچک ترین سودی نیز برای رهبران خودشیفته سازمان به ارمغان نیاورد.

 

حزب؛ قربانی سازمان

 

موج ترور و خشونت که سازمان در دام آن گرفتار شد از تیرماه ۱۳۶۰ وارد فاز گسترده ای شد و کیفی ترین نیروهای جمهوری اسلامی را از صحنه حذف کرد. آنچه که به رجوی منسوب شد این سیاست بود که با حذف نیروهای متفکر نظام، می توان آن را از درون متلاشی کرد. اما گویا خشونت کوری که فرقه رجوی آن را دامن زد به حذف خونین بخش وسیعی از مخالفین سازمان (در هر کیفیت و جایگاهی) انجامید. بر اساس آنچه که پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هابیلیان ( قربانیان تروریسم در ایران) منتشر کرده است بیش از شانزده هزار نفر قربانی سیاست های فرقه ای رجوی شده اند.

 

دیدار مسعود رجوی و موسی خیابانی با امام خمینی، ۶ اردیبهشت۵۸، قم

 

اما آنچه که امروزه سند افتخار این فرقه شده، قلع و قمع حساب شده برخی از چهره های شاخص جمهوری اسلامی بود که بی تردید ضربه جبران ناپذیری در نخستین سال های تشکیل جمهوری اسلامی بر پیکره این سیستم نوپا وارد کرد و البته آثار آن هنوز هم مشهود و ملموس است. نخستین تروری که البته دو گروه تروریستی فرقان و مجاهدین خلق همزمان مسؤولیت آن را به عهده گرفتند سوء قصد ناکام به آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و چهره شاخص حزب جمهوری اسلامی بود که منجر به مصدومیت شدید ایشان شد. یک روز بعد نیز در روز هفتم تیر ۱۳۶۰ انفجار مهیبی در مقر حزب جمهوری اسلامی منجر به شهادت ده ها تن از چهره های مؤثر حزب و نظام از جمله آیت‌الله  دکتر محمد بهشتی دبیرکل حزب و رییس دیوان عالی کشور ، چهار تن از وزرای کابینه شهید رجایی، ۲۳ نماینده مجلس و چندین تن از دیگر مقامات شد. اگر خروج زودهنگام شهید دکتر باهنر و آیت الله هاشمی رفسنجانی از مقر حزب نبود این دو نیز از قربانیان این واقعه شمرده می شدند.

 

با این حال ابوالحسن بنی صدر در خاطرات خود نسبت به صحت انتساب انفجار هفتم تیر به گروه رجوی تردید کرده و گفته که وی در آن روز با رجوی در مخفیگاهی در ایران بوده و از رجوی درباره عوامل این انفجار می پرسد و او نیز ابراز بی اطلاعی می کند. (۳) اگرچه موج سواری و بزرگ نمایی قدرت مسلحانه سازمان از ویژگی های رجوی بوده است، اما فردی به نام کلاهی که دانشجوی یکی از دانشگاه های تهران بود به عنوان یکی از نیروهای رجوی مسؤولیت این انفجار را بر عهده گرفت و سازمان نیز همواره از هفتم تیر به عنوان یکی از افتخارات خود نام برده است. روز هشتم تیر نیز محمد کچویی از مسؤولین وقت زندان ها هدف ترور نیروهای رجوی قرار گرفت و آنگونه که اسدالله لاجوردی از همکاران کچویی و قربانی بعدی اقدامات تروریستی رجوی اعلام کرد سعادتی از اعضای زندانی سازمان نقش مهمی در تحریک قاتل کچویی داشته است. ترورهای پراکنده سازمان در تابستان داغ ۶۰ ادامه یافت و دکتر حسن آیت از چهره های جنجالی حزب جمهوری اسلامی و از مخالفین قسم خورده بنی صدر نیز به تیر اعضای این سازمان گرفتار شد و ۱۴ مرداد ۶۰ جان باخت.

 

دومین اقدام بزرگ تروریستی سازمان در هشتم شهریور ۶۰ و چند روز پس از استقرار سران جدید دستگاه اجرایی صورت گرفت و کشمیری که دبیر شورای عالی امنیت ملی و از معتمدین رییس جمهور رجایی بود خود را به عنوان عضو سازمان و عامل بمب گذاری ساختمان نخست وزیری معرفی کرد. سازمان این بار بدون هیچ تردیدی مسؤولیت ترور رییس جمهور و نخست وزیر جدید را بر عهده گرفت. کشمیری اگرچه پس از فرار از کشور به رجوی پیوست ولی بعدها نتوانست به همکاری با رجوی ادامه دهد و از وی جدا شد.

 

مردان دین؛ فدای پیشوای فرقه

 

رجوی به مقامات اجرایی و قضایی و نمایندگان مجلس بسنده نکرد و مهم ترین ائمه جمعه کشور را نیز هدف گرفت. بدین ترتیب از تابستان ۶۰ تا پاییز ۶۱ چهار امام جمعه شاخص کشور که از روحانیون ارشد و تأثیرگذار در انقلاب و حوزه های علمیه شمرده می شدند به طرز فجیعی به شهادت رسیدند. حضرات آیات مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی امامان جمعه تبریز، شیراز، یزد و کرمانشاه گرفتار خشونت کور برده های رجوی شدند و آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و مرحوم آیت الله احسان بخش امام جمعه فقید رشت و نیز آیت الله واعظ طبسی نماینده امام در خراسان نیز که از سوی رجوی به عنوان یکی از اهداف تروریستی سازمان اعلام شده بودند جان سالم به در بردند. همچنین روحانیون شاخص دیگری نیز هدف حملات فرقه رجوی قرار گرفتند. عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار آیت الله خامنه ای و آیت الله واعظ طبسی رهبری جریان های انقلابی مشهد را بر عهده داشت اوایل مهر ۶۰ قربانی ترورهای هدفمند سازمان شد. مرحوم سید احمد خمینی نیز از اهداف اصلی بود که از سوء قصد جان سالم به در برد.

 

دیدار خائنانه رجوی و صدام در اوج جنگ ایران و عراق

 

با افزایش حافظت از چهره های شاخص نظام، اهداف تروریستی سازمان به سمت نیروهای مردمی حامی نظام گرایش یافت که انفجار بمب در جمع نمازگزاران جمعه تهران در اسفند ۱۳۶۳ را باید از بارزترین اینگونه ترورها برشمرد. با عزیمت رجوی به عراق و انشعاب بنی صدر از وی، اقدامات مسلحانه سازمان از فاز ترور به سمت عملیات های جنگی تغییر یافت. هرچند افزایش میزان حفاظت از مسؤولین جمهوری اسلامی نیز کار را بر تروریست های سازمان تنگ کرده بود. سازمان در پوشش حمایت های همه جانبه صدام و برخی کشورهای غربی توانست سه عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان را علیه مردم کشور خود شکل دهد.

 

پیشوا در کما

 

ناکامی های گسترده سازمان در این علمیات ها سبب شد که سازمان به کمای طولانی مدتی برود و نهایتا بر موج برخی اعتراضات شهری اوایل دهه هفتاد سوار شود و حتی انفجار عاشورای ۱۳۷۳ در حرم امام رضا (ع) را بر عهده نگیرد. اگرچه برای قدرت نمایی و ارضای روحیه کینه توزانه هواداران و رهبران سازمان، ابایی نداشتند که پاره شدن کفن امام خمینی در جریان تشییع میلیونی ایشان را به عوامل خود نسبت دهند. در نهایت این سازمان توانست ترور اسدالله لاجوردی (شهریور ۷۷) و سرلشگر صیاد شیرازی (فروردین ۷۸)  را به عنوان واپسین نمونه های اقدامات تروریستی خود ثبت کند. هرچند در هر دو مورد می توان عوامل انتقام جویانه را به گونه پررنگی مشاهده کرد.  البته حمله خمپاره ای به مقر ریاست جمهوری در بهمن ۷۸ و تلاش برای ترور سعید حجاریان که برای معالجه جراحات ناشی از ترور در آمریکا به سر می برد، از آخرین تلاش های تروریستی سازمان به شمار می رود. ترورهای ۷۷ و ۷۸ سازمان را تنها می توان با روحیه کینه توزانه و انتقام جویانه رجوی توجیه کرد.  چرا که همه اهداف ترورها (لاجوردی، صیاد شیرازی، خاتمی، حجاریان) در پست های مختلفی که در دهه نخست انقلاب داشته اند نقش مهمی در برخورد با اقدامات فرقه رجوی ایفا کرده بودند.

سازمان اکنون در دهه پنجم فعالیت خود به دلایل مختلفی از اقدامات تروریستی دست شسته و در کنار تلاش برای بقای خود، سعی دارد ژست های مدنی و دموکراتیک بگیرد تا وجهه خود را نزد افکار عمومی اصلاح کرده و از شدت افسردگی هواداران اعضای خود بکاهد. رجوی در اوج جاه طلبی و هوسرانی توانست هزاران عضو و هوادار سازمان را به برده های خود بدل کند که وظیفه ای جز پرستش پیشوای خود ندارند. آنها از منابع خبری و تحلیلی مستقل منع می شوند و هر روز بر افسردگی و پریشانی آنها افزوده می شود. راهی که رجوی در پیش گرفت اکنون به سردرگمی او و اطرافیانش انجامیده و چاره ای جز کناره گیری و نظاره کردن بر تحولات ایران و جهان برای این فرقه نمانده است.

منابع:

۱- مهندس مهدی بازرگان، مدافعات در دادگاه غیر صالح تجدید نظر نظامی، انتشارات مدرس، مهرماه ۱۳۵۰

۲- خاطرات مرحوم آیت الله منتظری، ج ۱، ص ۳۸۷

3- درس تجربه، خاطرات بنی صدر، صص ۱۲۰ و ۱۹۵٫ همچنین نگاه کنید به خاطرات دکتر سنجابی، ص

http://tourjan.com/?p=2781

@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهای منافقین(فروردين ماه)

 

پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور

 

1- آقا میرزا پاپی در اول شهریور ماه هزار وسیصد و چهل و نه در لرستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود . آقا میرزا مجرد بود و در خرم آباد سکونت داشت . وی سرانجام در اول فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد در خرم آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

2- قیطران نصیری در هفتم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و هشت در تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . قیطران متاهل بود و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در اول فروردین ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

2/1

3- حسین امیریان در دوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان کرمان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . حسین متاهل بود و در کرمان سکونت داشت . وی سرانجام در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در بیروت - سفارت ایران - توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

4- رمضان بسیج در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در سیستان و بلوچستان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگربود . رمضان مجرد بود و در چابهار سکونت داشت . وی سرانجام در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در چابهار- پاسگاه پارود - توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

3/1

5- گل محمد عباسی بهلولی در بیست و شش اسفند ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان خراسان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . گل محمد متاهل و دارای دو فرزند بود و در مشهد سکونت داشت . وی سرانجام در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در مشهد- خیابان وکیلی- توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

6- منصور تقوی سقند دین کلایی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان مازندران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود . منصور متاهل ، دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

4/1

7- محمد منتظرالظهور در چهاردهم دی ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و نظامی بود . محمد مجرد بود و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

8- جعفر زنجانی زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و هفت در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و بنکدار بود . جعفر متاهل ، دارای شش فرزند بود . و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد وشصت در زنجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9- ناصر حسینی در دوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و خیاط بود . ناصر متاهل ، دارای یک فرزند ، و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک درجاده ساری - قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10- مجید هاشمی مریان در بیست و سوم بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار در استان گیلان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . مجید مجرد بود و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد و چها ر در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

5/1

11- سید علی میر طاهری در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات راهنمایی و دانش آموز بود . سید علی مجرد بود و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد آل احمد ری توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12- کریم زندینی هیق در اول فروردین ماه هزار و سیصد و شانزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای ابتدایی و کارمند بود . کریم متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت . وی سرانجام در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13- حسن پیله چی در بیستم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود . حسن متاهل ، دارای سه فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در اتوبان ساری توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

6/1

14- عبدالقادر حسنوی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود . عبدالقادر متاهل ، دارای یک فرزند و در ارومیه سکونت داشت . وی سرانجام در ششم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15- محمد عدالی در بیست و شش فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.محمد متاهل، دارای سه فرزند ،و در اشنویه سکونت داشت. وی سرانجام در ششم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در داخل باغچه شهر امیر آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

16- محمد صبوری حسن زاده در دوازدهم دی ماه هزار و سیصد و سی در استان خراسان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود . محمد متاهل،دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در ششم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت درگنبد کاووس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

17- ناصر عمرانی در شانزده اردیبهشت ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار دریکی از روستاهای استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و چوپان بود.ناصر متاهل،دارای یک فرزند، و در خواف سکونت داشت. وی سرانجام در ششم فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد وهشت درکبیر کوه خواف توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

18- محمد رمضان پور در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وکارمند بود.محمد متاهل،دارای یک فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در ششم فروردین ماه هزار و سیصد وشصت و چهار در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد وجان سپرد.

7/1

19- اکبر مرادی دهفولی در بیست و پنجم دی ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و نظامی بود. اکبر متاهل ،دارای چهار فرزند و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پادگان لویزان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

20- فتح الله ثروت یاری در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و نوزده در استان کردستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و کادر ارتش بود. فتح الله متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک درستاد نیروی زمینی ارتش تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

8/1

21- علی اکبر علی رضا نژاد در بیستم مهر ماه هزار و سیصد و پانزه در یکی از روستاهای استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.علی اکبر متاهل،دارای چهار فرزند و در سردشت سکونت داشت.وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در آستانه اشرفیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

22- محمد اسماعیل سرخه دهی در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.محمد متاهل،دارای چهار فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد وپنجاه و هشت درخیابان شیر خورشید تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

23- تقی مشکوه السادات در چهارم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نه در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و مغازه داربود.تقی متاهل،دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

24- عبد الرحیم حاجی نوری درششم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت دراستان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود . عبدالرحیم متاهل،دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد وشصت و یک درپادگان لویزان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

25- داوود ارجمندی در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل ویک در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه وپاسدار بود.داوود مجرد بود و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد وشصت و یک در تهرانپارس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

26- علی چوپان جمجردی در پنجم مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود .علی متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران پارس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9/1

27- علی چوپان جمجردی در پنجم مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود . علی متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهرانپارس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10/1

28- درویش علی بهادری در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.درویش علی متاهل و در شیراز سکونت داشت . وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و شش در شرکت ایران گاز شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29- علی ناز کاظمی در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. علی ناز متاهل، دارای دو فر زند و در شیراز سکونت داشت.وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و شش در شرکت ایران گاز شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30- محمد هادی بوستانی کوشکی در هشتم مهر ماه هزارو سیصد و چهل و یک در استان فارس بدنیا آمد. وی بی سواد و کارگر بود . محمد هادی متاهل، دارای یک فرزند و در شیراز سکونت داشت . وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و شش در شرکت ایران گاز شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

31- عباس قلی بابایی در اول خرداد ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کاسب بود . عباس قلی متاهل، دارای دو فرزند و درتهران سکونت داشت . وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خیابان نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

32- عابد حلیمیان در اول فروردین ماه هزار و سیصد و نوزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود .عابد متاهل، دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت . وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و دو درصومای برادوست ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

33- رمضان دهقان قصراحمدی در هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان فارس بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. رمضان مجرد بود و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و شش در پز سی گاز شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11/1

34- نظرعلی کمال پور نهم مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود . نظر علی متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در یازده فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و سه درخیابان استانبول تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12/1

35- عبدالله ایران نژاد در نهم دی ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان اردبیل بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود . عبدالله مجرد و در اردبیل سکونت داشت . وی سرانجام در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ساختمان کمیته تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

36- علی رفیع پور در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان تهران بدنیا آمد . ابتدایی و شغل آزاد بود . علی مجرد، و درتهران سکونت داشت . وی سرانجام در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

37- چنگیز بی کس درزم در اول شهریور ماه هزار و سیصد وبیست و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود . چنگیز متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت . وی سرانجام در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه درارومیه توسط عناصرتروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

38- علی نوروزی در دهم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود . علی مجرد و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و هفت درجاده ایرانشهر توسط عناصرتروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13/1

39- ابوالحسن کریمی در نهم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و طلبه بود . ابوالحسن متاهل، دارای چهار فرزند و در رشت سکونت داشت . وی سرانجام در سیزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و پنج کنار مسجد گلشاهی لاهیجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

40- قاسم حاجی آبادی در اول اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . قاسم مجرد و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام درسیزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت در میدان بهارستان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

14/1

41- محمد منتظرالظهوردر چهاردهم دی ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و نظامی بود.محمد مجرد بود و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

42- جعفر زنجانی زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و هفت در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و بنکدار بود . جعفر متاهل، دارای شش فرزند بود . و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت در زنجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

43- ناصر حسینی در دوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وخیاط بود.ناصر متاهل،دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جاده ساری - قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

44- مجید هاشمی مریان در بیست و سوم بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار در استان گیلان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . مجید مجرد بود و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد و چهار در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15/1

45- سید محمدعلی موسوی افتخاری در روز چهارم اردیبهشت هزار و سیصد و چهل به دنیا آمد.تا دوره متوسطه تحصیل کرد و به عنوان پاسدار مشغول کار بود . او متاهل و پدر دو فرزند بود و با خانواده اش در تهران زندگی می کرد . سید محمدعلی موسوی افتخاری در پانزدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و سه در جماران تهران درحادثه بمب گذاری در نیاوران که توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق انجام شد به شهادت رسید.

16/1

46- حسین قربانی قندیلو در روز اول فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هفت متولد شد.تا دوره ابتدایی تحصیل کرد و به شغل آزاد پرداخت.او متاهل بود و باخانواده اش در تهران زندگی می کرد.تا اینکه در روز شانزدهم فروردین هزار وسیصد و هفتاد و هشت در کلانتری صد و پانزده تهران مورد شناسایی و سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق قرارگرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

17/1

47- محمدعلی حق پناه در روز اول آبان هزار و سیصد و سی و شش چشم به جهان گشود . تا دوره متوسطه تحصیل کرد و در سپاه پاسداران مشغول کار و خدمت شد . او متاهل و پدر سه فرزند بود و با خانواده اش در قائمشهر زندگی می کرد . محمدعلی حق پناه در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک در قائمشهر به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

48- جمشیدخداپرست در روز پانزدهم فروردین هزار و سیصد و سی و یک به دنیا آمد . تادوره متوسطه تحصیل کرد و به شغل معلمی پرداخت . او متاهل بود و باخانواده اش در قائمشهر زندگی می کرد . جمشید خداپرست در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک در قائمشهر به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق ترور شده و به شهادت رسید .

49- حسین نوایی لواسانی در روز هشتم فروردین هزار و سیصد و چهل و یک متولد شد . تا دوره متوسطه تحصیل کرد و در سپاه پاسداران مشغول کارشد . او در تهران زندگی می کرد . حسین لواسانی در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک در جاده مشهد گرگان به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

50- عبدالعلی بابارضا در روز اول اردیبهشت هزار وسیصد و سی و سه متولدشد تا دوره متوسطه تحصیل کرد و به عنوان دبیر مشغول تدریس شد . او متاهل و پدر دو فرزند بود و با خانواده اش در گنبد کاووس زندگی می کرد . عبدالعلی بابارضا در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت در گنبد طی یک عملیات تروریستی به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

51- حسین مظفری در روز اول خرداد هزار و سیصد و سی و پنج متولد شد.او تا دوره دانشگاهی به تحصیل پرداخت و به عنوان یک معلم به تدریس پرداخت . او متاهل و پدر دو فرزند بود و با خانواده اش در قائمشهر زندگی میکرد.

حسین مظفری در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک در قائمشهر طی یک عملیات تروریستی به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

52- حسین حسینیان در روز اول شهریور هزار و سیصد و چهل و دو متولدشد .تادوره متوسطه تحصیل کرد و در سپاه پاسداران مشغول کارشد .او در تهران زندگی می کرد تا اینکه در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک درخیابان جمهوری شهر تهران طی یک عملیات تروریستی به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

53- غلام حسین مجدیان در روز پنجم خرداد هزار و سیصد چشم به جهان گشود . تادوره متوسطه به تحصیل پرداخت و به عنوان یک دبیر به تدریس پرداخت .او متاهل و پدر پنج فرزند بود و با خانواده اش در آبادان زندگی می کرد . غلامحسین مجدیان در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و دو درجریان یک عملیات تروریستی به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

54- سیدمرتضی موسویان در روز بیست و پنجم بهمن هزار و سیصد و دو چشم به جهان گشود . تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل آزاد روی آورد . او متاهل و پدر شش فرزند بود و با خانواده اش در تهران زندگی می کرد . سید مرتضی موسویان در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت در مسجد محسنی در بلوار میرداماد در جریان عملیات تروریستی بمب گذاری که به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق انجام شد به شهادت رسید.

55- اسحق پورشادی در روز دوم اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و هفت متولد شد . تا دوره ابتدایی تحصیل پرداخت و در یکی از اردارات دولتی مشغول کار شد . او در زاهدان زندگی میکرد تا اینکه در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و هفت به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق ترورشد.

56- سید رضی جلالی فر درسال هزار و سیصد و چهل و چهار متولد شد.تا دوره ابتدایی تحصیل کرد و در وزارت جهاد مشغول کار شد . محل سکونتش شهر رشت بود . سید رضی جلالی فر در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و دو در میدان جهاد کشاورزی شهر رشت به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق ترورشد.

57- همایون محوی در روز هفدهم آبان هزار و سیصد و سی و هشت متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت و در سپاه پاسداران مشغول کارشد.او متاهل بود و با خانواده اش در تهران زندگی میکرد.همایون محوی در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان نجات اللهی شهر تهران به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق ترورشد.

58- علیرضا عمرانی در روز دهم تیرماه هزار و سیصد و چهل و نه متولد شد . تادوره ابتدایی تحصیل کرد و به شغل چوپانی اکتفا نمود . او در تربت حیدریه زندگی می کرد . علیرضا عمرانی در روز هفدهم فروردین هزار و سیصد و هفتاد و هفت در تربت حیدریه به دست سازمان تروریستی مجاهدین خلق ترور شد.

18/1

59- جعفر خدري در سوم مهر هزار و سيصد و سي و سه در استان كرمانشاه به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت و سپس به عنوان مستخدم مشغول به كار شد وي كه به همراه همسر و دو فرزندش دركرمانشاه زندگي مي كرد در هجدهم فروردين هزار و سيصد و شصت و پنج به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در منطقه بلوكان شهرستان پاوه ترور شد و بر اثر اصابت گلوله در سي و سه سالگي به شهادت رسيد.

60- علي معنوي زاده برفر در سال هزار و سيصد و سي و پنج در گلستان به دنيا آمد و تا دوره متوسطه به تحصيل ادامه داد وي كه دانش آموز بود به همراه خانواده اش در شهر گنبدكاووس سكونت داشت تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله شهادت رسيد.

61- رحمت اله باقري در سي و يك ارديبهشت هزار و سيصد و چهل و پنج متولد شد و تا دوره راهنمايي به تحصيل پرداخت وي دانش آموز بود به همراه خانواده اش در شيراز زندگي مي كرد تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و شصت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

62- سيد احمد ديباجي در سوم مهر هزار و سيصد و يازده به دنيا آمد و در علوم حوزوي تحصيل كرد وي كه طلبه بود به همراه همسر و فرزندش در شهرستان اصفهان سكونت داشت تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد پنجاه و هشت در بمب گذاري نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در مسجد محسني تهران به شهادت رسيد.

63- سيد علي ديباجي دربيستم مهر سال هزار و سيصد و چهل و چهار متولد شد وي كه دانش آموز دوره متوسطه بود به همراه خانواده اش در تهران زندگي مي كرد . تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت در بمب گذاري نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در مسجد محسني واقع در خيابان ميرداماد تهران شهادت رسيد.

64- شهر بانو نجاتي در سوم مهرهزار و سيصد و سي و نه در استان گلستان به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت و سپس به عنوان مستخدم مشغول به كار شد وي كه به همراه همسر و دو فرزندش درگنبد كاووس زندگي مي كرد در هجدهم فروردين هزار و سيصد و شصت و پنج به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در گنبد كاووس ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

65- غلامحسين كهريزي در فروردين هزار و سيصد و پنجاه و يك متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت و ي كه دانش آموز بود به همراه همسر و فرزندش در كرمانشاه زندگي مي كرد تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و هفتاد و يك در كرمانشاه به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و به شهادت رسيد.

66- بساطعلي رضايي در پانزدهم شهريور هزار و سيصد و سي و سه چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به عنوان كادري ارتش مشغول به كار شد وي به همراه هسر و سه فرزندش در كرمانشاه زندگي مي كرد تا اينكه در بمب گذاري سازمان تروريستي مجاهدين خلق در كرمانشاه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و شصت و سه ترور شد و به شهادت رسيد.

67- سيد محمد ديباجي در سوم تير هزار و سيصد و چهل متولد شد وي كه دانش آموزدوره متوسطه بود به همراه خانواده اش در تهران زندگي مي كرد تا اينكه در هجدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت در بمب گذاري نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در مسجد محسني خيابان ميرداماد تهران به شهادت رسيد.

19/1

68- حسين رياضي شوفر در نوزدهم تير هزار و سيصد و سي و هشت به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي تحصيل كرد وي كه نيروي سپاه پاسداران بود به همراه همسر و دو فرزندش در تهران سكونت داشت تا اين كه در نوزدهم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در اتوبان مدرس تهران ترور شد و به شدت زخمي شد و پس از انتقال به بيمارستان به شهادت رسيد .

69- محرمعلي شيري در سال هزار و سيصد و سي و هشت متولد شد تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت و ي به عنوان كارمند مشغول به كار شد و به همراه همسرش در تهران زندگي مي كرد . تا اينكه در نوزدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در مسجد محسني خيابان ميرداماد تهران ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

70- محمد علي رستمي در هجدهم مرداد و سيصد و نه متولد شد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و سپس يه عنوان بزاز مشغول به كار شد وي كه به همراه همسر و سه فرزندش در تهران زندگي مي كرد در نوزدهم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك درخيابان جمهوري اسلامي تهران به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

71- جعفر توانا در دهم مرداد هزار و سيصد و پنجاه و پنج به دنيا امد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي كه در سپاه پاسداران به خدمت سربازي مشغول بود به همراه خانواده اش در شهرستان ايرانشهر سكونت داشت تا اينكه در نوزدهم فروردين هزار و سيصد هفتاد و پنج به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در محور ايرانشهر ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

20/1

72- يزدان بخش دهقان سال هزار و سيصد و بيست و چهار به دنيا آمد و تا دوره متوسطه تحصيل كرد وي كه به شغل معلمي مشغول بود به همراه همسر و سه فرزندش در شيراز سكونت داشت تا اينكه در بيستم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در شهرستان آباده ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

73- محمدرضا رحيمي جوانمردي در سال هزارو سيصد و چهل و دو متولد شد تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و ي در سپاه پاسداران مشغول به كار شد و به همراه خانواده اش در شيراز زندگي مي كرد . تا اينكه دربيستم فروردين هزارو سيصد و شصت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در شيرازترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

74- حميد روستايي در چهارم اسفند هزار سيصد و سي و نه به دنيا آمد و تا دوره راهنمايي تحصيل كرد و سپس به كادر ارتش پيوست وي كه به همراه خانواده اش در تهران زندگي مي كرد در بيستم فروردين هزار و سيصد و شصت و پنج در بمب گذاري نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در ساوجبلاغ به شهادت رسيد .

75- حسن خليليان بيست و پنجم بهمن هزار و سيصد و نه متولد شد و به علوم حوزوي روي آورد تا اينكه ملبس به لباس روحانيت شد وي كه به همراه همسر و دو فرزندش در تهران زندگي مي كرد در بيستم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك در خيابان امير كبير تهران به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

76- لطف علي حاج حسين سفيده در ششم خرداد هزار و سيصد چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و با كشك فروشي امرار معاش مي كرد وي به همراه هسر و پنج فرزندش در تهران زندگي مي كرد تا اينكه به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق درتهران در روز بيستم فروردين هزار و سيصد و شصت و پنج ترور شد و به شهادت رسيد.

77- نوازاله افشاري در چهارم دي هزار و سيصد و سي و دو متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي كه كارمند بود به همراه خانواده اش درممسني فارس زندگي مي كرد تا اينكه در بيستم فروردين هزار و سيصد و شصت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در شهر محل سكونتش ممسني ترورشد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

78- امان اله يوسفي در چهارم شهريور هزار و سيصد و بيست و سه به دنيا آمد و تا دوره متوسطه تحصيل كرد وي كه به شغل معلمي مشغول بود به همراه همسر و سه فرزندش در شهرستان شيراز سكونت داشت تا اينكه در بيستم فروردين هزار و سيصد شصت و يك به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در ممسني ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

79- عليرضا نخعي در اول تير هزار و سيصد و چهل و دو چشم به جهان گشود و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي كه كارمند بانك بود به همراه خانواده اش در ايرانشهر سكونت داشت تا اينكه در بيستم فروردين هزار و سيصد و هفتاد و شش در منزلش در ايرانشهر به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و به ضرب گلوله به شهادت رسيد.

22/1

80- محسن جهان پور در روز بیست و ششم اسفند ماه سال هزار و سیصد و چهل و پنج در تهران به دنیا آمد و تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت وی تراشکار بود و در تهران سکونت داشت تا اینکه در بیست و دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در دوراهی قپان تهران مورد سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسید.

81- حسین دیرمزد در روز چهارم اردیبهشت سال هزار و سیصد و چهل و دو در خراسان به دنیا آمد و تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد شد . او مجرد بود و در مشهد سکونت داشت تا اینکه در بیست و دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و شش در منطقه ام الرصاص مورد سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسید.

82- ناصرعشقی در روز دوم شهریور سال هزار و سیصد و چهل و چهار در اصفهان به دنیا آمد و تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد . وی مجرد بود و در اصفهان سکونت داشت . او سرانجام در بیست و دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و نه توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق در شهرستان اصفهان به شهادت رسید .

83- علی رضا دهقان منشادی در روز بیست و هشتم بهمن سال هزار و سیصد و چهل و دو دریزد به دنیا آمد و تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خدمت مشغول شد. وی مجرد بود و در یزد سکونت داشت. تا اینکه در بیست و دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و دو در خیابان سرسبیل تهران مورد سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسید.

23/1

84- شمس علی کریمی در سال هزار و سیصد و سی و نه به دنیا آمد و تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وی که کارمند بود به همراه خانواده اش در تهران سکونت داشت تا اینکه در بیست و سوم فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در تهران ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

85- سید علی اکبر شیرازیها در مرداد سال هزار و سیصد و بیست و هشت متولد شد و تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت وی که به شغل کفاشی مشغول بود به همراه همسرش در تهران سکونت داشت تا اینکه در بیست و سوم فروردین هزار و سیصد و شصت و سه به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در خیابان هفده شهریور تهران ترور شد که بر اثر انفجار نارنجک به شدت زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان نجیمه در اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

86- مسعود سروری در بیست و سوم فروردین هزار و سیصد و پنجاه و چهار چشم به جهان گشود و پس از پایان دوره ابتدایی به مدرسه راهنمایی رفت و مشغول به تحصیل شد و به همراه خانواده اش در تهران سکونت داشت وی در حالی که فقط سیزده سال داشت در بیست و چهارم اسفند هزار و سیصد و شصت و هفت به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در مدرسه راهنمایی نسل انقلاب سه راه چرمسازی خیابان پیروزی تهران با اسلحه کمری ترور شد و به ضرب گلوله به شهادت رسید.

24/1

87- مجيد طالبلو در سال هزار و سيصد و چهل و چهار به دنيا آمد وي به همراه خانواده اش در تهران سكونت داشت مجيد كه دانش آموز دوره راهنمايي بود دربيست و چهارم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در مسجد قمربني هاشم تهران ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

88- نجيب حاجي زاده در سال هزار و سيصد و چهل و سه متولد شد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و ي كه كارمند بود به همراه خانواده اش در اروميه زندگي مي كرد . تا اينكه دربيست و چهارم فروردين هزار و سيصد و شصت و سه در بمب گذاري نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در مسجد گوجار اروميه ترور شد و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسيد.

89- احمد قادر زاده در سال هزار و سيصد و ده در آذربايجان غربي چشم به جهان گشود و در علوم حوزوي به تحصيل پرداخت وي كه روحاني و دفتردار بود به همراه همسر و فرزندش در اروميه سكونت داشت تا اينكه دربيست و چهارم فروردين هزار و سيصد و شصت و چهار در بوكان به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد

90- ماشا الله لطفي در سي آذر هزار و سيصد و چهل و يك متولد شد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و در سپاه پاسداران مشغول به كار شد وي به همراه خانواده اش در تهران زندگي مي كرد تا اينكه در بيست و چهارم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك درخيابان شادمان تهران به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

25/1

91- بيژن مدافع در سال هزار و سيصد و سي و هفت متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي كه معلم بود به همراه همسر و سه فرزندش در رشت زندگي مي كرد . تا اينكه در بيست و پنجم فروردين هزار و سيصد و شصت و دو به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در لاهيجان ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

92- جواد صلاحي عنصرودي در سال هزار و سيصد و پنجاه و پنج در آذربايجان شرقي چشم به جهان گشود وي كه دانش آموز دوره راهنمايي بود به همراه خانواده اش در تبريز سكونت داشت تا اينكه دربيست و پنجم فروردين هزار و سيصد و شصت و چهار در منطقه خطيب تبريز در بمب گذاري نيروهاي سازمان مجاهدين خلق ترور و به شهادت رسيد.

93- رسول سالونه در سال هزار سيصد و هفده به دنيا آمد و تادوره ابتدايي تحصيل كرد وي به همراه همسر و پنج فرزندش در اروميه زندگي مي كرد تا اينكه دربيست و پنجم فروردين هزار و سيصد و شصت و چهار به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در وكان ترور شد و بر اثر اصابت گلوله اسلحه كمري به شهادت رسيد.

94- ابوبكر حاجي درسال هزار و سيصد و سي و شش در آذربايجان غربي به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت وي كه به شغل آزاد روي آورد وي به همراه همسر و دو فرزندش در اروميه سكونت داشت تا اينكه در بيست و پنجم فروردين هزار و سيصد و هفتاد به دست نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در اروميه ترور شد و بر اثر اصابت گلوله شهادت رسيد.

26/1

95- مصطفي سميعي زاده در سال هزار و سيصد و چهل متولد شد . تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت . و ي كه در سپاه پاسداران مشغول به كار شده بود به همراه خانواده اش در گرمسار زندگي مي كرد. تا اينكه در بيست و ششم فروردين هزار و سيصد و شصت و يك به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق در گرمسار ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

96- صيدال ملحاني در سال هزار و سيصد و سي و دو در خوزستان چشم به جهان گشود وي كه تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخته بود به همراه همسر و دو فرزندش دريكي از روستاهاي اهواز سكونت داشت و به كشاورزي مشغول بود تا اينكه دربيست و ششم فروردين هزار و سيصد و شصت و سه در منطقه كوره سنندج در بمب گذاري نيروهاي سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

97- محمدعلي عسگري زاده در سال هزار و سيصد و بيست و هفت متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي كه در ارتش مشغول به كار بود به همراه همسر و چهار فرزندش در كرج زندگي مي كرد تا اينكه دربيست و ششم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت در گوهر دشت كرج در بمب گذاري سازمان تروريستي مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

27/1

98- حسین حاتمی در هفتم دی ماه هزار و دویست و هشتاد و نه در استان تهران بدنیا آمد .وی دارای تحصیلات ابتدایی و مغازه دار بود. حسین متاهل ، دارای هفت فرزند و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در بازارخیابان امیری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

99- غلامعباس شنبه زاده در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و ده دراستان هرمزگان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود . غلامعباس متاهل و در بندرعباس سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بندر عباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

100- نادر احمدیان در سوم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در استان کرمانشاه بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود . نادر متاهل و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت درنهرجوانرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

101- یدالله حاتمی دردوم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و دو دراستان اصفهان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و ملوان بود . یدالله متاهل، دارای دو فرزند و در اصفهان سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه درآبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

102- احمد پورقلی خیل گاوان در پانزدهم مهر ماه هزار و سیصد و چهل در یکی از روستاهای استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و دامدار بود.احمد مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و دو در طوالش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

103- توفیق شربتی در بیست و نهم مرداد ماه هزار و سیصد و هفده در یکی از روستاهای استان گیلان بدنیا آمد.وی بی سواد و دامدار بود . توفیق متاهل، دارای دو فرزند و در رشت سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

104- محمود رضا شایان در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات راهنمایی و دانش آموز بود.محمود رضا مجرد و در اصفهان سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در بازار خیابان امیری آبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد .

28/1

105- حیدر گورکی در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود . حیدر متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در خیابان امیری آبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29/1

106- پرویز ستاری در سی ام مرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود . پرویز متاهل، دارای چهار فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و نهم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه دردانشگاه تربیت معلم تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد جان سپرد.

107- فریدون فرهاد کیانی در یازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود . فریدون مجرد و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و نهم فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و دو در کمیته نساء توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30/1

108- حسن کایگانی در یکم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. حسن مجرد و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در سی ام فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در میدان شهداء تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

109- احمد امانی فرایی در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود . احمد متاهل و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

110- رستم بزی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان گلستان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود . رستم متاهل ، دارای یک فرزند و در گنبد کاووس سکونت داشت . وی سرانجام در سی ام فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در گنبد کاووس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد .

31/1

111- امیر حسین توکلی نیا در چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل در استان تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود . امیر حسین مجرد و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در سی و یکم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت درخیابان نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01141

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهاي منافقين (خرداد ماه)

 

سايت اطلاع رساني قربانيان ترور

 

1- ایمان یعقوب خانی غیاثوند در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.ایمان متاهل، دو فرزند داشت و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و چهار در خیابان گیشا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

2- مصطفی هنرمند عراقیان در دوم خرداد ماه هزار و سیصد و سیزده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فرش فروش بود.مصطفی متاهل، سه فرزند داشت و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در خیابان خواجه نظام الملک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

3- اسماعیل عزیزی در اول مهر ماه هزار و سیصد و ده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. اسماعیل متاهل، سه فرزند داشت و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در اول خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در اورسی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

4- اسلام بازیار در ششم خرداد ماه هزار و سیصد در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.اسلام متاهل ، پنج فرزند داشت و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در اول خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

3/3

5- میر شعبان حسینی در یازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.میر شعبان مجرد، و در نکا سکونت داشت. وی سرانجام در سوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در پل سعد نکا توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

4/3

6- عبدالصمد شمشیری درنهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.عبدالصمد متاهل و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

7- غلام ذاکری ننگی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان هرمزگان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر نیروی انتظامی بود.غلام متاهل، دارای یک فرزند، و در بندر عباس سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در بانک صادرات سور بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد.

8- غلام ذاکری ننگی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان هرمزگان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر نیروی انتظامی بود.غلام متاهل، دارای یک فرزند و در بندر عباس سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در بانک صادرات سور بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد.

5/3

9- جلیل احمدی نژاد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود. جلیل متاهل، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در چهار راه گلسار رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10- محمد کاظم منگل زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کاسب بود.محمد کاظم متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در دزفول توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11- میکاییل ابراهیمی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی مکانیک بود. میکاییل متاهل، دارای دو فرزند،و در شاهین دژ سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد وشصت و هشت در شاهین دژ توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12- اردشیر سگانی در چهارم مهر ماه هزار و سیصد و سی و شش در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.اردشیر متاهل، دارای دو فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در سرپل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13- غلام رضا شهبازی درسوم خرداد ماه هزار و سیصد و یازده در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.غلام رضا متاهل، دارای سه فرزند، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

14- احمد علی مالک رضایی در اول فروردین ماه هزار و سیصد سی و یک بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.احمد علی متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه درسرپل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15- مراد شهبازی در سوم مهر ماه هزار و سیصد در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.مراد متاهل، دارای سه فرزند، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت درسرپل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

16- رحمت الله گویلی گیلانه در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل در یکی از روستاهای استان کردستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود. رحمت الله مجرد، و در سنندج سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در گیلانه سنندج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

17- جعفر آقا رضی درمنی در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و سی در استان مرکزی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. جعفر متاهل، سه فرزند داشت و در اراک سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

6/3

18- احمد رضا مظلومی رود پشتی در دوم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. احمد رضا متاهل، دارای دو فرزند، و در رشت سکونت داشت.وی سرانجام در ششم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و شش در پایگاه بسیج رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

19- ظهراب عبدالله نژاد در اول خرداد ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.ظهراب متاهل، دارای سه فرزند، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در ششم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جاده سلماس اروم ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

20- محمد علی جدی در نهم بهمن ماه هزار و سیصد و سیزده در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.محمد علی متاهل، دارای یک فرزند و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در ششم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو بین بیجار و دیوان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

7/3

21- کمال بهرامی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار- وظیفه بود.کمال مجرد، و در کرمانشاه سکونت داشت.وی سرانجام در هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و شش در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

8/9

22- حسین غزنوی در شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.حسین مجرد، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

23- محمد فروغی در دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شانزده بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و خواربار فروش بود.محمد متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان معلم تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

24- یدالله رحمتی در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان لرستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و نگهبان بود.یدالله متاهل،دارای پنج فرزند، و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد وپنجاه و هشت در گمرک خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

25- صمد ارجمندی نژاد باغمیشه درپنجم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.صمد متاهل، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

26- حمزه نجفی در بیستم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.حمزه مجرد، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

27- عیسی پور مهدی قائم مقامی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. عیسی مجرد، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد میانه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9/3

28- محمد کرمی در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد متاهل، دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در تکاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29- باقر اسکندری نسب در سوم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و یک در استان خوزستان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود . باقر متاهل و در باغملک - رامهرمز سکونت داشت . وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خوزستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30- علی عیدانی عباس زاده در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان خوزستان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود . علی متاهل بود چهار فرزند داشت او در اهواز سکونت داشت . وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خوزستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

31- قربانعلی آشوری در ششم خرداد ماه هزار و سیصد در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . قربانعلی متاهل، دارای پنج فرزند و در مشهد سکونت داشت . وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

32- محمود رشدی دیزجی در بیست و پنجم آبان ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و عکاس بود.محمود مجرد و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان لاله زار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

33- محمود قهرمانلو در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان خراسان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود . محمود مجرد و در مشهد سکونت داشت . وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان لاله زار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

34- جمعه اسماعیلی در بیست و پنجم آذرماه هزار و سیصد و پانزده بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود . جمعه متاهل و در خرمشهر سکونت داشت. وی سرانجام در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در کوی چهار صد دستگاه خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10/3

35- پرویز نیک روان در یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هجده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و مدیر بود. پرویز متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

36- احمد بابا پور در هفتم آبان ماه هزار و سیصد و سیزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.احمد متاهل دارای دو فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

37- علی قبادی در اول دی ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود. علی مجرد، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

38- مراد علی قاسمی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات ابتدایی و صافکار بود.مراد علی مجرد،و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

39- رمضان شاه منصوری در هفتم دی ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود . رمضان متاهل، دارای دو فرزند و در اهواز سکونت داشت. وی سرانجام در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11/3

40- رضا جدیدی در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. رضا متاهل، دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک درخیابان هاشمی چهارراه - شکوفه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

41- علی اکبر داورزنی در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت در یکی از روستاهای استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود . علی اکبر متاهل، دارای سه فرزند و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در مسجد امام تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

42- جواد جعفری جمال آبادی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود . جواد متاهل، دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در سر پل حافظ تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

43- حسن علی زاده در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و جوشکار بود. حسن مجرد و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک درجنگل آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

44- قاسم ابوفاضلی در اول مهر ماه هزار و سیصد و سی در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. قاسم متاهل، دارای دو فرزند و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بیمارستان لقمان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

45- سید مصطفی رفعتی پور در یازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و رئیس سازمان عقیدتی بود . سید مصطفی متاهل، دارای سه فرزند و در اصفهان سکونت داشت . وی سرانجام در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان آزادی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12/3

46- مجید عباسیان در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود . مجید متاهل، دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان سهروردی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

47- سیف الله نیک خو دراول تیر ماه هزار و سیصد و هجده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود. سیف الله متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در کلاسی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

48- علی بیگی حبیب آبادی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و هشت بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.علی مجرد و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در خیابان کرمان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

 

49- خداوردی محامد گل در نهم آذر ماه هزار و سیصد و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . خداوردی متاهل، دارای یک فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در کلاسی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

50- نجفعلی حسن پور در اول اسفند ماه هزار و سیصد و سی و نه در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود . نجفعلی مجرد و در ارومیه سکونت د اشت . وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در کلاسی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد .

51 نجفعلی حسن پور در اول اسفند ماه هزار و سیصد و سی و نه در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.نجفعلی مجرد و در ارومیه سکونت د اشت. وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در کلاسی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

52- خضر حسن پور در نهم دی ماه هزار و سیصد و ده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده بود. خضر متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در مرگور ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

53- خضر حسن پور در نهم دی ماه هزار و سیصد و ده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده بود . خضر متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در مرگور ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13/3

54- اکبر آیینه وند در دهم دی ماه هزار و سیصد و سی و پنج بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود .اکبر متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان کارگر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

 

55- یوسف شحنه زادگان در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان بوشهر بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود.یوسف مجرد و در بوشهر سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و نه در هرمزگان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

56- سعید پزشکی در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان اصفهان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.سعید مجرد و در نجف آباد سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و شش در فلکه شهدا نجف آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

14/3

57- فرمان شاه مرادی در اول اسفند ماه هزار سیصد پنجاه و سه در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود . فرمان مجرد و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

58- فریدون سلیم خانی در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل در استان اردبیل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود . فریدون مجرد و در اردبیل سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

59- رستم زارعی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان کرمانشاه بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود . رستم متاهل، دارای دو فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در تنگه مهورد پلدختر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

60- نسرین قالبی در نهم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان کرمانشاه بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود . نسرین مجرد و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

62- اکبر زارعی در یازدهم دی ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.اکبر متاهل، دارای دو فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در سر پل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

63- عبدالمجید رحیمی در نهم دی ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان ایلام بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.عبدالمجید متاهل، دارای دو فرزند و در ایلام سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

64- احمد مجازی دلفارد در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در استان کرمان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود . احمد مجرد و در کرمان سکونت داشت . وی سرانجام در چهاردهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و شش در بیمارستان امام تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15/3

65- توکل امینی نیا در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و دو در یکی از روستاهای استان مازندران بدنیا آمد .وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود . توکل متاهل و در رامسر سکونت داشت . وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

66- نقی امین یاوری در دهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و دو در یکی از روستاهای استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.نقی مجرد بود و در رامسر سکونت داشت . وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

67- قنبر اشکورچورتی در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت در یکی از روستاهای استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود. قنبرمتاهل، دارای دو فرزند و در رامسر سکونت داشت . وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

68- حکمت آقائی لسبو در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و شش در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.حکمت مجرد و در رامسر سکونت داشت . وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد .

69- پرویز پیر چورتی در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و دو در یکی از روستاهای استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.پرویز مجرد، در رامسر سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

70- مرتضی همت پور در سال هزار و سیصد و بیست و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود . مرتضی متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در ارومیه توسط عناصر ترویستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

16/3

71- ابوالقاسم سپهری در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و دوازده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خیاط بود.ابوالقاسم متاهل،دارای پنج فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه درخیابان اسکندری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

72- محمد رضا محدث دیلمی در بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد رضا مجردر و در رامسر سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جنگل دلخانی رامسر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

17/3

73- کریم محمودزاده در دوم مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود . کریم مجرد و در خرم آباد سکونت داشت.وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزارسیصد وهفتاد و دو در خرم آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

74- عجیل بیت سیاح در دوم تیر ماه هزار و سیصد و شش در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود عجیل متاهل، دارای هفت فرزند و در اهواز سکونت داشت . وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزارسیصد و پنجاه و هشت در خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

75- حسن حقیقی در اول خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان اصفهان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر نیروی انتظامی بود . حسن متاهل، دارای سه فرزندو در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزار سیصد و شصت و یک در رسالت خیابان نیروی دریایی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد .

76- اسماعیل آیرملوعرب دیزج در اول آبان هزار و سیصد و بیست و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و در ژاندارمری بود . اسماعیل متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزار سیصد و شصت و سه در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

77- غلامرضا مرتضوی در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان اصفهان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود . غلامرضا مجرد و در اصفهان سکونت داشت . وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزارسیصد و شصت و سه در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

78- علی رفیعی جیرهندی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان گیلان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات راهنمایی و کادر ارتش بود . علی متاهل، دارای سه فرزند و دررشت سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزارسیصد و شصت و یک در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

79- حسن بزرگی در سوم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان مازندرن بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. حسن مجرد و در آمل سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم خرداد ماه هزارسیصد و شصت و یک در جنگل آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

18/3

80- امیر شمس بزرگ آباد در اول فروردین ماه هزار و دویست و هشتاد و نه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. امیر متاهل، دارای هفت فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزارو سیصد و شصت در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

81- رمضان سیاه در هفده آذر ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. رمضان متاهل، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه نه درکوار شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

82- جاسم اسدی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان ایلام بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. جاسم مجرد و در مهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزارو سیصد وهفتاد و دو در ایلام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

83- امیر احمدی در بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. امیر متاهل و در پاوه سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزارو سیصد و شصت و نه در پاوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

84- مهرداد صادق کوهستانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. مهرداد مجرد و در آستانه اشرفیه سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزارو سیصد و شصت و پنج در آستانه اشرفیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

85- علی عدنان قیصریان در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان ایلام بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود. علی عدنان مجرد و در ایلام سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد و دو در مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

86- محمد پیرزاده در در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. محمد مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

19/3

87- سید عباس سید دارابی در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و هجده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تریکو فروش بود.سید عباس متاهل و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان قزوین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

88- ناصر چالشی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده شرکت واحد بود .ناصر متاهل، دارای پنج فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

89- مسعود محمدی ستوده در پنجم آبان ماه هزار و سیصد و سی و دو دراستان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند شرکت تولید دارو بود. مسعود متاهل و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در منزل مسکونی خود واقع در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

20/3

90- مصطفی احمدی در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. مصطفی مجرد، و در سردشت سکونت داشت. وی سرانجام دربیستم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در محور لیلانه ربط سردشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

91- پرویز یزدانی در دهم دی ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.پرویز متاهل، دارای چهار فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام دربیستم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در پاوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

92- سلمان میری در اول آبان ماه هزار و سیصد در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و دامدار بود. سلمان متاهل، دارای یک فرزند، و درکرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام دربیستم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

21/3

93- احمد آستانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. احمد مجرد، و در شهر ری سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه در ایلام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

95- غلامرضا پوراحمدی درپنجم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگربود. غلامرضا مجرد، و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در کوههای تخت سلیم بردسیر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

96- اسدالله نیک نفس در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و پانزده دریکی از روستاههای استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی وکشاورز بود.اسدالله متاهل، دارای دو فرزند، و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در ارتفاعات چوپارو بردسیر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

97- صفرعلی بنی اسدی دردهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد وچهل و پنج دریکی از روستاهای استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود. صفر علی مجرد، و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در کوههای چوپارو بردسیر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

98- محمد مهدی جوانمردی در چهاردهم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. محمد مهدی مجرد، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

99- شعبان سروری در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. شعبان متاهل،دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

100- محمد علی امینی نژاد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و رئیس سیاسی عقیدتی بود.محمد علی متاهل، دارای سه فرزند، و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

22/3

101- محمد رضا محمد رحیمی در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. محمد رضا متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

102- عبدالحسین علی کرمی در بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و شش دریکی از روستاهای استان ایلام بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود. عبدالحسین مجرد، و در ایلام سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در دهلران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

103- عزیز ستایش گر در سال هزار و سیصد و دوازده در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. عزیز متاهل، دارای چهار فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

104- اسماعیل صفدری در سوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان سمنان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.اسماعیل متاهل، دارای دو فرزند، و در زنجان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان نواب صفوی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

23/3

105- عباس قلی علی آبادی در ششم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان سمنان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و لوکوموتیوران بود.عباس قلی متاهل، دارای سه فرزند، و در سمنان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در سمنان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

106- رحیم حسنلو در اول خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و پنج در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. رحیم مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد وهفتاد و هفت در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

107- رحمت الله زارع نایی در سال هزار و سیصد و بیست و نه در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. رحمت الله متاهل، دارای چهار فرزند، و درمشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد وهفتاد ونه در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

109- بتول صفدری در هفدهم آبان ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان سمنان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه داربود. بتول متاهل، دارای دو فرزند، و درزنجان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک درزنجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

24/3

110- غلامرضا راعی در بیست و چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.غلامرضا مجرد، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

25/10

111- یدالله صادقی نائینی در یازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند اداره اوقاف بود. یدالله متاهل، و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان بهار شیراز تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

112- هوشنگ صمصامی اردکانی در سوم آبان ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. هوشنگ متاهل، دارای دو فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

113- حسین شیخی مهرآبادی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان مرکزی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. حسین متاهل، و در اراک سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

114- رسول خانه کهنه قلعه در اول مرداد ماه هزار و سیصد و شانزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. رسول متاهل، دارای دو فرزند، و درارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

115- عبدالرحمان صالح در سال هزار و سیصد و هجده در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.عبدالرحمان متاهل، دارای دو فرزند، و در پیرانشهر سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

116- ماشاء الله نجفی چیمه در دهم اسفند ماه هزار و سیصد وچهارده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. ماشاء الله متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

117- حسن فتحی قره موسی در پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. حسن متاهل، دارای هشت فرزند، و درارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

118- محمد کیاشمشکی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و بخشدار بود. محمد متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در بخشداری ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

119- سید علی حسام زاده حجازی در هفتم مهر ماه هزار و سیصد و ده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. سید علی متاهل، دارای دو فرزند، و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان بهار شیراز تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

120- نادر فرخنده اوغانی در اول تیر ماه هزار و سیصد وچهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. نادر مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان آزادی پمپ بنزین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

26/3

121- علی داد نادی جوکانی در اول مهر ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود. علی داد متاهل،دارای دو فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در بانک شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد.

122- سید محمد توفیق حسینی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان کردستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود. سید محمد توفیق متاهل، دارای دو فرزند، و در سنندج سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در سنندج توسط عناصر تروریستی حزب دمکرات مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

27/3

123- سید محمود حسینی دردوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان سمنان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیر کارموتورسمی بود. سید محمود مجرد و درسمنان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت درسمنان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

124- سید رضا موسوی درهفتم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. سید رضا مجرد و درقزوین سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بسیج تاکستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

125- حسن جهانگیرزاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه دراستان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود. حسن مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

126- حسین حاجی زاده درپنجم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. حسین متاهل، دارای چهارفرزند، و درقزوین سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار درتاکستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

127- حسین انصاری رامندی درچهارم دی ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسداربود. حسین متاهل، دارای سه فرزند و درقزوین سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بسیج سپاه تاکستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

128- نورالله ایران دوست در نهم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و یک در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و لحاف دوزبود. نورالله متاهل، دارای سیزده فرزند و در تاکستان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تاکستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

28/3

129- ایازعلی شاهی در نوزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل در استان اردبیل بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.ایازعلی مجرد، و در اردبیل سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و یک در اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

130- احمد طلایی در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.احمد مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

131- سلطان علی پروینی قره باغ در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.سلطلن علی مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و دو در سرو ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

132- جعفرمیرزایی در بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وشغل آزاد بود.جعفر مجرد، و در اشنویه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد وهفتاد و چهار در اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29/3

133- حسن پاشایی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و شغل آزاد بود. حسن متاهل و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

134- اسماعیل نرگسی در هشتم تیرماه هزار و سیصد و سیزده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورزبود.اسمائیل متاهل، دارای دو فرزند، و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت وپنج در ساوجبلاغ توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

135- حبیب الله گلی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. حبیب الله متاهل، دارای سه فرزند و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در رودآب سبزوارتوسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

136- سید علی مهدوی در هفتم اسفند ماه هزار و سیصد و نوزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود. سید علی متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه در امیرآباد اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

137- قادر قلقله در بیست و سوم مهر ماه هزار و سیصد و چهارده دریکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.قادرمتاهل، دارای یک فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه در بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30/3

138- سید خلیل حسینی در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان همدان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.سید خلیل متاهل، دارای دو فرزند، و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

141- هادی علی مازندرانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. هادی متاهل، دارای پنج فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و شصت درخیابان ایرانشهر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

142- عبدالله ابراهیم در هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بود.عبدالله متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در چهارراه ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

143- فرید کریمی در بیست و یکم دی ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. فرید متاهل، دارای چهار فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

144- سید محسن هاشمی در دوم آبان ماه هزار و سیصد و چهل در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. سید محسن مجرد و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و شصت در میدان انقلاب اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01261

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهاي منافقين(تيرماه)

 

پايگاه اطلاع رساني قربانيان ترور

 

قسمت دوم

 

112- عزیز رحیم مستو در سی ام اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود.عزیز متاهل، دارای سه فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در حومه بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

113- محمد کچویی در پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و نه بدنیا بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و سرپرست زندان بود.محمد متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در زندان اوین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

114- برهان فقان جهان بیگی در نهم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و مخبر نیروی انتظامی بود.برهان متاهل، دارای یک فرزند، و در قائنات سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و پنج در کوه سفید باخرز قائنات توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9/4

115- مراد علی اصحابی در پنجم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و یک در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.مراد علی متاهل، و در اسلام آباد غرب سکونت داشت.وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در قورچی باشی اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

116- بختیار مولودی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهار در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.بختیار متاهل،دارای هشت فرزند، و در کرمانشاه سکونت داشت.وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در قورچی باشی اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

117- ایوب روندی در یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.ایوب متاهل،دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

118- فاطمه طالقانی در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کودک بود. فاطمه مجرد و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در جنب مسجد جامع بندر ماهشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

119- علی قنبر پور دیزج در دهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.علی متاهل،دارای یک فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

120- عبدالله چم در سوم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.عبدالله مجرد و در پیرانشهر سکونت داشت. وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و دو در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

121- محمد حسین زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و شانزده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد حسین متاهل و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

122- سعید دلنواز در دوازدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و دانشجو بود.سعید متاهل،دارای دو فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت.وی سرانجام در نهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10/4

123- محمد امتی در بیست و یکم اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان اصفهان بدنیا آمد.وی بی سواد و کارگر بود.محمد متاهل و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

124- صفر علی حق پرست پارگامی در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر نیروی انتظامی بود.صفرعلی متاهل، دارای دو فرزند و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در طوالش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

125- سعدالدین فتحی زاده در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان کردستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.سعدالدین متاهل، دارای سه فرزند و در سنندج سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و شش در قروه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

126- عبدالکریم بیگ امیری در چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و دوازده در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.عبدالکریم متاهل و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در پاوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

127- حبیب نایینی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهارده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.حبیب متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در بالانج ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

128- مرحمت ثانی در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و نیروی انتظامی بود.مرحمت متاهل، دارای سه فرزند و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در دهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پاسگاه طوالش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11/4

129- محمد فتاحی نمازگاهی در چهارم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان همدان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و افسر خلبان بود.محمد متاهل و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و پنج درکلاچای(رودسر)توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

130- صدیق فرجی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.صدیق متاهل، دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و دو در بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

131- جواد برقعی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان گلستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. جواد متاهل، دارای چهار فرزند و در گنبد کاووس سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در گنبد کاووس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

132- ثریا تشکیلی در بیست و یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نه در استان یزد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. ثریا متاهل، دارای یک فرزند، و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد ملا اسماعیل یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

133- شیخ محمد صدوقی در اول فروردین ماه هزار و دویست و هشتاد و چهار در استان یزد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود.شیخ محمد متاهل، دارای شش فرزند، و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد ملا اسماعیل یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

134- عصمت هوشیاری در اول دی ماه هزار و سیصد و نوزده در استان یزد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. عصمت متاهل، دارای چهار فرزند و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد ملا اسماعیل یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

135- کتابعلی خدایی در دهم مهر ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.کتابعلی متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در قریه بالانج ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

136- ربابه همتی در سال هزار و سیصد و بیست و دو در استان یزد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. ربابه متاهل، و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد ملا اسماعیل یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

137- فاطمه صغری جعفری در ششم خرداد ماه هزار و سیصد در استان یزد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات حوزوی و مدرس قرآن بود.فاطمه صغری متاهل، دارای پنج فرزند و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد ملا اسماعیل یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13/4

138- سید محسن میر شریفی در بیست و سوم آبان ماه هزار و سیصد و سی و پنج بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.سید محسن متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در چهار راه مجیدیه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

139- حمید رضا اقبالی در ششم شهریور ماه هزار و سیصد بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.حمید رضا متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

140- عیسی هوتی در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار در یکی از روستاهای استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.عیسی مجرد، و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد در کوهستان سرگریج پاکدشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

141- عبدالله احمدی در اول آذر ماه هزار و سیصد و بیست و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و لوله کش ساختمان بود.عبدالله متاهل و در شهرری سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

14/4

142- حبیب احمدی در سوم مهر ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. حبیب مجرد، و دراسلام آباد غرب سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و دو در ریجاب سر پل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

143- غلامرضا عمرانی در پنجم دی ماه هزار و سیصد و هجده در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود. غلامرضا متاهل، دارای سه فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

144- علی عمرانی در ششم خرداد ماه هزار و سیصد استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. علی متاهل، دارای پنج فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

145- مصطفی محمدی در سی ام اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه در استان کردستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.مصطفی مجرد، و در سنندج سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15/4

146- سید مهدی حکیم در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود. سید مهدی متاهل، دارای سه فرزند، و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و شش در میدان جهاد- کنفرانس ادیان قم توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

147- علی رضا نورانی در سال هزار و سیصد و بیست و هشت در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و معاون استانداری بود. علی رضا متاهل، دارای دو فرزند و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

148- حسن وفاکار در دهم مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود. حسن مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در کشتارگاه ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

149- علی اخوین انصاری در بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و استاندار بود. علی متاهل، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در جلو درب منزل خود واقع در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

150- نصور رحمانزاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.نصورمتاهل، دارای سه فرزند و دراسلام آباد غرب سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

16/4

151- سالم رییسیان در اول خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. سالم متاهل، دارای یک فرزند و در اهواز سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در آبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

152- مسعود رهبر در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمد. مسعود کودک و در زاهدان سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

153- محمد تقی حاجی ترخانی در سی ام مرداد ماه هزار و سیصد و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. محمد تقی متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در جلو درب منزل خود واقع در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

154- انیس نوری مازودره در ششم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.انیس متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیانان طالقانی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

17/4

155- نعمت الله اسکندری در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و درجه دار ارتش بود. نعمت الله متاهل و در کاشمر سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

156- ایوب خالدی در پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. ایوب متاهل، دارای دو فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و دو در قزل کندی پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

157- علی زلقی پرچل در سال هزار و سیصد و پانزده در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بنیاد شهید بود. علی متاهل، دارای چهار فرزند و دراصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در مرکز بنیاد شهید تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

158- عباس یزدان پناه در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود. عباس متاهل، دارای چهار فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گیشا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

159- جان محمد بلیده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود. جان محمد مجرد، و در زاهدان سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و چهار در خوزستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

18/4

160- ولی پست بازان در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.ولی مجرد، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در هجدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

161- حاصل بشکوه در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.حاصل مجرد و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در هجدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و شش در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

162- ناصر بشلیده در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر نمایشگاه اتومبیل بود.ناصر متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نازی آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

19/4

163- سام رحمتی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان لرستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.سام مجرد و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و دو در خرم آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

20/4

164- ناصر زمانلو در پنجم مهر ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.ناصر متاهل، دارای چهار فرزند و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

165- نادر قادریان در سال هزار و سیصد و چهل و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.نادر مجرد و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و شش در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

166- عباس علی انوری در اول آبان ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود . عباس علی متاهل، دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در جاده تبریز- مرند توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

167- محمد آرای در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند آموزش و پرورش بود.محمد مجرد و در ماکو سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار درجاده تبریز- ماکوتوسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

168-غلام حسن خاک زاد در بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.غلامحسن مجرد و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در پلیس راه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

169- موسی صفرعلی زاده در دهم مهر ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.موسی مجرد و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

170- شکوفه شکارچی در نهم دی ماه هزار و سیصد و هشت در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی بی سواد و خانه دار بود.شکوفه متاهل و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در سه راه فرودگاه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

21/4

171- رسول عبدالله زاده در دوازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.رسول متاهل، دارای یک فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

22/4

172- سعید نوری تاجر در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و دو بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.سعید مجرد و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در قلهک-خیابان دولت تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

173- الخالص انصاری در اول مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.الخالص مجرد و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در تنگستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

174- محمد جواد یزدانیان در بیست و چهارم دی ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد جواد متاهل و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در خیابان ظهیرالاسلام تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

175- رسول ثانوی گروسی در نوزدهم تیر ماه هزار و سیصد و بیست در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بزاز بود.رسول متاهل، دارای چهار فرزند و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در خیابان کوهسنگی مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

176- عطا منفردی در دوازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و شش در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.عطا مجرد و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

177- ارسلان گلیج در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.ارسلان مجرد و در ساری سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

178- علی قربانی در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.علی مجرد و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد در کوشک اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

179- علی قربانی در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.علی مجرد و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد در کوشک اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

180- غلام علی عرب خانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنج بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و نگهبان بود.غلام علی متاهل، دارای نه فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در هشتگرد ساوجبلاغ توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

23/4

181- ارسلان گلیج در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.ارسلان مجرد و در ساری سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

182- علی قربانی در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.علی مجرد و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد در کوشک اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

183- حسین دست داده در اول اسفند ماه هزار و سیصد و چهل در استان گلستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود.حسین مجرد و در تهران سکونت داشت .وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و نه در خیابان ملاقانی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

184- غلام علی عرب خانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنج بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و نگهبان بود.غلام علی متاهل، دارای نه فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در هشتگرد ساوجبلاغ توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

24/4

185- علی نیک روش فرد در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود.علی متاهل و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

186- ازبرعلی سلطانی در پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.ازبرعلی مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

187- سید کمال ولد بیگی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و مستخدم بود.سید کمال متاهل،دارای دو فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در بانیکان پاوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

188- عبدالله ناصر زاده در نهم آبان ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان لرستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.عبدالله مجرد و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در مسجد جامع خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

189- عیسی فرجام در بیستم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان قم بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.عیسی متاهل، دارای سه فرزند،و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در مسجد جامع خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

190- عبدالوهاب آرمیده در نهم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان خوزستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و نجار بود.عبدالوهاب مجرد، و درخرمشهر سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در مسجد جامع خرمشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

25/4

191- سید علی حسینی جنگجو در هشتم آذر ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.سید علی متاهل، دارای دو فرزند و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در خاش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

192- حسن کاظم لو در یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات راهنمایی و شغل آزاد بود.حسن مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

26/4

193- عقیل عباس مفرد در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و بخشدار بود.عقیل متاهل، دارای دو فرزند و در رودسر سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در سورخانی رودسر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

194- محمد صادق زواری در هجدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد صادق مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و سه در امین آباد تکاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

195- احمد حاتم نژاد در اول شهریور ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.احمد مجرد و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در جاده پیرانشهر نقده توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

27/4

196- معصومه طبری در شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و نه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات راهنمایی و دانش آموز بود.معصومه مجرد و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان سراج تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

197- احمد رضا بهرامی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان کرمانشاه بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و کادرارتش بود . احمد رضا متاهل ، دارای یک فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

198- حسن محمدی نژاد در اول آذرماه هزار و سیصد و سه در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.حسن متاهل،دارای هشت فرزند و در زاهدان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در بهداشت محیط خاش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

28/4

199- جان علی آغشته در ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بانک سپه بود.جان علی متاهل، دارای دو فرزند و در ساوجبلاغ سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دانشکده کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

200- جواد زارع فرید در بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و خواربار فروش بود.جواد مجرد و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

201- ماشاالله کمالی در بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.ماشاالله متاهل، دارای دو فرزند و در داراب سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در خیابان اصلی سروستان شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

202- بهمن روزبان در هفتم مهر ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و نگهبان بانک بود.بهمن متاهل، دارای یک فرزند و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در بانک سپه کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

203- قاسم علی هدایت کلیشادی در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود.قاسم علی متاهل، دارای دو فرزند و در اصفهان سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29/4

204- هوشنگ ترابی اردکانی در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.هوشنگ متاهل، دارای سه فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در امین آباد شمالی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

205- فتحی محمودی در نهم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.فتحی متاهل، دارای سه فرزند و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در جوانرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

206- احمد یاوری کیا در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.احمد متاهل، دارای دو فرزند و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در گرمی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

207- محمود بابایی در اول تیر ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و کادر ارتش بود.محمود متاهل، دارای دو فرزند و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در قم توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

208- احمد علی زاده چپکی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود.احمد مجرد و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

209- اروجعلی گلینی در سال هزار و سیصد و یازده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود.اروجعلی متاهل، دارای سه فرزند و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم تیر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در سلماس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30/4

210- جمشید طباخ خوشه مهر در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و هفده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و معمار بود.جمشید متاهل، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام تیر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پارک فدک نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

211- حسن عزیزی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و سرپاسبان بود.حسن متاهل، دارای سه فرزند و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام تیر ماه هزار و سیصد و شصت در بازار همدان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

31/4

212- حمزه افضلی در بیست و پنجم مهر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و کادر ارتش بود. حمزه متاهل، دارای دو فرزند و در ارومیه سکونت داشت . وی سرانجام در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در سرپل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

213- فانوس صفری در دوم مهر ماه هزار و سیصد و پنجاه در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. فانوس مجرد و در کرمانشاه سکونت داشت . وی سرانجام در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

214- سید محمد جمالی کرمانشاهی در دهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. سید محمد متاهل، دارای سه فرزند و در تهران سکونت داشت . وی سرانجام در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

215- تقی پژوم در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و شغل آزاد بود. تقی مجرد و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت در خمیر کلایه لاهیجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

216- مصطفی پژوهنده در اول اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان لرستان بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات دانشگاهی و فرمانده بود . مصطفی متاهل، دارای سه فرزندو در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و هفت در گیلان غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01349

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهای منافقین(شهریور ماه)

 

پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور

 

بخش اول

 

یکم شهریور

1.سید اسدالله لاجوردی در هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و چهارده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و رئیس زندان اوین بود.سید اسدالله متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت در بازار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

2.سید رضا موسوی ابربکوه در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک بدنیا آمد. وی کودک، و در تهران سکونت داشت. سید رضا سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

3. سید حمزهحسینی در اول مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی

دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.سید حمزه متاهل، دارای یک فرزند، و در کرمانشاه سکونت

داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در پاوه توسط عناصر تروریستی

سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

4.زین العابدین مسعودی در پانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و هجده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.زین العابدین متاهل، دارای پنج فرزند، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت در بازار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

5.سبقت الله تیمور نیا در سیزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.سبقت الله مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

6.سعید کبگانیان در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.سعید مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دکتر فاطمی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

7.محمد جلال اقدسیان در شانزدهم مهر ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.محمد جلال مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

8.اکبر بانوییان در بیست و هشتم دی ماه هزار و سیصد و سی و چهار بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.اکبر متاهل،دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9.محبوبه عرب محمدی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و یک بدنیا آمد.وی بی سواد و خانه دار بود.محبوبه متاهل،دارای نه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

10.ایرج هدایت در اول بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.ایرج مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان اسکندری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11.زهرا قلی زاده در اول مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.زهرا متاهل،دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12.نادر فرش باف در بیست و سوم دی ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.نادر متاهل،دارای سه فرزند، و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در راسته کوچه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

13.منوچهررضایی علمداری در اول تیر ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.منوچهر متاهل،دارای سه فرزند، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

14.صفر رحیم نژاد فرد در هفتم تیر ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.صفر مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

15.یوسف مرحبا در دوازدهم آبان ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات حوزوی و دادستان بود.یوسف متاهل،دارای دو فرزند، و در آستارا سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در آستارا توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

16.مهدی ایزدی دولق در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.مهدی متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

17.معصومه عبدالله زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه داربود.معصومه متاهل،دارای سه فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

18.محمد حسن جعفری در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود.محمد حسن متاهل،دارای سه فرزند، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

19. رشید گلشنی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.رشید مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و نه در سیلوانا - کلنکانی ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

20.نصرالله پایروند در چهارم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.نصر الله متاهل،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

21.علی رضا سیف الهی در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و دانش آموز بود.علی رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

22. ابوالقاسم سیاح در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و مهماندار بود.ابوالقاسم مجرد، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

23.کریم بیژه در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و دوازده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده بود.کریم متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

.24. ربابه اسماعیلی علی شاه در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و امداد گر بود.ربابه مجرد، و در شهر ری سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

.25. حسن طاهرخانی در هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و دانش آموز بود.حسن مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

26.عبدالحسین نوریان در اول تیر ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دبیر بود.عبدالحسین متاهل، دارای دو فرزند، و در بجنورد سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان هفده شهریور بجنورد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

27. حیدر بلادر در دوم دی ماه هزار و دویست و هفتاد و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.حیدر متاهل،دارای پنج فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

28. جهانشاه احمدیان کلوجه در دهم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و یک در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.جهانشاه مجرد، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

29. عبدالحسین بهرامی در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان کهگیلویه وبویراحمد بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.عبدالحسین مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در اول شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در میدان راه آهن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

دوم شهریور

30.حسن بارگاهی باسمنج در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.حسن مجرد، و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در جاده باسمنج تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

31.سید ناصر محسن پور در چهارم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و دانش آموز بود.سید ناصر مجرد، و در رشت سکونت داشت.وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

32.سالم حلفی در بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و شغل آزاد بود.سالم متاهل، و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و نه در عراق توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

33.محمد یحیایی در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ستارخان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

34.ناصر سالم در سی ام آذر ماه هزار و سیصد و سی و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.ناصر متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان قزوین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

35.عبدالرسول جمشیدی در ششم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.عبدالرسول متاهل،دارای سه فرزند، و در شیراز سکونت داشت.وی سرانجام در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

سوم شهریور

36.مصطفی حق شناس در ششم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. مصطفی متاهل، دارای دو فرزند، و در قزوین سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در اراک توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

37.رحمان راک در ششم تیر ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و جهادگر بود. رحمان متاهل، دارای یک فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

38.جاسم شعبان فیلی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. جاسم متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان مبارزان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

39.منصور(کاظم) حویزاوی در اول دی ماه هزار و سیصد و چهل در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. منصور مجرد، و در آبادان سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

40.رضا درویشوند در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کتابفروش بود. رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مقابل دانشگاه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

41.جلیل کریمی در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. جلیل مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نارمک سه راه گلستان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

42.محمد عبدالحسینی در بیست و هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارگر بود. محمد مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نامجوی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

43.ابراهیم محمدی اصل در سی ام فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و جهادگر بود.ابراهیم متاهل، دارای چهار فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان فرهنگ رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

44.یعقوب مشایخی در اول تیر ماه هزار و سیصد و نوزده در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات

ابتدایی و فروشنده بود.یعقوب متاهل، دارای دو فرزند، و در لنگرود سکونت داشت. وی سرانجام در

سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در لنگرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق

مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

45.ایرج کوزه گر در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. ایرج مجرد، و در رامسر سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کتالم رامسر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

46.رشید حاجی آغیمونی در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. رشید مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در چهار راه گلستانی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

چهارم شهریور

47.محرم علی زرنگ مرد در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و دو در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. محرم علی مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

48.صراحی عشریه در دهم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. صراحی مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

49.سید ابراهیم سید طوفانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. سید ابراهیم متاهل، و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گلیشا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

50.رحیم نمایان در ششم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. رحیم مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و چهار در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

51.علی داد همتی در بیست و چهارم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.علی داد متاهل، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

52.عشرت اسکندری در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.عشرت متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جوادیه تهرانپارس تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

53.محمد سلیمی در بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و کادر ارتش بود.محمد متاهل، و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در دهلران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

54.مسعود امیری مقدم در بیست و ششم آذر ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود.مسعود متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

55.فریبرز میرزایی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرگرد ارتش بود. فریبرز متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کردستان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

56.مرتضی ساویز در پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.مرتضی مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در پادگان امام حسین (ع) عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

57.علی اکبر خدادادی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.علی اکبر مجرد، و در ساری سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

پنجم شهریور

58.باران دژواخ در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان هرمزگان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. باران مجرد، و در بندرعباس سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خاق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

59.عیسی منفرد در نهم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان هرمزگان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.عیسی مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خاق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

60.عباس علی آقا عابدی خوابجانی در اول آذر ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و نجار بود.عباس علی متاهل، دارای یک فرزند، و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در خیابان مدرس( کارگاه نجاری) توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

61.غلام حسین یوسفی پور کرمانی در چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و شغل آزاد بود.غلام حسین مجرد، و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

62.حبیب نورمحمد زاده در بیستم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.حبیب مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد در بیمارستان امام خمینی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

 

63طهماسب بهاری در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.طهماسب متاهل، دارای یک فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

ششم شهریور

64.محمد حسن یزدیان بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و یبست و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. محمد حسن متاهل، دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دانشکده کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

65.ناصر سیفیان در سوم دی ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. ناصر متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بزرگراه مدرس تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

66.اردشیر فتاحی بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و راننده پایه دوم بود. اردشیر متاهل، دارای سه فرزند،و در کرمانشاه سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در جاده اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

67.ابراهیم محمد میرزا در نهم مهر ماه هزار و سیصد در استان بوشهر بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. ابراهیم متاهل، دارای یک فرزند، و در بوشهر سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در بوشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

68.یاسین تیلی در سال هزار و سیصد و یازده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بود. یاسین متاهل، دارای یک فرزند، و در ارومیه سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

69.محمد حسین غلامی سیانی در هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و سی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد حسین متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

70.سالم علی احمد اتروش در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان بوشهر بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود. سالم علی متاهل، دارای دو فرزند، و در موصل سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در موصل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

71.عباس محلوجی قمی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و عضو حزب جمهوری اسلامی بود. عباس متاهل،دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان تنکابن تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

72.رهبر ابراهیمی سیاه تن در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و جهادگر بود. رهبرمتاهل،،دارای دو فرزند، و درصومعه سرا سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در منزل مسکونی خود واقع در صومعه سرا توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

73.عباس مهدی پناه در دوم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود.عباس متاهل،دارای دو فرزند، و در بابل سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کوچه نعمتی بابل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

74.حسین نیاسری در بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.حسین متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

75.سعید ناطقیان در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. سعید مجرد، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بزرگراه مدرس تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

هفتم شهریور

76.حسین صادق پور گلویک در بیست و هفتم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان یزد بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و برق کار بود. حسین متاهل،و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان کارون تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

77.بهرام مهر نژاد در بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. بهرام مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساسان نارمک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

78.محمد اسماعیل مالک در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود. محمد اسماعیل متاهل، دارای هشت فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان فلاح تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

79.عباس برغمدی در پانزدهم مهر ماه هزار و سیصد و سی در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و نقاش ساختمان بود.عباس متاهل، دارای چهار فرزند،و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سبزوار توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

80.اردشیر کرمی در بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و سه در استان لرستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.اردشیر متاهل، دارای دو فرزند،و درخرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه در کمربندی خرم آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

81.هوشنگ رویتوند غیاثوند در هفدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هجده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و اغذیه فروش بود.هوشنگ متاهل، دارای پنج فرزند،و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان نورافشان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

82.یدالله عسگری گلویک در چهاردهم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان بزد بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و مغازه دار (الکتریکی) بود.یدالله متاهل، دارای سه فرزند،و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان کارون تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

83.محمد علی فعله نژاد در بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و آهنگر و جوشکار بود.محمد علی متاهل، دارای یک فرزند،و در اهواز سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در اهواز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

هشتم شهریور

84.محمد جواد باهنر در پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و دوازده در استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی - دانشگاهی و نخست وزیر بود.محمد جواد متاهل،دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دفتر نخست وزیری در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

85.نصرالله محبی آشتیانی در هفتم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و فنی بود.نصرالله متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

86.اکبر ابراهیمی اشلقی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیرکار دوچرخه بود.اکبر متاهل،و در شهر ری سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان ارج تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

87.سید مصطفی صالحیان در پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و جوشکار بود.سید مصطفی مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سه راه زاهدان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

88.قاسم مرادی در دوازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کابینت ساز بود.قاسم مجرد،و در آمل سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان هراز آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

89.یونس پرهیزکار در بیست و نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.یونس متاهل، دارای یک فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

90.عظیم بوستانی در دهم مهر ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و نظامی بود.عظیم متاهل، دارای یک فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در دبیرستان شریعتی میاندوآب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

91.محسن موسوی نژاد در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل در استان زنجان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محسن مجرد،و در زنجان سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در زنجان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

92.جواد نقاش کرمانی در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده تاکسی بود.جواد متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان صفا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

93.محمد حسین خیام در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد حسین متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد فاطمه الزهرا خیابان آزادی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

94.محمد علی رجایی در بیست و دوم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و رییس جمهور بود.محمد علی متاهل، دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دفتر نخست وزیری توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

95.یدالله سلیمی افضل در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.یدالله مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گیشا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

96.سید عبدالحسین دفتریان در بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.سید عبدالحسین متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دفتر نخست وزیری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

97.خدیجه بگم ال احمد در چهاردهم دی ماه هزار و سیصد و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.خدیجه متاهل، دارای پنج فرزند، و در شهر ری سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دفتر نخست وزی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

98.فتح الله منفرد در ببستم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کتابفروشبود.فتح الله متاهل، دارای دو فرزند، و در آمل سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان صائب آملی آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

99.ایرج ترابی در دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و شغل آزاد بود.ایرج مجرد،و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در گاوچراسر لنگرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

نهم شهریور

100.سید جواد هزاره ای در یازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و ببست و هفت در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود. سید جواد متاهل، دارای سه فرزند، و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ششصد دستگاه همدان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

101.جمال اویهنگی در سوم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان کردستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.جمال مجرد، و در سنندج سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

102.محمد حسن ملا زاده شاهرودی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و فرش فروش بود.محمد حسن متاهل، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان عشرت آباد مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

103.رحمت الله سلطان آهی در پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.رحمت الله متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

104.فاطمه دارابی داراب خانی در سوم دی ماه هزار و سیصد و شش در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی بیسواد و خانه دار بود. فاطمه متاهل،دارای هشت فرزند، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

105.میرزا علی سلیمانی در پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و یازده در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.میرزا علی متاهل،دارای دو فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در پیرانشهرتوسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

106.غلام علی صمدی در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و میوه فروش بود.غلام علی متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نارمک خیابان سراج تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

107.جان بی بی رادمنش در سال هزار و سیصد و چهارده در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.جان بی بی متاهل،دارای یک فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

108.محمد نقی رضا مرغوبکار در دوازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و مسئول تربیت بدنی بود.محمد نقی متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان شهید بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

109.علی رضا کوه خایی در بیست و چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود.علی رضا مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و یک در بیرجند توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

110.جواد شعبانزاده در شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارگر بود.جواد متاهل، دارای دو فرزند،و در بابل سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در چهارراه فرهنگ بابل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

111.محمد محسن پور آغوزین در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیرکار ساعت بود.محمد متاهل، دارای سه فرزند،و در بابل سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کمربندی قائمشهر بابل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

112.علی برزگر هفتم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و شش در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیرکار دوچرخه بود.علی مجرد،و در بابل سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کمربندی قائمشهر بابل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

113.ناصر بنی جمالی در بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و سی و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود.ناصر متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دکتر بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

114.سید مرتضی آیت الهی طباطبایی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و امام جماعت مسجد خرق بود.سید مرتضی متاهل، دارای هشت فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان خواجه نظام الملک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

دهم شهریور

115.اکبر عباسی مورچه خورتی در چهارم مهر ماه هزار و سیصد و پانزده در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خواربارفروش بود. اکبر متاهل، دارای یک فرزند، و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

116.کرم علی محمد حسینی بنچناری در پانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بزاز بود.کرم علی متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مجیدیه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

117.قهرمان منسوبی در اول خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.قهرمان متاهل، دارای دو فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در جاده ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

118.حسن شیرزادی در هشتم دی ماه هزار و دویست و هشتاد و نه بدنیا آمد. وی بیسواد و کارگر بود.حسن متاهل، دارای هفت فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان سید اسماعیل( مولوی ) تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

119.غلام رسولی مقدم آستانه در هفتم تیر ماه هزار و دویست و نود و چهار در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و قناد بود.غلام متاهل، دارای نه فرزند، و در چالوس سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در چالوس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

120.سید صادق حبیب زاده در سال هزار و سیصد و بیست و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و طلبه بود.سید صادق متاهل، دارای یک فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد آذربایجان رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

121.علی محمدی نصرآبادی در اول آذر ماه هزار و سیصد و نوزده در استان یزد بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.علی متاهل، دارای چهار فرزند،و در یزد سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان توحید تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

122.حیدر مددکار شوییلی در دهم آذر ماه هزار و سیصد و یازده در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.حیدر متاهل،دارای سه فرزند،و در چالوس سکونت داشت. وی سرانجام در دهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد شمال آباد چالوس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

یازدهم شهریور

123.محمد رمضان دوست در هفتم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.محمد مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد نظام مافی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

124.مهدی جبارزارع در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و پنج در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خواربارفروش بود.مهدی متاهل،دارای پنج فرزند، و در اصفهان سکونت داشت.وی سرانجام در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در خیابان رباط اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

125.مرتضی خدادادی در سوم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود. مرتضی متاهل، دارای سه فرزند، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بندر انزلی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

126.حمید بهنود در سی ام اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خواربارفروش بود. حمید متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان آذربایجان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

دوازدهم شهریور

127.مناف کوه زارع در یازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. مناف مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان انقلاب تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

128.علی محمد نوروزی در در نهم اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود.علی محمد متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد در خیابان سنایی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

129.مهدی نهی قناد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.مهدی متاهل، دارای دو فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در روبروی آب و برق رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

130.حافظ حاجیان در سی ام اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.حافظ مجرد، و در ساری سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

131.منیر سیف در اول مهر ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.منیر متاهل، دارای دو فرزند، و در همدان سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نهاوند توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

132.محمد رضا فتاحی منش در بیست و چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.محمد رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان خواجه عبدالله تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

133.احمد جاوید در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و طلبه بود.احمد متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان ترقی- خیابان صفا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

134.قدرت الله چگینی در سی ام دی ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و معاون بود.قدرت الله متاهل، دارای دو فرزند،و در قزوین سکونت داشت. وی سرانجام در دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قزوین توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

سیزدهم شهریور

135.شمس الله رنجبر در اول دی ماه هزار و سیصد و بیست و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و رنگ فروش بود.شمس الله متاهل،دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در وحیدیه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

136.محمد طاهر اژغ در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و سی وهفت در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.محمد طاهر متاهل، و در کرمانشاه سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و هشت در نوسود پاوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

137.کریم رسولی در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیاآمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.کریم مجرد، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

 

138.احمد رحیم زادگان در بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.احمد مجرد، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در جاده کلاشین اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

139.محمد رضا یوسف خانی در دوازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سراجی بود.محمد رضا متاهل، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

140.اصغر عسگری در شانزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و شانزده در استان مرکزی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیر کار دوچرخه بود.اصغر متاهل،دارای سه فرزند، و در اراک سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در اراک توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

141.اصغر شفایی در هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.اصغر متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان شکوفه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

142.مصطفی چراغی در بیست و پنجم آبان ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و شغل آزاد بود.مصطفی مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سیزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان معلم تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

چهاردهم شهریور

143.علی آدمی داریان در پنجم مهر ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.علی متاهل، دارای دو فرزند، و در داریان - تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان سیزده آبان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

144.رسول فقه در نهم مهر ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شعل آزاد بود.رسول مجرد،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و شش در بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

145.حمید صالمی در هفدهم آبان ماه هزار و سیصد و بیست و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و مدیر بود.حمید متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در کوی نصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

146.میر یوسف هدایتی تپه در دهم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.میر یوسف متاهل، دارای سه فرزند، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

147.هوشنگ وحید دستگردی در سوم آذر ماه هزار و سیصد و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و کادر ارتش بود.هوشنگ متاهل، دارای چهار فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دفتر نخست وزیری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

148.میرزا عباسی در اول آبان ماه هزار و سیصد و دو در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی بی سواد و دامدار بود. میرزا متاهل، دارای پنج فرزند،و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در اسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

149.ابوالفضل خوشرو در اول فروردین ماه هزار و سیصد و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و میوه فروش بود.ابوالفضل متاهل، دارای هفت فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان شهداء- چهارصد دستگاه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

150.علی قدوسی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و دادستان انقلاب بود.علی متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دادستاني انقلاب در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

151.محمد تقی حاج حیدری در سوم مهر ماه هزار و سیصد و ده در استان اصفهان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و لبنیات فروش بود.محمد تقی متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نارمک خیابان سامان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

پانزدهم شهریور

152.زهرا پژدم در مهر ماه هزار و سیصد و سی و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.زهرا متاهل، دارای یک فرزند،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

153.ابراهیم جعفری زاده در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و درجه دار ارتش بود. ابراهیم مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و شش در میدان فردوسی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

154.رضا عباسی در اول تیر ماه هزار و سیصد و چهارده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.رضا متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان جیهون تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01559

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهای منافقین(شهریور ماه)

 

پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور

 

بخش دوم

 

155.سید ابوالفضل موسوی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود.سید ابوالفضل متاهل، دارای دو فرزند، و در اصفهان سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خمینی شهر اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

156.علی اعظم اسدی در چهاردهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.علی اعظم متاهل،و در تاکستان سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

157.سهراب صفری در بیستم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.سهراب متاهل، دارای دو فرزند،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

158.عزیزالله منوچهرزاده در هفدهم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان کردستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. عزیزالله متاهل، دارای دو فرزند، و در سنندج سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

159.علی حسین فیاضی در پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.علی حسین متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

160.یعقوب رحیمی در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و هشت در استان هرمزگان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.یعقوب مجرد، و در بندرعباس سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو در باغ بارانی میناب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

161.قاسم جابرزاده در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و یک در استان سمنان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و گرمابه دار بود.قاسم متاهل، دارای سه فرزند، و در سمنان سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در سمنان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

162.توفیق ندایی در سوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و سرباز بود.توفیق مجرد،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

163.محبت فرضی خواجه ای در هفتم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و میوه فروش بود.محبت مجرد،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

164.معصومه زمانی در هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.معصومه مجرد،و در شیراز سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه (ع) در قم توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

165.معصومه آقا زمانی در بیست و سوم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.معصومه متاهل،دارای دو فرزند،و در شهر ری سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان ناصر خسرو تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

166.جواد اطاعتی در اول آذر ماه هزار و سیصد و بیست و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و بافنده بود.جواد متاهل،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان ناصر خسرو تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

167.ابراهیم شکوه نیکوئی در شانزدهم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تریکوباف بود.ابراهیم متاهل،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

168.محمد ابراهیم روانی در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کفاش بود.محمد ابراهیم متاهل، دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دانشگاه مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

169.قسمت خانی خواجه ایم در سوم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و میوه فروش بود.قسمت متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

170.ابوالقاسم جابرزاده در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و گرمابه دار بود.ابوالقاسم متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در باغ سپهسالار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

171.اصغر حسین اوغلی چولو در چهاردهم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.اصغر مجرد،و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

شانزدهم شهریور

172.حمید نمازی زاده بوشهری در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و دو در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. حمید متاهل، دارای دو فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در پل حافظ تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

173.محمد حسن نظری در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و یک در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود. محمد حسن متاهل، دارای دو فرزند، و در قائم شهر سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

174.مرتضی حسنی در پانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده گاز مایع بود. مرتضی متاهل، دارای یک فرزند، و در آمل سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

175.رحیم ابراهیم پور خیاطی در یازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود. رحیم مجرد، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

176.علی اکبر رمضانی آشتیانی در هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. علی اکبر مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سید خندان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

177.علی محمدی در اول اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشت در یکی از روستاهای استان فارس بدنیا آمد. وی بی سواد و دامدار بود.علی متاهل،دارای چهار فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در شانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ممسنی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

هفدهم شهریور

178.مهدی یار محمدیان در بیست و سوم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و عکاس بود.مهدی متاهل،دارای چهار فرزند، و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

179.محمد یوسفی بویینی در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نارمک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

180.احمد رزاز در نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.احمد متاهل، دارای یک فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در پمپ بنزین شیروان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

181.عباس بنایی خلیل آبادی در دهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خیاط بود.عباس متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان نواب صفوی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

182.رمضان نوبخت در سال هزار و سیصد و یازده در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و مکانیک اتومبیل بود.رمضان متاهل، دارای دو فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

هجدهم شهریور

183.یوسف علی جانی هریس در دهم دی ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. یوسف مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

184.رضا حاتمی در پانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارگر بود.رضا مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان امامت تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

185.محمد هادی شعبان پور در دوازدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد هادی مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر(عج) تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

186.غلام رضا مقصودیان در دوازدهم تیر ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.غلام رضا مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان ولیعصر(عج) تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

187.عبدالله نجف در بیست و چهارم مهر ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.عبدالله مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سه راه زندان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

188.ابوالفضل حاجی رضایی حلوایی در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.ابوالفضل متاهل، دارای دو فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان آذربایجان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

189.هادی عطوفت در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تریکو فروش بود.هادی متاهل، دارای سه فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر(عج) تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

190.محمد نوکر پور سفیده خوان در هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و یازده در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود. محمد متاهل، دارای دو فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بیمارستان سینای تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

191.برات علی مهدوی در بیستم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.برات علی مجرد، و در قائم شهر سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در شیرگاه قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

192.حمید طهماسبی در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.حمید مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

193.خسرو قدیانی در بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.خسرو مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

194.غلام حسن قربانی در پانزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و سه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.غلام حسن متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

نوزدهم شهریور

195.مهدی شقاقیان در چهارم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود. مهدی متاهل،و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در جلو درب منزل در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

196.محمد رضا کاکایی در بیست و هفتم آبان ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود. محمد رضا مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان دکتر فاطمی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

197.نصرت الله کنیایی در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان لرستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و پزشکیار بود. نصرت الله متاهل،دارای دو فرزند،و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان خیام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

198.بختیار عیسایی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان کرمان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.بختیار مجرد،و در کرمان سکونت داشت. وی سرانجام در نوزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در جیرفت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

بیستم شهریور

199.نبی الله مومنی ازندریانی در نهم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هفت بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. نبی الله متاهل،دارای دو فرزند، و در تهرانسکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

200.حمد الله حسین پور در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد یازده در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. حمدالله متاهل،دارای یک فرزند، و در تبریزسکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نماز جمعه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

201.اسماعیل دلبر در بیست و هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.اسماعیل مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بندرانزلی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

202.علی حسین فیاض در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان اردبیل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. علی حسین متاهل، و در اردبیل سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

203.نوروز هاشمی وند ساعی بنام در سی ام اردیبهشت ماه هزار و دویست و هشتاد و پنج در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. نوروز متاهل،دارای شش فرزند، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان نماز تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

204.باقر پیشدار در چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان هرمزگان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. باقر مجرد، و در بندرعباس سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

205.محمد رضا عبدالهی در اول خرداد ماه هزار و سیصد و پانزده در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. محمد رضا متاهل،دارای سه فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مسجد وکیل شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

206.ناصر همامی در دهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و کادر ارتش بود. ناصر متاهل،دارای دو فرزند، و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

207.علی حسین پارسایی خطیبی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. علی حسین مجرد، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نماز جمعه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

208.جعفر نعمت زاده در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. جعفر مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نهر هشتپر طوالش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

209.حمید رضا حیدری در هفدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. حمید رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ستارخان تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

210.مریم جلالی در اول آبان ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان هرمزگان بدنیا آمد. وی داری تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود. مریم متاهل،دارای سه فرزند، و در بندرعباس سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بندرعباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

211.یحیی پسته ای شیشوان در دوازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و شانزده در استان اذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. یحیی متاهل،دارای سه فرزند، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نماز جمعه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

212.سید اسدالله مدنی دهخوار قانی در سال هزار و دویست و نود و سه در استان قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی- نماینده بود.سید اسدالله متاهل،دارای پنج فرزند، و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در نماز جمعه تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست و یکم شهریور

213.محمد تقی ابراهیمی در هفتم دی ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و جهادگر بود.محمد تقی متاهل،دارای دو فرزند، و در بجنورد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بجنورد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

214.احد فروغی در شانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.احد متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در گلشهر- کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

215.چوپان آزادی در بیست و ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان اردبیل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.چوپان متاهل،دارای سه فرزند، و در اردبیل سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سر پل زهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

216.تقی تقی زاده پیرسرایی در سال هزار و سیصد و هجده در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.تقی متاهل،دارای یک فرزند، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

217.بهزاد یوسفیان در بیست و دوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.بهزاد مجرد،و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

218.سید محمد علی قدسی ماب در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. سید محمد علی متاهل، دارای سه فرزند، و در اهواز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در اراک توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

219.رحمت الله جوان مرد در دهم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و مکانیک بود. رحمت الله متاهل، دارای پنج فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان سینا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

220.قاسم بارگیر در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و شانزده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود. قاسم متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

بیست و دوم شهریور

221.بهمن اکبری دارغالو در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود.بهمن متاهل،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

222.خسرو احمدی در دوم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.خسرو مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان نواب تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

223.عبدالاحد زلنو در اول آبان ماه هزار و سیصد و نه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. عبدالاحد متاهل،دارای یک فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در روستای گندویلا اشنویه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

224.مراد کمالی کوهساری در یازدهم مهر ماه هزار و سیصد و هفت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.مراد متاهل،دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در چهار راه لشگر مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

225.خدایوردی راشدی لاهوری در اول مهر ماه هزار و سیصد و چهل و پنج بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.خدایوردی مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان انقلاب تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

226.جان محمد اسکندری شهرکی در یازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان چهار محال و بختیاری بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.جان محمد متاهل، و در شهر کرد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست وسوم شهریور

227.علی صفاری در دوم تیر ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و سرباز بود.علی مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان گیشا تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

228.رمضان علی غلام نژاد در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. رمضان علی متاهل،دارای سه فرزند، و در بابلسر سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در دریا کنار بابلسر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

229.اسماعیل محمدی در چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نوزده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.اسماعیل متاهل،دارای چهار فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و سوم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در آریا شهر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست وچهارم شهریور

230.مهرداد روان مهر در چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه بدنیا آمد. وی داری تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.مهرداد مجرد ، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در سه راه جمهوری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

231.زهرا آسترکی در پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و شانزده در استان لرستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.زهرا متاهل،دارای دو فرزند، و در الیگودرز سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ازنا توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

232.حسن محمد بیگی در بیست و نهم اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.حسن متاهل،دارای سه فرزند، و در قزوین سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

233.نصرالله ترابی در هجدهم بهمن ماه هزار و سیصد و ده در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فرش فروش بود.نصر الله متاهل،دارای سه فرزند، و در همدان سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نظام آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

234.امیر حمیدی بنام در اول بهمن ماه هزار و سیصد و سی و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.امیر متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در امیریه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

235.سید جعفر سادات خواه طرقی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و پاسدار بود. سید جعفر متاهل،دارای یک فرزند، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

236.محمد رضا رویایی در یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد مجرد ، و در ساری سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

237.عزیزآقا نورالدین در اول فروردین ماه هزا ر و سیصد و چهل و شش در استان لرستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و خانه دار بود.عزیز آقا مجرد، و در خرم آباد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در ازنا توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

238.حمید صنیعی قمی در ششم مهر ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.حمید مجرد ، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در میدان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

239.محسن منافی زاده در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.محسن متاهل،دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

240.سید علی سید ناصری در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.سید علی متاهل، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهارم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان ولیعصر تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

بیست و پنج شهریور

241.نوروز بخشیان در پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. نوروز متاهل، دارای سه فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد وهفتاد و هشت در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

242.سید قاسم حسینی در نهم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. سید قاسم متاهل، دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در جلو درب منزل در مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

243.جهانگیر شیرانی در بیست و یکم فروردین ماه هزار و سیصد و هجده در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.جهانگیر متاهل،و دراصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در بانک صادرات - شعبه نواب تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

244.محمد علی اکبری در چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هشت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فرش فروش بود.محمد علی متاهل،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جوادیه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

245.حامد مسیحا در بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کاسب بود. حامد متاهل، دارای یک فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در بازار تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست وششم شهریور

246.داوود تویسرکانی در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و دو بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.داوود مجرد، و در تهران سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان امام حسین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

247.علی حصاری در چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان قزوین بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. علی مجرد ، و در قزوین سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قزوین توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

248.کاظم شریفی فرهمند در دوم دی ماه هزار و سیصد و چهل در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. کاظم مجرد ، و در تبریز سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان شهید منتظری تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

249.عسگر معصوم گسکره در اول دی ماه هزار و سیصد و چهل در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. عسگر مجرد ، و در رشت سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و دو در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

250.پیر محمد محمود زهی در سوم آبان ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود. پیر محمد مجرد ، و در زاهدان سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و شش در کله گاوی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

251.محمد حسین متوسل الحسینی در بیست و سوم مرداد ماه هزار و سیصد و یازده در استان یزد بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و گرمابه دار بود.محمد حسین متاهل،دارای دو فرزند، و در یزد سکونت داشت وی سرانجام در بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در یزد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

بیست و هفتم شهریور

252.رمضان علی احمد نژاد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان خراسان بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات راهنمایی و جهادگر بود. رمضان علی متاهل، دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گاز مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

253.احمد کاکویی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و چهار بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات متوسطه و دبیر بود.احمد متاهل، دارای دو فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

254.محمد صادقی نژاد لطف آبادی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان خراسان بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.محمد مجرد، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گاز مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

255.حسین جاوید اسدزاده در چهارم تیر ماه هزار و سیصد و سیزده در استان خراسان بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات ابتدایی و کمک راننده بود.حسین متاهل، دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان گاز مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

256.مسعود افتخاری در دوم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و یک بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.مسعود مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تپه های لشگرک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

257.عبدالحمید طیبی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان فارس بدنیا آمد. وی د ارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.عبدالحمید متاهل، دارای یک فرزند، و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست وهفتم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و یک در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست و هشتم شهریور

258.سید یحیی حسینی نژاد در دوم آبان ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.سید یحیی مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در میدان فردیس کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

259.باب الله عباسی اندار کلی در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. باب الله متاهل، دارای یک فرزند، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

260.عباد الله محمد صالحی در سوم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان همدان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. عباد الله متاهل، دارای سه فرزند، و در همدان سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در مشک آباد اراک توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

261.توفیق سهرابی در دوم خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و شش در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. توفیق متاهل، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تکاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

262.حیدرعلی ملا شفیع در هشتم دی ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. حیدر علی متاهل، دارای دو فرزند، و در شیراز سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان مدرس شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

263.ابراهیم فاتح دوبخشری در هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.ابراهیم متاهل، دارای چهار فرزند، و در رشت سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

264.لیلا هاشمی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و شصت و دو بدنیا آمد. وی کودک بود. و در تهران سکونت داشت.لیلا سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در ترمینال آزادی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

265.مسلم جوادی در دهم دی ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.مسلم متاهل، دارای پنج فرزند، و در رشت سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

266.کریم رسول پور در اول بهمن ماه هزار و سیصد و سی در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.کریم متاهل، دارای سه فرزند، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

267.محمد رضا هیزمی آرانی در بیست و هشتم دی ماه هزار و سیصد و چهل و پنج بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.محمد رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در خیابان قصرالدشت تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

268.مهدی فیروزی در اول دی ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.مهدی متاهل،دارای یک فرزند، و در شیراز سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

269.سلطان علی مرادی در پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان لرستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.سلطان علی مجرد، و در خرم آباد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خرم آباد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست ونهم شهریور

270.سید کریم شهید حسینی در اول تیر ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان گلستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و طلبه بود.سید کریم متاهل، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان امام خمینی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

271.احد کفش نوچی اقدم در نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و هجده در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شیشه بر بود.احد متاهل،دارای دو فرزند، و در تبریز سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در مصلی امام خمینی تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

272.علی اصلی پور فرقانی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. علی مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان استاد مطهری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

273.یوسف محمدی پیش کناری در دهم بهمن ماه هزار و سیصد و چهل بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند سفارت بود. یوسف مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در پکن کشور چین توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

274.غلام رضا یوسفیان در اول آذر ماه هزار و سیصد و سی و شش بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. غلام رضا متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان مجیدیه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

275.جعفر کتانی خانکندی در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود. جعفر مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و شش در کوره پزخانه بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

276.مسعود عیسی وند در بیست و پنجم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و سه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود. مسعود مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان استاد مطهری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

277.محمد رضا سلیمانی کهره در بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و معلم بود. محمد رضا متاهل، دارای دو فرزند، و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

278.احمد محمدی پیش کناری در هفتم تیر ماه هزار و سیصد و شصت و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و دانش آموز بود. احمد مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه در پکن کشور چین توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

279.رضا ملکیان جبلی در دهم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و بسیجی بود. رضا مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان استاد مطهری تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

280.علی درویژه در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود. علی مجرد، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در پیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

سی ام شهریور

281.نظرعلی گرزین در پانزدهم خرداد ماه هزار و سیصذد و سی و هشت در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. نظرعلی متاهل، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

282.غلام رضا آقایی زاده در شانزدهم آبان ماه هزار و سیصد و چهل در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند شرکت راهسازی شهید باهنر بود.غلام رضا مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در لنگرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

283.جعفر نوروزیان در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. جعفرمتاهل،دارای دو فرزند، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساختمان بسیج قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.284.

علی رضایی در اول آذر ماه هزار و سیصد و چهل در استان مازندران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. علی مجرد، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساختمان بسیج قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

285.علی علی پور الوریق در اول تیر ماه هزار سیصد و چهل و دو در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. علی مجرد، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساختمان بسیج قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

286.محمد مومنی در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان بوشهر بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود. محمد مجرد، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و سه در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

287.مصطفی داداشی در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود. مصطفی مجرد، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساختمان بسیج قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

288.علی رضا مولوی در نهم دی ماه هزار و سیصد و هشت در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و در شرکت مخابرات مشغول به کار بود.علی رضا متاهل،دارای دو فرزند، و در مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان عشرت آباد مشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

289.حسن همت یار در یازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و هفده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.حسن متاهل،دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و یک در نارمک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

290.روح الله مولایی در دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان مازندران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. روح الله متاهل،دارای دو فرزند، و در قائم شهر سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در ساختمان بسیج قائم شهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

291.سید کریم موسوی در نهم بهمن ماه هزار و سیصد و سیزده در استان اذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.سید کریم متاهل،دارای دو فرزند، و در ارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در تکاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

سی و یکم شهریور

292.تقی فتاح بخش در چهارم تیر ماه هزار و سیصد و هفده بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کفاش بود.تقی متاهل، دارای سه فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سی و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01578

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روز شمار آمار ترورهای منافقین(مهر ماه)

 

بخش دوم

 

145.آندرانیک مکروچیان در سال هزار وسیصد ونه در تهران چشم به جهان گشود میزان تحصیلات وی دوره ابتدایی بود شغل آندرانیک راننده کامیون بود که در درگیری یازدهم مهر ماه سال هزار وسیصد وپنجاه وهشت توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در جاده خرمشهر _ اهواز بر اثر اصابت گلوله در سن چهل ونه سالگی به شهادت رسید.

 

دوازدهم مهر

 

146.علی عوض پور در چهارم فروردین هزار وسیصد وچهل وچهار به دنیا آمد . تحصیلات وی دوره ابتدایی بود . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست واز نیروهای انقلابی شهر بندرعباس بود .علی عوض پور در دوازدهم مهر ماه سال هزار وسیصد وشصت مورد شناسایی و سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق "منافقین " قرار گرفت ودر کوی آزادگان بندر عباس براثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

147.هادی امت زاده در بیست و نهم مرداد هزار وسیصد وسی وهشت متولد شد.وی تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت ودر مشهد مقدس زندگی می کرد وی پس از ازدواج به خدمت سربازی اعزام شد وسرانجام در مسجد جامع خرمشهر بر اثر انفجار بمبی که در دوازدهم مهر ماه سال هزار وسیصد وپنجاه وهشت توسط نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" کار گذاشته شده بود در سن بیست سالگی به شهادت رسید.

 

148.محمد رضا عرب شاهی در دوم مهر ماه هزار و سیصدو شانزده در مشهد به دنیا آمد ،وی دارای تحصیلات ابتدایی بود ، همچنین متاهل وبرای امرار معاش به دوره گردی مشغول بود . که سرانجام دوازدهم مهر ماه هزار و سیصد و شصت و یک در فرودگاه سبزوار مورد حمله تروریستی گروهک منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید.

 

149.ابراهیم شرافتيان جهرمي در پانزدهم آذر سال هزار وسیصد وچهارده در استان فارس متولد شد و وی تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت. ابراهیم کارمند و دارای دو فرزند بود که در تارخ دوازده مهر هزار و سیصد و شصت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

150.عبدالحسین صالحی ثابت در ششم خرداد هزار وسیصد به دنیا آمد .وی تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت وی در شهر اهواز سکونت داشت و فروشنده لباس بود واز این راه نیازهای خانواده هفت نفره اش را تامین می کرد .که در درگیری مسلحانه سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در شهر خرمشهر در دوازدهم مهر هزار وسیصد پنجاه ونه در پنجاه ونه سالگی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

151.رحمت الله ارجمندمزيدي در هفده مرداد هزار وسیصد وسی وهفت در استان فارس دیده به جهان گشود . وی تحصیلاتش را تا متوسطه ادامه داد وبه عنوان معلم به دانش آموزان درس می داد تا اینکه سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین"در دوازدهم مهر سال هزار وسیصد وشصت وهفت در رحیم آباد او را مورد سوء قصد قرار داده وبر اثر اصابت گلوله وی را به شهادت رساندند.

 

سیزدهم مهر

 

152.محسن کرمیانی در بیست وسوم مرداد هزار وسیصد وسی وهشت به دنیا آمد . وی تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وپس از تشکیل سپاه پاسداران به عنوان پاسدار مشغول به کار شد . محسن کرمیانی ازدواج کرده وصاحب سه فرزند شد.سرانجام او در سیزدهم مهر هزار وسیصد وشصت درحوالی منطقه اوین تهران به دست سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شد وبه علت خونریزی شدید در بیمارستان به شهادت رسید.

 

153.محرم نظم فر در تاریخ اول خرداد هزار وسیصدونوزده در استان آذربایجان غربی چشم به جهان گشود . وی تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و با شغل رانندگی هزینه های زندگی خود وخانواده چهار نفره اش را تامین میکرد .محرم در حال انجام امور روزمره در سیزدهم مهر هزار وسیصد و پنجاه وهشت در حال عبور از حوالی شهر بوکان در درگیری های سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" با اصابت گلوله به وی در سن سی ونه سالگی به شهادت رسید.

 

154.محمد علی حسن پور اشکذری در دوم خردادهزار وسیصد وهفده در یزد به دنیا آمد وی تا دوره ابتدایی تحصیل کرد وبا نفت فروشی در محل سکونتش دریزد امرار معاش می کرد. محمد علی بر اثر سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق "منافقین" و شلیک گلوله سلاح کمری در سیزده مهر هزار وسیصد وشصتدر یزد در سن چهل وسه سالگی به شهادت رسید.

 

155.حسین علی ملکی در سال هزار وسیصد وده در کرمانشاه به دنیا آمد ودر روستاهای این شهر به پیشه کشاورزی مشغول بود وی درسیزدهم مهر هزار وسیصد وپنجاه وهشت در منطقه باباهادی شهر قصر شیرین به هنگام درگیریهای مسلحانه سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

 

156.فریدون رجب زاده در دوم اردیبهشت هزار وسیصد وچهل در تهران متولد شد. وی تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وهمزمان باتشکیل سپاه پاسداران در این نهاد انقلابی مشغول به کار شد وبه همین علت تحت تعقیب نیروهای سازمان مجاهدین خلق "منافقین " قرار داشت تااینکه در سیزده مهر هزار وسیصد وشصت در تهران توسط این گروه مورد سوء قصد قرار گرفته و به ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

 

157.علی مهاجر در سوم آبان هزار وسیصد وبیست وهشت در تهران چشم به جهان گشود . وی تادوره ابتدایی به تحصیل پرداخت ودر بازار آزاد ودر حرفه فروش پوست وچرم فعالیت میکرد وصاحب دو فرزند بود . علی مهاجر در درگیری سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در منطقه خاتون آباد ورامین در سیزده مهر هزار وسیصد وپنجاه وهشت بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید .

158.حمید مفرحی در بیستم تیر هزار وسیصد وسی و هشت به دنیا آمد و پس از پیروزی انقلاب در سپاه پاسداران به عنوان پاسدار مشغول به کار شد مفرحی پدر دو فرزند بود که در تاریخ سیزدهم مهرهزار وسیصد وشصت در میدان ولی عصر (عج)تهران توسط نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" شناسایی ومورد حمله قرار گرفت که بر اثر اصابت شش گلوله به سینه اش به شهادت رسید

 

چهاردهم مهر

 

159.جا سم چعب در روز اول اردیبهشت ماه سال یکهزار وسیصد وسی وسه متولد شد.تحصیلاتش را در شهر اهواز تا دوره ابتدایی ادامه داد و به شغل کشاورزی مشغول شد. وی متاهل ودارای سه فرزند بود.او درچهاردهم مهرماه سال یکهزار وسیصد و پنجاه وهشت در سن بیست وپنج سالگی در شهرستان خرمشهر مورد شناسایی و سوء قصد سازمان مجاهدین خلق "منافقین" قرار گفت و به شهادت رسید.

 

160.قاسم نقدی در روز چهارم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و یک متولد شد.تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد.وی در شهرستان قزوین سکونت داشت.قاسم به عنوان پاسدار مشغول به کار شد. او در روز چهاردهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان بوعلی توسط سازمان مجاهدین خلق " منافقین" مورد شناسایی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله شهید شد.

 

 

161.سالم باقرپور در روز دهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و بیست و یک متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و در شرکت نورد اهواز مشغول به کار شد.سالم متاهل ودارای چهار فرزند بود. در روز چهاردهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در جریان بمب گذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق "منافقین" در مقر سپاه خرمشهر به شهادت رسید.

 

پانزدهم مهر

 

162.غلامرضا عيمي منشادي در بیست وشش شهریور هزار وسیصد وسی و هفت به دنیا آمد وی تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت وی پس از پیروزی انقلاب در سپاه پاسداران مشغول به کار شد .وی به همراه همسر ودو فرزندش در شهر شیراز زندگی می کرد تا اینکه نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " در پانزدهم مهر هزار وسیصد و شصت در خيابان هنگ این شهر مورد سوء قصد قرار گرفته وبه ضرب گلوله به شهادت رسید .

 

163.صالح سعادت در فروردین هزار وسیصد و سی وچهاردر استان آذربایجان غربی متولد شد . وی چند سال پس از ترک تحصیل بعد از دوره ابتدایی در یکی از مشاغل آزاد در ارومیه مشغول به کار شد . وی ازدواج کرده وخداوند به او وهمسرش چهار فرزند عطا نمود ، تا اینکه در منطقه راژان ارومیه به دست سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " در پانزدهم مهر ماه هزار وسیصد وهفتاد ویک بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید .

 

164.جواد حسین خواه در دوم آبان هزار وسیصد وبیست ونه در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد وی پس از تحصیلات متوسطه با موفقیت وارد دانشگاه شده وبا موفقیت تحصیلات اکادمیک راهم به پایان رسیاند وی ازجمله جوانان انقلابی بود که برای پیروزی انقلاب فعالیت داشت وی پس از پیروزی انقلاب به عنوان معاون استاندار تهران در خدمت نظام نوپای انقلاب اسلامی بود که نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق " منافقین " در پانزدهم مهر هزار وسیصد وشصت به ضرب گلوله وی را به شهادت رساندند.

 

165.محمود داودآبادي در بیست و هشت اردیبهشت هزار وسیصد وسی وهشت در تهران به دنیا آمد .وی تا دوره ابتدایی به درس و مدرسه پرداخت وپس از پیروزی انقلاب به عنوان پاسدار به سپاه پاسداران پیوست محمود پس از ازدواج صاحب سه فرزند شدو سرانجام در مهرويلاي كرج به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق " منافقین " در پانزدهم مهر هزار وسیصد وشصت مورد سوء قصد قرار گرفته و در بیست ودو سالگی به شهادت رسید .

 

166.سعید جراحی درفروردین هزار و سیصد وچهل وچهاردر شیراز چشم به جهان گشود .وی تا دوره متوسطه به امر تحصیل پرداخت و سپس در سپاه پاسدران مشغول به کار شد سعید نزدیک به هفده سال داشت که به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" درخیابان هن شیراز مورد سوءقصد قرار گرفت وبر اثر اصابت گلوله در پانزدهم مهر هزار وسیصد وشصت به شهادت رسید.

 

167.کریم حیدری در نهم مرداد هزار وسیصد وسی و نه در شیراز متولد شد. وی پس از پیروزی انقلاب وارد سپاه پاسداران شده ودر آنجا مشغول به کار شد.کریم در پانزدهم مهر هزار وسیصد وشصت در منطقه هک شیراز بر اثر تیراندازی نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین" در بیست ویک سالگی به شهادت رسید.

 

 

شانزدهم مهر

 

168.ابراهیم تیما در روز هشتم فروردین ماه سال یکهزار وسیصد وسی ونه متولد شد. تا دوره راهنمایی به تحصیل پرداخت. وی برای امرار معاش به کارگری روی آورد. ابراهیم در تهران سکونت داشت. با توجه به لباس و ظاهر اسلامی که داشت ، در روز شانزدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت مورد حمله عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قرار گرفت.و بر اثر اصابت گلوله به صورتش به شهادت رسید.

 

169.محمد کریم دیهیمی در روز اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و هفده تولد یافت. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی به شغل کشاورزی مشغول شد. او ساکن شهرستان ارومیه بود. محمد کریم متاهل و صاحب یک فرزند بود.او در روز شانزدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت و سه در حال انجام امور روزمره در جریان عملیات تروریستی بمب گذاری عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در شهرستان تکاب به شهادت رسید.

 

170.احمد کوه کی در روز اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هشت به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و جهت گذران زندگی به فروشندگی روی آورد. وی ساکن شهرستان اهواز بود. احمد متاهل و دارای سه فرزند بود. او در روز شانزدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت بر اثر اصابت گلوله عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در مسجد اهواز به شهادت رسید.

 

171.وریا خسروی در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه متولد شد. تا دوره راهنمایی تحصیلاتش را ادامه داد.وی در شهرستان کرمانشاه سکونت داشت. او در روز شانزدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت و پنج در جریان بمب گذاری تروریستی عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در شهرستان کرمانشاه به شهادت رسید.

 

هفدهم مهر

 

172.علی محمد سعدونی نژاد در روز هشتم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و بیست و یک متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و وارد کادر ارتش شد. علی محمد در اهواز سان بود. وی متاهل و دارای چهار فرزند بود. او در روز هفدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه درحال انجام امور روزمره در اهواز در جریان بمب گذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شهادت رسید.

 

173.سید ابراهیم فقیهی در روز سوم دی ماه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش دیده به جهان گشود. با پشتکار به تحصیل پرداخت و وارد دانشگاه شد. وی به عنوان پزشک مشغول به خدمت به کشورش شد. سید ابراهیم متاهل و دارای یک فرزند بود . در شهرستان شیراز سکونت داشت. او در روز هفدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان شیراز توسط سازمان مجاهدین خلق هدف سوء قصد قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید.

 

 

174.ماشااله رجبیان در روز دوم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و سی و یک تولد یافت. با جدیت به تحصیل پرداخت و وارد دانشگاه شد. وی متاهل و دارای یک فرزند بود. ماشااله در شهرستان مشهد ساکن بود. او در روز هفدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه در شهرستان تربت جام در پی درگیری مسلحانه با عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

 

175.حبیب اله سلطان محمدی در روز چهارم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش به دنیا آمد.تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد. جهت امرار معاش به شغل آزاد مشغول شد. وی در تهران سکونت داشت. او در روز هفدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و شصت و سه در خیابان محمد علی جناح شهرستان تهران در حال انجام امور روزمره در جریان عملیات تروریستی بمب گذاری عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

 

176.عبدالعظیم شجاعی پور در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و دو متولد شد. تحصیلاتش را تا وره ابتدایی گذراند و به عنوان برقکار وارد بازار کار شد.وی در شهرستان اهواز سکونت داشت. او در روز هفدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در شهرستان دزفول به دنبال درگیری مسلحانه با عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

هجدهم مهر

 

177.صالح اصل سعیدی پور درروز دوم مرداد ماه سال یکهزارو سیصدو سی وپنج در شهر خرمشهر به دنیا آمد او تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد روی اورد واز راه فروشندگی به تامین نیاز های مادی می پرداخت . او ازدواج کرده وصاحب فرزندی نبود و سرانجام در روز هجدهم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهشت درخرمشهر درجریان عملیات بمب گذاری که توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) انجام شد به شهادت رسید.

 

178.نعمت الله طاهری در سال هزار وسیصد وپانزده به دنیا آمد .او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست وبه عنوان پاسدار مشغول به کار شد وی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر کرمانشاه زندگی می کرد تا اینکه در منطقه ريجاب شهرستان پل ذهاب کرمانشاه مورد سوء قصد نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین" قرار گرفت وبر اثر اصابت گلوله در هجدهم مهر هزار وسیصد وپنجاه ونه در سن چهل وچهار سالگی به شهادت رسید.

 

179.سلیمان کرامت در اول آبان هزار وسیصد وچهل وهفت در ارومیه متولد شد . او تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و سپس دربازار به کار مشغول شد وازاین راه گذران زندگی می کرد سلیمان در بیست و چهار سالگی درنزدیکی مرز ایران وعراق به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین"مورد اصابت گلوله قرار گرفت ودرهمان روز یعنی هجدهم مهر هزار وسیصد و هفتاد ویک به شهادت رسید.

 

180.غلامحسین زند پور در سال هزار و دویست و نود وسه چشم به جهان گشود .وی به عنوان افسر ارتش مشغول به کار شد وبرای افزایش توان نظامی و مدیریتی به دانشگاه رفت غلامحسین تا درجه سرهنگی در ارتش خدمت کرده وبه بازنشستگی رسید وی به همراه همسر ودو فرزندش در شیراز زندگی می کرد تا اینکه در جریان بمب گذاری خيابان قصرالدشت شیراز به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در هجدهم مهر هزار وسیصد وشصت در سن شصت وهفت سالگی به شهادت رسید

 

181.محمد شریف کریمی در سوم خرداد هزار وسیصد وسیزده در آذربایجان غربی متولد شد .وی تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت وسپس به شغل آزاد روی آورد او متاهل وچهار فرزند داشت ودر شهر ارومیه با خانواده اش زندگی می کرد محمد شریف در هجدهم مهر هزار وسیصد وپنجاه ونه در بوکان به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " مورد سوء قصد قرار گرفته وبه ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

نوزدهم مهر

 

182.فیروزجونکی نوروزیدرروز اول تیرماه سالیکهزارو سیصدوبیست درشهر آبادان متولدشد اوتا دوره راهنمایی تحصیل کرده وبرای تامین نیازهای مادی شغل رانندگی را انتخاب کرد او ازدواج کرد وبعداز مدتی خداوندبه اووهمسرش دوفرزند بخشید فیروز جونکی نوروزی درروزنوزدهم مهرماه سال یکهزارو سیصدو شصت درشهر اندیمشک درجریان عملیات تروریستی بمب گذاری توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

 

183.فریبرز رادافزون درروز اول خردادماه سال یکهزاروسیصدوسی وهفت درشهرتهران به دنیا آمد اوتحصیلاتش را تا سطح دانشگاهی ادامه داد وبه عنوان سرپرست دریکی از ادارات مشغول به کارشد اومتاهل بوده وصاحب یک فرزند شده بود .فریبرز رادافزون درروزنوزدهم مهر ماه سال یکهزاروسیصدو شصت درخیابان یوسف آباد تهران با توجه به لباس ساده وظاهر بسیجی موردشناسایی وسوءقصد عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرارگرفته وبراثراصابت گلوله آنان به شهادت رسید.

 

184.حسین حسین زاده در ششم بهمن هزار وسیصد وسی وسه در آذربایجان غربی به دنیا آمد . وی تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت ، حسین دراداره پست ارومیه به عنوان نامه رسان مشغول به کار شد.وی ازدواج کرده وپدر دو فرزند شد و سرانجام در نوزدهم مهر هزار وسیصد وپنجاه ونه در درگیریهای نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" با مردم در ارومیه بر اثر اصابت گلوله در سن بیست وشش سالگی به شهادت رسید.

 

185.خلیل سفید کار در چهارم اسفند هزار وسیصد وچهل ودو در آذربایجان غربی چشم به جهان گشود. او تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت . وی در جوانی در یکی از ادارات ارومیه به عنوان کارمند استخدام شد. از آنجا که وی در فعالیتهای انقلابی نیز حضور داشت مورد خشم روریستی مجاهدین خلق "منافقین" قرار گرفت ودر یک عملیات تروریستی به دست نیروهای این گروه تروریستی بر اثر اصابت گلوله در نوزدهم مهر هزار وسیصد وشصت وهشت در بیست وشش سالگی به شهادت رسید .

 

186.علیرضا صفایی مرام درروزچهاردهم فروردین ماه سال هزاروسیصدو چهل ویک به دنیا آمد اوتا مقطع ابتدایی تحصیل کرده ودرخدمت مقدس سربازی به سر می برد تااینکه درروز نوزدهم مهر ماه سال هزارو سیصدو شصت ودو علیرضا

صفایی مرام با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درگیرشده ودرسن بیست ویک سالگی براثر اصابت گلوله این عناصر به شهادت رسید.

 

187.محمدعلی ترقی جودرروزاول فروردین ماه سال هزارو سیصدو چهل ویک به دنیا آمد تادوره متوسطه به تحصیل پرداخت

اودرشهر ارومیه زندگی می کرد ودرجه دار ارتش بود .

محمدعلی ترقی جو درروز نوزدهم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه ونه درشهر ارومیه با عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درگیر شده وطی این درگیری مسلحانه مورد اصابت گلوله قرارگرفته وبه شهادت رسید.

 

188.محمود نصیبی درروز چهارم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو بیست ویک متولد شد .اوتامقطع ابتدایی تحصیل کرده ودر

یک مغازه اغذیه فروشی مشغول به کاربود او متاهل وصاحب دو فرزند بود .

محمود نصیبی درروز نوزدهم مهر سال یکهزارو سیصدو شصت ویک درخیابان ولیعصر شهر تهران مورد شناسایی وسوءقصدنیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)قرارگرفته وبراثر اصابت گلوله این عناصر خودفروخته به شهادت رسید.

 

189.خلیل جلیل زاده در روز اول بهمن ماه سال یکهزار وسیصد و سی وهفت به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد.و به عنوان کارمند مشغول به خدمت گردید. وی در ارومیه ساکن بود .خلیل متاهل و دارای سه فرزند بود. او در روز نوزدهم مهرماه سال یکهزار وسیصد وپنجاه ونه در خیابان دانشکده شهرستان ارومیه در جریان درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

190.کاظم دلیری در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار وسیصد وسی زاده شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به عنوان کارمند به کار مشغول شد. وی در شهرستان اهواز سکونت داشت. کاظم متاهل بود ودو فرزند داشت. او در روز نوزدهم مهرماه سال یکهزار وسیصد و شصت وسه در شهرستان اهواز هدف سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

191.چراغعلی حق دوست در روز دهم مهرماه سال یکهزار وسیصد وچهارده متولد شد. تا دوره ابتدایی تحصیل کرد و به شغل نقاشی ساختمان روی آورد. وی در شهرستان ارومیه ساکن بود. او در روز نوزدهم مهرماه سال یکهزار وسیصد پنجاه ونه در در شهرستان ارومیه توسط عناصز سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مورد سوء قصد قرار گرفت بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید.

 

بیستم مهر

 

 

192.گلاله نام آور در سی خرداد هزار وسیصد وپنجاه وشش در آذربایجان غربی به دنیا آمد.و تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت وسپس در منزل و در امور منزل به خانواده اش کمک می کرد وی به همراه خانواده اش در شهر سقز زندگی می کردند که وی به دست سازمان تروریستی مجاهدین خلق دستگیر ودر بیستم مهر هزار وسیصد وهفتاد وشش در بیست سالگی اعدام شد و به شهادت رسید.

 

بیست و دوم مهر

 

 

193.محمد مهدی پاک دل دردر اول فروردین هزار وسیصد وسی ودو ذر شهر شیراز چشم به جهان گشود وی تا دوره ابتدایی در مدرسه به تحصیل پرداخت و پس از ترک تحصیل به مشاغل فنی روی آورد و با تعویض روغن اتومبیلها هزینه زندگی خانواده سه نفره اش تامین می شد تا اینکه سرانجام در بیست ودوم مهر هزار وسیصد وشصت وسه در درگیریهای مسلحانه سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " محمد مهدی به ضرب گلوله در سی و یک سالگی به شهادت رسید.

 

194.خلیل مراد زاده در بیست وچهارم آبان هزار وسیصد وده در کرمانشاه به دنیا آمد وی تا پایان دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وبعد از اتمام دوره تحصیل به عنوان کارمند در یکی از ادارات مشغول به کار شد.وبا حقوق کارمندی هزینه های زندگی ساده اش باهمسر و دو فرزندش را تامین می کرد.در روز بیست ودوم مهر هزار وسیصد و.پنجاه ونه به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" مورد سوء قصد قرار گرفته و به ضرب گلوله در چهل ونه سالگی به شهادت می رسد.

 

بیست و سوم مهر

 

195.حسن شهبازی کشتی بان درروز نهم تیرماه هزارو سیصدو دوازده درشهر ارومیه به دنیا امد اوتا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبرای کسب درامد شغل ازاد را انتخاب نمود او ازداج کرده وفرزندی نداشت حسن شهبازی کشتی بان درروز بیست وسوم مهرماه سال یکهزارو سیصدو شصت وچهار درروستای نادی طی درگیری مسلحانه با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفته و درسن پنجاه ودو سالگی به شهادت رسید.

 

196.غلامحسین صمدی درروزاول خردادماه سال هزاروسیصدو شانزده به دنیا آمداوبه تحصیل تادوره ابتدایی اکتفا کرده ودر یکی از ادارات دولتی مشغول به کارشد اومتاهل بود وخداوند به اووهمسرش دو فرزند بخشیده بود.غلامحسین صمدی درروز بیست وسوم مهرماه سال یکهزارو سیصدو شصت وچهار درجریان عملیات تروریستی که بمب گذاری توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)بود درسن چهل وهشت سالگی به شهادت رسید.

 

197.عطا ءالله اشرفی اصفهانی در پنجم آبان هزار ودویست وهفتاد ونه چشم به جهان گشود وی از همان کودکی به حوزه علمیه رفته و به تحصیل علوم حوزوی پرداخت وپس از سالها تحصیل علوم وتهذیب نفس به درجه آیت اللهی رسید ودر شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن همراه وهمگام رهبر انقلاب امام خمینی (ره)بود وپس از پیروزی انقلاب نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه از سوی امام خمینی معرفی شد تا اینکه در بیست وسوم مهر هزار و سیصد وشصت ویک در محراب نمازجمعه کرمانشاه بر اثر انفجار نارنجکی که یکی از نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین"منفجر کرده بود به شهادت رسید .

 

بیست و چهارم مهر

 

 

 

198.اسماعیل جهانگیری درروز هفتم مهرماه سال هزاروسیصدو سی وچهار درشهر اصفهان به دنیا آمد تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبرای کسب روزی حلال به کشاورزی روی آورد .او متاهل وپدر چهار فرزند بود .اسماعیل جهانگیری دربیست وچهارم مهرماه سال یکهزارو سیصدو شصت در سمیرم مورد شناسایی وسوءقصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)قرار گرفته وبراثراصابت گلوله این عناصرخودفروخته درسن بیست وشش سالگی به شهادت رسید.

 

199.علی صیاد رونکار درروز بیست ویکم آذر ماه سال هزارو سیصدو سی وپنج درشهر رشت متولد شد او تادوره راهنمایی تحصیل کرده ودر خدمت مقدس سربازی به سر می برد او ازدواج کرده وپدر دو فرزند بود که درروز بیست وچهارم مهر ماه سال هزارو سیصدو پنجاه وهشت دربندر انزلی طی درگیری مسلحانه با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفته ودچار خونریزی شده وبه شهادت رسید

 

200.نادرصفایی درروز شانزدهم تیر ماه سال هزارو سیصدو بیست وهشت دربندرانزلی چشم به جهان گشود.اوتادورهمتوسطه تحصیل کرده ودرسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشغول به کار شد.او متاهل بوده وخداوند به اووهمسرش دو فرزند بخشیده بود .نادرصفایی درروز بیست وچهارم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهشت دربندر انزلی مورد شناسایی وسوءقصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)قرارگرفته وبراثر اصابت گلوله این عناصر خودفروخته به شدت زخمی ودچار خونریزی شده وبعداز ساعاتی دربیمارستان به شهادت رسید.

 

بیست و پنجم مهر

 

201.قربان نادری فر درروز نوزدهم تیر ماه سال هزارو سیصدو بیست ویک درشهر رشت به دنیا آمد.

اوتا مقطع ابتدایی تحصیل کرده ودر کادر نیروی انتظامی مشغول به کار شد اوازدواج کرده وپدر دو فرزند بود که در بیست وپنجم مهرماه سال هزارو سیصدو شصت مورد شناسایی وسوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافین )قرارگرفته وبراثراصابت گلوله به شهادت رسید.

 

202.لیلی نوربخش درروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهشت درشهر شیراز به دنیا آمد.درروز بیست وپنجم مهر ماه سال هزاروسیصدو شصت این کودک دوساله طی عملیات تروریستی که بمب گذاری توسط نیروهای سازمان منافقین بود به شهادت رسید.

 

203.سید محمود افتخاری سلیمانی در چهارم تیر هزار وسیصد وده به دنیا امد و تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت .سید محمود در شغل الکتریکی در تهران ارتزاق می کرد تا اینکه در بیست وپنجم مهر هزار وسیصد وشصت و یک در خیابان بسطامی تهران مورد سو<صد نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " قرار گرفته و به ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

204.سید محمد موسوی در روز پانزدهم خرداد سال یکهزار وسیصد وبیست وسه متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی از شغل کشاورزی امورات می گذرانید و در شهرستان زنجان سکونت داشت. سید محمد متاهل ودارای دو فرزند بود. او در روز بیست وپنجم مهرماه سال یکهزار وسیصد وپنجاه ونه در مائين بلاغ در شهرستان تکاب در جریان درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

205.موسی زارعی در روز دوم فروردین ماه سال یکهزار وسیصد وسی ونه متولد شد. تا دوره ابتدایی تحصیل کرد. وی در شهرستان کرمانشاه سکونت داشت. او درروز بیست وپنجم مهرماه سال یکهزار وسیصد وشصت در شهرستان کرمانشاه مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

206.علی حاجی زاده نازلو در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد وچهل وچهار متولد شد. تحصیلاتش را تا دوره ایتدایی ادامه داد. او در روز بیست وپنجم مهرماه سال یکهزار وسیصد و شصت ویک در فروشگاه نازلو شهرستان ارومیه در پی درگیری مسلحانه با عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

207.یوسف فتاحی در هشتم شهریور هزار وسیصد وسی ونه در آذربایجان غربی متولد شد.وی تحصیلات حوزوی را از همان سنین کودکی آغاز کرده وپس از سالها در لباس روحانیت به خدمت مشغول شد ودر شهر ارومیه به همراه همسر وسه فرزندش زندگی می کرد تا اینکه در پیرانشهر توسط نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در بیست وپنجم مهر هزار وسیصد وشصت وسه مورد سوءقصد قرار گرفته وبه ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

208.باباعلی ارجویی درروز پنجم خردادماه سال یکهزاروسیصدو پنج درشهر ارومیه به دنیا آمد.اوتامقطع ابتدایی

تحصیل کرده وبه شغل آزاد پرداخت اوازدواج کرده وپدرپنج فرزند بودکه درروزبیست وپنجم مهر سال یکهزارو سیصدو شصت ویک طی درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)براثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

بیست و ششم مهر

 

209.حسین زمانی درروز دوم خرداد ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه ویک درشهر اصفهان به دنیا امد.اوتامقطع ابتدایی تحصیل کرده ودرخدمت مقدس سربازی به سرمی برد اودرروز بیست وششم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادودو درپیرانشهر طی درگیری مسلحانه با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین )مورداصابت گلوله قرارگرفته وبه شهادت رسید.

 

210.عبدالمجید نگابیان درروز بیست وهفتم آذر ماه سال هزارو سیصدو چهل ویک درشهر نوشهر متولد شد او دانش آموز دوره متوسطه تحصیلی بود وبه علت انقلابی بودنش درروز بیست وششم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو شصت موردشناسایی عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

بیست و هفتم مهر

 

211.محسن سلطانی در نهم شهریور هزار وسیصد وسی و نه در مشهد متولد شد و تا دوره ابتدایی در همان شهر به مدرسه رفت وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیتهای انقلابیمی پرداخت و از اعضای فعال بسیج به شمار می رفت تا اینکه در بیست و هفتم مهر هزار وسیصد وپنجاه ونه در چهار راه دکتر اقبال مشهد مورد سوءقصد نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " قرار گرفته وبه ضرب گلوله به شهادت رسید

 

212.اسماعیل محمدیان دردر اول فروردین هزار وسیصد وچهل و پنج در تهران چشم به جهان گشود وپس از پایان تحصیل در دورهراهنمایی به دبیرستان رفته تا تحصیلاتش را ادامه دهد وی دانش آموز سال آخر متوسطه بود که در بیست و هفتم مهر هزار وسیصد و شصت وچهار در 31 متری جی تهران به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شد تا اینکه در بیمارستان به علت خونریزی شدید در همان روز به شهادت رسید.

 

213.محمود خرد پی در اول مرداد هزار و سیصد چهل در تهران به دنیا آمد وتا دوره متوسطه در این شهر به تحصیل پرداخت وی پس از پیروزی انقلاب به عنوان پاسدار در نهاد انقلابی سپاه پاسداران مشغول به کار شد تا اینکه نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین" در بیست وهفتم مهر هزار وسیصد وشصت در تهران محمود را به ضرب گلوله اسلحه کمری در سن بیست سالگی به شهادت رساندند

 

214.ابوالفضل علی اکبری در پانزدهم اسفند هزار وسیصد وچهل ودو در تهران چشم به جهان گشود و تا دوره راهنمایی به مدرسه رفت و پس از ترک تحصیل به دنبال شغل مناسبی بود ولی نتوانست به این منظور دست یابد تا اینکه در یک روز پاییزی در حال انجام امورات روزمره مورد سوئ قصد نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق قرار گرفته و در بیست وهفتم مهر هزار وسییصد وشصت در خیابان آیت الله کاشانی تهران بر اثر اصابت گلوله در هجده سالگی به شهادت رسید.

 

215.محمود مولایی در دهم مهر هزار وسیصد وچهل وسه در مشهد متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وی به عنوان پاسار در سپاه پاسدارن مشغول به کار شد . محمود در بیست وهفتم مهر هزار وسیصد وشصت در سن هفده سالگی در حال عبور از چهار راه اقبال مشهد به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " مورد سوء قصد قرار گرفته وبه ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

216.علی اصغر رصاف دراول مهر هزار وسیصد وبیست وهفت در شیراز به دنیا آمد وتا دوره راهنمایی به مدرسه رفت و سپس در پیشه طلافروشی به کست و کار مشغول شد وی متاهل شده و خداوند به او و همسرش سه فرزند عطا فرمود سرانجام در بیست و هفتم مهر هزار وسیصد و شصت در خیابان مشيرفاطمي شیراز به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " به ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

بیست و هشتم مهر

 

217.ابوالقاسم حبیبی در اول اردیبهشت هزار وسیصد وسی و نه در تهران به دنیا آمد و تادوره متوسطه به تحصیل پرداخت وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پاسدار به نهاد انقلابی سپاه پاسداران پیوست ابوالقاسم در بیست و هشتم مهر هزار وسیصد و شصت ویک در بیست ودو سالگی به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " در منطقه جماران شمیرانات تهران مورد سوء قصد قرار گرفته و به ضرب گلوله به شهادت رسید.

 

218.مهدی باغبان در اول شهریور هزار وسیصد وسی ونه در خراسان چشم به جهان گشود وپس از پایان دوره تحصیلی متوسطه به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران مشغول به کار شد مهدی در بیست وهشتم مهر هزار وسیصد وشصت در چهارراه دکتر اقبال شهر مشهد مورد سوء قصد نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" قرار گرفت و به ضرب گلوله در سن بیست و یک سالگی جان باخت و به شهادت رسید.

 

219.میرزا میرزاده در اول شهریور هزار وسیصد وچهل در یکی از روستاهای استان هرمزگان چشم به جهان گشود وتادوره ابتدایی به مدرسه رفت وی پس از ترک تحصیل به پیشه کشاورزی روی آورد واز این راه با زحمت وتلاش فراوان در منطقه حاجی آباد امرار معاش می کرد تا اینکه در بیست وهشتم مهر هزار وسیصد وشصت ونه به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " در کوه شاه احمدی حاجی آباد ترور شده و در سن بیست ونه سالگی به شهادت رسید.

 

220.ایوب میرزایی در اول فروردین هزار وسیصد وسی وچهاردر استان گیلان به دنیا آمد و تا دوره متوسطه به مدرسه رفت و پس از پایان دوره متوسطه به عنوان معلم به امر تدریس و تعلیم دانش آموزان می پرداخت ایوب ، همسر ودو فرزندش در رضوانشهر سکونت داشتند و ایوب درمدرسه این منطقه معلم بود و سرانجام به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در همین مدرسه ترور شده ودر بیست وهشتم مهر هزار وسیصد وشصت در سن بیست وشش سالگی به شهادت رسید

 

بیست ونهم مهر

 

221.فاطمه یگانه در روز سوم شهریور ماه سال یکهزار وسیصد وشش دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی گذراند. وی ساکن شهرستان تهران بود. فاطمه متاهل ودارای یک فرزند بود. او در روز بیست ونهم مهرماه سال یکهزار وسیصد وشصت ویک در محله جوادیه تهران در جریان درگیری مسلحانه ای که بین مردم انقلابی و عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) رخ داده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت وبه شهادت رسید.

 

222.سید عباس رحمت نژاد تهرانی درسال یکهزار وسیصد ودو متولد شد. تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد و وارد کادر ارتش شد. وی در تهران سکونت داشت. سید عباس متهل بود ونه فرزند داشت. او بیست ونهم مهرماه سال یکهزار وسیصد وشصت در خیابان سوم نیروی هوایی تهران مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 

223.یحیی محتشم در روز اول اسفند ماه سال یکهزار وسیصد وچهار متولد شد . تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل خیاطی روی آورد. وی ساکن شهرستان تهران بود. یحیی متاهل و صاحب هشت فرزند بود. . او در روز بیست ونهم مهرماه سال یکهزار وسیصد وشصت در خیابان جرجانی تهران هدف سوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شدت زخمی ودچار خونریزی شد وساعاتی بعد در بیمارستان به فیض شهادت نائل شد.

 

سی ام مهر

 

224.دولت بامری درروز هفتم بهمن ماه سال هزارو سیصدو سی ونه متولد شد.او درشهر زاهدان زندگی می کرد تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بوده و برای تامین نیازهای مادی وکسب درآمد به شغل کشاورزی پرداخت دولت بامری درروز سی ام مهرماه

سال هزاروسیصدو هفتادو یک طی درگیری با عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) که یک درگیری مسلحانه بود براثر اصابت گلوله دربلوچستان به شهادت رسید.

 

225.مجتبی آقایی در روز دوم فروردین ماه سال هزارو سیصدو سی ودو به دنیا آمد او درشهر قزوین می زیسته وتحصیلاتش تا

دوره متوسطه بود وبه عنوان پاسدار درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشغول کارو خدمت بود اوازدواج کرده وپدریک فرزند بود .

مجتبی آقایی درروز سی ام مهر ماه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درشهر قزوین ترور شد وبه ضرب گلوله

اسلحه کمری به شهادت رسید.

 

226.قدرت بادی درروز دهم اسفند ماه سال هزارو سیصدو چهل وسه به دنیا آمد او درشهر ارومیه زندگی می کرد .تامقطع ابتدایی

تحصیل کرده ودرخدمت مقدس سربازی به سر می برد .

قدرت بادی درروز سی ام مهرماه سال هزارو سیصدو شصت وچهار موردشناسایی وسوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)قرارگرفته وبراثراصابت گلوله درشهر ارومیه به شهادت رسید.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01628

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

روزشمار آمار ترورهای منافقین(دی ماه)

 

سایت قربانیان ترور

 

اول دی

1-پرويز رحماني درپانزدهم ارديبهشت ماه هزار و سیصد و پنجاه و دو در استان آذربايجان غربي به دنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدايي بود. او مجرد و در اروميه سکونت داشت. پرويز سرانجام در يكم دی ماه هزار و سیصد و شصت و يك در جاده تكاب صلايي توسط عناصر سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

2- غلام رضا بقا بوستاني در پانزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و بيست و پنج در استان گيلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و در ژاندارمري مشغول به كار شد.او در رضوانشهر سكونت داشت. غلام رضا متاهل بود و يك فرزند داشت.وي سرانجام در يكم دی ماه هزار و سیصد و شصت و يك در طوالش رضوانشهر هدف سوء قصد عناصر تروریستی سازمان مجاهدين خلق واقع شد و به شهادت رسيد.

3- اباصلت بهرامي در چهارم آبان ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان زنجان متولد شد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بود. اباصلت مجرد بود و درزنجان سکونت داشت. وی سرانجام در يكم دی ماه هزارو سیصد و شصت و يك توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدين خلق در تكاب به شهادت رسيد.

4- امام قلي جعفر زاده ساماني دربيست وهشتم بهمن ماه سال يكهزار و سيصد وبيست وچهار در استان اصفهان متولد شد.او تا دوره ابتدايي تحصيل نمود و به شغل كارگري مشغول شد. وي در شهرستان اصفهان سكونت داشت. امام قلي متاهل بود ويك فرزند داشت. او سرانجام در روزيكم دي ماه سال يكهزار و سيصد و شصت در مشهد هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق(منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

5- احمد ذوالفقاري در يكم فروردين ماه هزار و سیصد و بيست و يك در استان آذربايجان غربي متولد شد. وی دارای تحصیلات حوزوي بود و به عنوان روحاني خدمت مي نمود. احمد متاهل و داراي يك فرزند بود و دراروميه سکونت داشت. وی سرانجام در يكم دی ماه هزارو سیصد و شصت درشهرستان بوكان جلوي منزلش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدين خلق هدف سوئ قصد واقع شد و به شهادت رسيد.

دوم دی

6- بخش علي مرسلي در بيست و دوم بهمن ماه سال يكهزار و سيصد و نوزده در استان اردبيل متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل آزاد مشغول به كار شد. وي در شهرستان اردبيل سكونت داشت.او سرانجام در روز دوم دي ماه سال يكهزار و سيصد و شصت و يك در شهرستان تكاب مورد سوء قصد سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت و به ضرب گلوله اسلحه كمري به شهادت رسيد.

7- حیدر کمری پور در پنجم آذرماه هزار سیصد و بیست و دو در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بود و به رانندگی اشتغال داشت.حیدر متاهل و دارای دو فرزند او در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در دوم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در سرپل ذهاب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق بشدت زخمی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.

سوم دی

8- عبدالکریم چعبي علي نژاددر نهم دی ماه هزار و سیصد و سیزده در استان خوزستان به دنیا آمد و تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت وی به عنوان کادر ارتش وارد ارتش شد وبه خدمت در این کسوت مشغول شد وی به همراه سه فرزندش در شهر اهواز زندگی می کرد تا اینکه در سوم دی هزار و سیصد و پنجاه و هشت درمیدان امام خمینی خرمشهر به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" ترور شده و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

9- حسین آرمات در چهارم خرداد هزار و سیصد و چهل در هرمزگان متولد شد وی تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت وی به عنوان ناخدا به امرار معاش می پرداخت حسین متاهل و دارای دو فرزند بود تا اینکه در سوم دی هزار و سیصد وشصت و هشت در جزیره قشم به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق " منافقین " ترور شده وبه ضرب گلوله به شهادت رسید.

چهارم دی

10- جمال حیدری در نوزدهم شهریور هزار و سیصد و چهل و یک به دنیا آمد و تا دوره ابتدایی به مدرسه رفت ویمجرد بود و به همراه خانواده اش در تهران زندگی می کردپس از اینکه به سن سربازی رسید به خدمت نظام وظیفه اعزام شد تا اینکه در چهارم دی هزار و سیصد و شصت و یک در سن بیست سالگی در بمب گذاری نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در شهرستان میاندواب به شهادت رسید.

11- حسن تن زاده در چهاردهم اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و هشت چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت . وی با کارگری و زحمت بسیار در تهران امرار معاش می کرد تا اینکه در چهارم دی هزار و سیصد و شصت و سه در بمب گذاری میدان شوش تهران که توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق ترتیب داده شد در پانزده سالگی به شهادت رسید.

12- محمد ناظم زاده در پانزدهم فروردین هزار و سیصد و سی و پنج در تهران متولد شد وی تا دوره ابتدایی درس خواند و به مدرسه رفت و سپس در پیشه رنگرزی مشغول به کار شد وی از این راه به تامین معاش همسر و دو فرزندش می پرداخت تا اینکه در چهارم دی هزار و سیصد و شصت و سه بر اثر بمب گذاری سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" در میدان شوش تهران در حین انجام کار به شهادت رسید.

13- محمد رضا زارعی در سال هزار و سیصد و سی و چهاردر خوزستان به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شد و سپس به عنوان معلم به تدریس دانش آموزان مشغول شد محمد رضا در چهارم دی هزار و سیصد و شصت وسه در جریان بمب گذاری سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین" در میدان شوش تهران به شهادت رسید.

14- بهزاد دربندی در هفدهم بهمن هزار و سیصد و سی و نه در آذربایجان غربی چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدایی در محل سکونتش شهرستان ارومیه به مدرسه رفت وی پس از انقلاب در کسوت کارمندی مشغول به کار شد تا اینکه در چهارم دی هزار و سیصد و شصت به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین"مورد سوء قصد قرار گرفت و به ضرب گلوله به شهادت رسید.

پنجم دی

15- محمد علی میری در اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و دو در استان گلستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی و قاضی دادگستری بود .میری مجرد ، و در ایرانشهر سکونت داشت.او سرانجام در پنجم دی ماه هزار و سیصد و هفتاد و شش توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق در ایرانشهر مورد سوءقصد واقع شده و جان سپرد.

16- محمد صالح اسماعیلی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.محمد صالح متاهل و در تکاب سکونت داشت. او سرانجام در پنجم دی ماه هزار و سیصد و شصت و یک توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق در شهر خود ، تکاب مورد سوءقصد واقع شده و جان سپرد.

17- محمد رضا فرمانروا در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و دو در تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و کادر ارتش بود. محمد رضا در تهران سکونت داشت ، متاهل و دارای سه فرزند شد. او سرانجام درشهر خود، تهران در اثر بمب گذاری عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق جان سپرد.

ششم دی

18- حسن شوروزی در اول خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و سه در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بود و در و به شغل آزاد اشتغال داشت. شوروزی مجرد و در مشهد سکونت داشت. او سرانجام توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق در شهر خود ، مشهد مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

19- حسن رجبی در بیستم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان گلستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و به شغل پاسداری اشتغال داشت.حسن مجرد و در گنبد کاووس سکونت داشت.او سرانجام در ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت وپنج در پادگان شهید بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

20- علی رضا صالحی فر در سی ام اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و پنج تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و به حرفه معلمی اشتغال داشت.علیرضا در تهران سکونت داشت و مجرد بود.او سرانجام در ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت و یک در مسجد نارمک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

21- علی جان حسینی در چهاردهم آذرماه هزار و سیصد و پانزده در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و به حرفه رانندگی اشتغال داشت.علی جان در کرمانشاه سکونت داشته ، متاهل و دارای دو فرزند شد. او سرانجام در ششم دی ماه هزار و پنجاه و هشت شهر خود،کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

22- محمد طایمه در بیست و دوم تیر ماه هزار و سیصد و چهار در در تهران متولد شد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و پاسدار بود.محمد متاهل و دارای هشت فرزند شد. وی سرانجام در ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت وپنج در پادگان شهید بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

23- حسن دیلمی در دوم آذرماه هزار و سیصد و سی و شش در تهران متولد شد.وی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و مهندس مخابرات بود. حسن در تهران سکونت داشت، متاهل و دارای یک فرزند شد. وی سرانجام در ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت وپنج در پادگان شهید بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

24- عباس افتخاری در دهم اسفند ماه هزار و سیصد و پانزده در تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بود و به پیمانکاری اشتغال داشت.عباس متاهل و در تهران سکونت داشت.او سرانجام در ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت و یک در جاده سلماس- ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

هفتم دی

25- علي قبادي درروز پانزدهم شهريور ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان کرمانشاه به دنیا آمد. وی تا دوره متوسطه به تحصیلات ادامه داد و به كادر ارتش وارد شد. او متاهل و پدر سه فرزند بود و در کرمانشاه سکونت داشت. علي سرانجام در هفتم دی ماه هزار و سیصد و شصت و دو توسط عوامل سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در کرمانشاه به شهادت رسيد.

26- حسن گوراني درروز پنجم مهر ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان آذربایجان غربی به دنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و به شغل آزاد مشغول شد.حسن مجرد بود و در اروميه سكونت داشت. وي سرانجام در هفتم دی ماه هزار و سیصد و شصت و سه توسط عوامل سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در شهرستان بوكان شهيد شد.

27- ابوالقاسم عابديني در روز يكم فروردین ماه هزار و سیصد و ده در استان تهران متولد شد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و به شغل دولتی مشغول بود.عابديني متاهل و دارای يك فرزند بود و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام درهفتم دی ماه هزارو سیصد و شصت در خيابان اوين تهران توسط عناصر سازمان مجاهدين خلق(منافقين) مورد سوء قصد قرار گرفت و به شدت زخمي و دچار خونريزي شد و ساعاتي بعد در بیمارستان به فيض شهادت رسيد.

28- محمد تقي بشارت در هفتم بهمن ماه هزار سیصد و بیست و چهاردر استان قم بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات دانشگاهي بود و به عنوان نماينده مجلس به خدمت اشتغال داشت.محمد متاهل و پدر يك فرزند بود و در قم سکونت داشت. وی سرانجام در هفتم دی ماه هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفت و به فيض شهادت نائل شد.

هشتم دی

29- فریدون زاده حسینی شاکل در بیست و هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در تهران بدنیا آمد.وی دانش اموز دوره ابتدایی بود.فریدون مجرد و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم دی ماه هزار و سیصد و شصت در شهر خود تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

30- حسین محمدی ادیب در بیست و شش بهمن ماه هزار و سیصد و سی و چهار در اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و پاسدار بود. حسین متاهل و در اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در هشتم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در پایگاه شهید بهشتی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

31- علی رضا حسینی در اول اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت در تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.علی رضا در تهران سکونت داشت ، متاهل و دارای دو فرزند شد. وی سرانجام درهشتم دی ماه هزار و سیصد شصت در میدان امام حسین تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

32- عبد امام محمدی در نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هجده در تهران بدنیا آمد.وی بیسواد و به کارگری اشتغال داشت. عبد امام در تهران سکونت داشته ، متاهل و دارای چهار فرزند شد. وی سرانجام درهشتم دی ماه هزار و سیصد پنجاه و هفت درآبادان توسط مناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و بدلیل خونریزی زیاد قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.

نهم دی

33- در اول شهریور ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و به حرفه بافندگی اشتغال داشت. آقامحمدی مجرد و در تبریز سکونت داشت.وی سرانجام در نهم دی ماه هزار و سیصد وپنجاه و نه در شهر خود ، تبریز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شده و جان سپرد.

34- حسین دهاتی در اول مرداد ماه هزار و سیصد و سی و چهار در استان آذربایجان شرقی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کادر ارتش بود.حسین متاهل و دارای دو فرزند شد و در تبریز سکونت داشت . او سرانجام در نهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در تبریز بدست عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

35- عزيز پوردباغ در سال يكهزار و سيصد و هيجده در استان اردبيل متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل آزاد مشغول به كار شد.وي متاهل و داراي دو فرزند بود و در ادبيل سكونت داشت.عزيز سرانجام در روز نهم دي ماه سال يكهزار و سيصد وشصت ويك در شهرستان تكاب هدف سوء قصد سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت و به ضرب گلوله اسلحه كمري به شهادت رسيد.

دهم دی

36- قربان ثنایی جعفر آباد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و سه دراستان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده ، و به کارگری مشغول بود.قربان مجرد و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در سینما شهر فرنگ مشهد در اثر بمب گذاری عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق جان سپرد.

37- سید رضا حبیب زادگان در دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و دو در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و نقاش اتومبیل بود.سید رضا متاهل ،دارای یک فرزند ، و در رشت سکونت داشت.او سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در جاده فومن- سردار جنگل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

38- جعفر ناظری در بیستم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.جعفر مجرد بود و درارومیه سکونت داشت. او سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد وشصت دربوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

39- محمد مهدی شاهین دربیستم فروردین ماه هزار و سیصد و یازده در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و کارشناس منابع طبیعی بود.محمد مهدی در مشهد سکونت داشت، متاهل و دارای دو فرزند شد.وی سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در مشهد در منزل آیت الله شیرازی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

40 - شهمراد پازند در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و جزء عشایر زاهدان به شمار میرفت.شهمراد متاهل و دارای یک فرزند شد. وی سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد وهفتاد و سه در همین استان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

41- علی محمد آبیاری در اول آبان ماه هزار و سیصد سی و پنج در استان خراسان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده بود.علی محمد در تربت جام سکونت داشته ، متاهل و دارای یک فرزند شد.او سرانجام در دهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در جاده خاش - زاهدان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

یازدهم دی

42- محمد ستاری در دوم فروردین ماه سال يكهزار و سیصد و چهل و دو در استان اردبيل متولد شد.او تا دوره ابتدايي تحصيل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. محمد مجرد بود و در شهرستان اردبیل سکونت داشت.او سرانجام در روز یازدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و شصت و دو در بوكان هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق(منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

43- مرتضی موسيوند در سي ام فروردین ماه هزار سیصد و سي و هشت در استان همدان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدايي بود و به شغل صافكاري مشغول شد. او متاهل و دارای دو فرزند بود و درهمدان سکونت داشت. وی سرانجام در یازدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در شهرستان کرمانشاه توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقين) شهید شد.

44- عزیز فارسی پور در روز چهاردهم خرداد ماه سال يكهزار و سیصد و شانزده در استان آذربایجان غربی متولد شد.او تا دوره ابتدايي تحصیل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. وي در شهرستان ارومیه سکونت داشت. او سرانجام در روز یازدهم دي ماه سال يكهزار و سیصد و شصت و يك در خیابان آبادی شهرستان ارومیه توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

45- يزدان شيخ نژاد در بیست و دوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان خراسان زاده شد.وی تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل آزاد مشغول به كار شد. وی سرانجام در یازدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در تهران هدف سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسید.

دوازدهم دی

46- حسین اصغر قانع گليان در بیست و نهم اسفند ماه هزار و سیصد و سي و هشت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی بود و رياست زندان مركزي مشهد را بر عهده داشت. او متاهل بود و دو فرزند داشت و در مشهد سکونت داشت.حسین سرانجام در دوازدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در شهرستان مشهد توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق به فیض شهادت رسید

سیزدهم دی

47- یوسف علي احدی در دوم فروردین ماه هزار و سیصد و سي و هفت در استان تهران به دنیا آمد. وی تا دوره متوسطه تحصیل نمود و به کادر ارتش وارد شد. او متاهل و دارای دو فرزند بود و در مشكين شهر سکونت داشت. وي سرانجام در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت در جریان بمب گذاری عناصر سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسيد.

48- محمد جعفر اسدی منش در هجدهم خرداد ماه هزار سیصد و سي و چهار در استان تهران به دنیا آمد. وي تا دوره متوسطه تحصیل نمود و در سپاه پاسداران مشغول به خدمت شد.اسدی منش در تهران ساکن بود. وی سرانجام در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت در پی بمب گذاری سازمان مجاهدین خلق در داخل منزلش در تهران به شهادت رسید.

49- غلام رضا اسدی عرب در بیست و يكم اسفند ماه هزار و سیصد و سي و يك در استان گلستان زاده شد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی و معلم بود و در شهرستان گرگان سکونت داشت.غلام رضا سرانجام در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در زنجان هدف سوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسيد.

50- عبد الحسين طاهري در ششم خرداد ماه سال يكهزار و سیصد در استان خراسان متولد شد.او تا دوره ابتدايي تحصيل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. طاهری متاهل بود و پنج فرزند داشت و در شهرستان مشهد سکونت داشت.او سرانجام در روز سیزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و نه در مشهد توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقين) به شهادت رسيد.

51- غلامرضا مخبري در چهاردهم فروردین ماه هزار و سیصد و سي و پنج در استان مازندران به دنیا آمد. وی تا دوره ابتدايي تحصیل نمود و به شغل برقکاري مشغول به كار شد. او متاهل و پدر سه فرزند بود و در بابلسر سکونت داشت.جلال سرانجام در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت در بابلسر مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقين) قرار گرفت و به فيض شهادت رسيد.

52- عبدالله اسدی منش در سوم دي ماه هزار سیصد و سي و شش در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بود و به شغل پاسداری مشغول به خدمت شد. او در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت در شهرستان تهران در پي بمب گذاری سازمان مجاهدین خلق(منافقين) در منزل مسکونی شهید شد.

53- تراب علي استادی در چهارم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و نه در استان آذربایجان غربی متولد شد. وی دارای تحصیلات ابتدايي بود و به شغل دولتی مشغول بود. استادی مجرد بود و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در سیزدهم دی ماه هزارو سیصد و شصت و چهار در شهرستان سقز در جریان بمب گذاری عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقين) به فیض شهادت رسید.

چهاردهم دی

54- هدايت علي زاده درسال يكهزار و سيصد و نه در استان آذربایجان غربي متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل آزاد مشغول به كار شد. وي متاهل و دارای پنج فرزند بود و در شهرستان ارومیه سکونت داشت.او سرانجام در روز چهاردهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و نه در جاده سلماس در شهرستان اروميه توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسيد.

55- اکبر شکرگزار در یازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و سي و چهار در استان گیلان متولد شد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و به عنوان پاسدار به كار مشغول شد.اکبر متاهل و پدر يك فرزند بود و درآستانه اشرفيه سکونت داشت. وی سرانجام در چهاردهم دی ماه هزارو سیصد و شصت و يك در خیابان وادی اشرف شهرستان آستانه اشرفيه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقين) مورد سوء قصد قرار گرفت وكشته شد.

56- كمال خليل زاده درسوم خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و چهارده در استان آذربایجان غربي متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به عنوان كارگر شركت نفت مشغول به كار شد. وي متاهل و دارای يك فرزند بود و در شهرستان ارومیه سکونت داشت.او سرانجام در روز چهاردهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و نه در جاده سلماس در شهرستان اروميه توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق كشته شد.

57- عباس جلالي دردهم مهرماه سال يكهزار و سیصد و چهل و پنج در استان فارس زاده شد.وی تا دوره راهنمايي به تحصيل پرداخت و به خدمت سربازي اعزام شد.او مجرد بود و در شهرستان شيراز سكونت داشت. او سرانجام در چهاردهم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در جريان بمب گذاري سازمان مجاهدين خلق در شيراز كشته شد.

پانزدهم دی

58- محمد فرشي مقدم در ششم مرداد ماه سال يكهزار و سيصد و بيست و يك در استان قم متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل آجيل فروشي مشغول به كار شد. وي متاهل و دارای سه فرزند بود و در شهرستان قم سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و شصت در خيابان كارگر شمالي تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

59- قاسم گودرزي در یكم فروردین ماه هزار و سیصد و نوزده در استان تهران متولد شد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و به عنوان كارمند به كار مشغول شد. قاسم متاهل و پدر سه فرزند بود و درتهران سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان پيروزي تهران توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقين) مورد سوء قصد قرار گرفت وبه شدت زخمي دچار خونريزي شد و ساعاتي بعد در بيمارستان به شهادت رسيد.

60- علي اكبر لشتغاني پور در دوم مهرماه سال يكهزار و سيصد و چهل و يك در استان هرمزگان متولد شد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل خواروبار فروشي مشغول به كار شد. علي اكبر مجرد بود و در شهرستان بندرلنگه سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه وهشت در بندرلنگه در حال انجام امور روزمره در جريان بمب گذاري عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقين) به شهادت رسيد.

61- ابراهيم شعباني در هفتم تيرماه سال يكهزار و سیصد و سي و سه در استان همدان زاده شد. وی دارای تحصیلات متوسطه بود و در جهاد سازندگي به كار مشغول شد. او متاهل و داراي دو فرزند بود و درهمدان سکونت داشت.وي سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در جزيره مجنون در شهرستان خرمشهر هدف سوء قصد سازمان مجاهدين خلق (منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

62- محمد حاجي پور(رود معجني) درسال يكهزار و سيصد و چهل و چهار در استان خراسان به دنيا آمد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشغول به كار شد. وي مجرد بود و در شهرستان مشهد سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و شصت و سه در مشهد هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق( منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

63- حسين چراغ سوز در يكم فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و سي و نه در استان هرمزگان به دنيا آمد.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل دولتي مشغول به كار شد. وي مجرد بود و در رودان بندر لنگه سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت در محله رودان بندرلنگه توسط عناصر سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

64- كمرخان نظري تركاراني دربيست و هفتم مرداد ماه سال يكهزار و سيصد و سي و هفت در استان لرستان چشم به جهان گشود.تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشغول به كار شد. كمرخان متاهل و پدر دو فرزند بود و در شهرستان پلدختر سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه وهشت در جاده خرم آباد- پلدختر توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقين) به شهادت رسيد.

65- حسن يونسي در يكم فروردين ماه سال يكهزار و سیصد و چهل و دو در استان آذربايجان غربي ديده به جهان گشود. وی دارای تحصیلات ابتدايي بوده و به شغل كشاورزي مشغول به كار شد. حسن مجرد بود و در شهرستان اروميه سكونت داشت. او سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت و دو در كاسه كران پيرانشهر عناصر سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

66- عصمت الله عالي پوريان در دوم خرداد ماه هزار و سیصد و بيست و دو در استان لرستان متولد شد. وی تا دوره راهنمايي تحصيل نمود و به عنوان راننده به كار مشغول شد. او متاهل و پدر دو فرزند بود و در خرم آباد سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در جاده خرم آباد توسط عوامل سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

67- محمد نور عبداللهي در يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت در استان هرمزگان به دنيا آمد.تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت و به عنوان كارمند مشغول به كار شد. وي متاهل بود و دو فرزند داشت و در شهرستان بندرلنگه سکونت داشت.او سرانجام در روز پانزدهم دي ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت در بندرلنگه هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق( منافقين) قرار گرفت و به شهادت رسيد.

68- يوسف جعفرپور در بيست و ششم دي ماه سال يكهزار و سیصد و چهل در استان هرمزگان ديده به جهان گشود. وی دارای تحصیلات ابتدايي بوده و به شغل آزاد مشغول به كار شد. يوسف مجرد بود و در شهرستان بندرلنگه سكونت داشت. او سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در بندرلنگه توسط عناصر سازمان مجاهدين خلق به شهادت رسيد.

هفدهم دی

69- سعيد حاتمي در 3وم تير هزار و سيصد و سي و چهار د رآذربايجان غربي به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت وي داراي شغل آزاد بود و از اين راه هزينه زندگي همسر و چهار فرزندش را تامين مي كرد تا اينكه در هفدهم دي هزار و سيصد و شصت و سه در شهر اروميه به دست نيرو هاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" مورد شناسايي و سوء قصد قرار گرفت و به ضرب گلوله به شهادت رسيد.

70- شهاب الدين اربابي در اول ارديبهشت هزارو سيصد و چهل و سه در خراسان متولد شد و پس از پايان دوره متوسطه وارد دانشگاه شد وتا مقطع فوق ديپلم به تحصيل پرداخت وي پس از پايان تحصيل در جهاد سازندگي مشغول به كار شد تا اينكه در هفدهم دي هزار و سيصد و هفتاد در ايرانشهر مورد سوء قصد نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" قرار گرفت و به ضرب گلوله به شهادت رسيد.

هجدهم دی

71- حمید رضا قاسم زاده قطبی در دوم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و پنج در استان ایلام بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وپاسدار بود.حمید رضا متاهل،دارای دو فرزند، و درمهران سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در خیابان هلال احمر مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

72- عباد تیموری در بیست و پنج بهمن ماه هزا رو سیصد و سی و سه در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کشاورز بود.عباد متاهل،دارای یک فرزند،و درارومیه سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد وپنجاه ونه در جلبر ارومیه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

73- علی رضا حسنی در اول اسفند ماه هزار و سیصد وسی و هفت در استان ایلام بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وپاسدار بود.علی رضا مجرد، و درمهران سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در خیابان هلال احمر مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

74- حسن مهمان دوست در بیستم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود.حسن متاهل،دارای دو فرزند، و دررشت سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد وشصت و سه درمدرسه شهید رجائی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

75- قباد منصور بیگی در ششم اسفند ماه هزار وسیصد و سی و شش در استان ایلام بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وپاسدار بود.قباد متاهل،دارای دو فرزند، و درمهران سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت در خیابان هلال احمر مهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

76- علی وشاهی طرفی در یازده تیر ماه هزار و سیصد و سی و سه دراستان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی وکارگر بود.علی متاهل،دارای دو فرزند، و درآبادان سکونت داشت.وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت در سکوی گاز ایرانگا آبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

77- جواد شهبازی دراول فروردین ماه هزار و سیصد وپنج در استان تهران بدنیا آمد.وی بی سواد و کارگر بود.جواد متاهل،دارای نه فرزند،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و پنجاه وهفت در قم توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

78- محمد رضا بهروزی در نهم مهر ماه هزار و سیصد و هفده در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود.محمد رضا متاهل، دارای یک فرزند،و در شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در هجده دی ماه هزار و سیصد و پنجاه وهشت درآبادان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

نوزدهم دی

79- بیژن قزوینه ای در بیست ویکم تیر ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان کرمانشاه بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و خلبان ارتش بود. قزوینه ای در کرمانشاه سکونت داشت ، متاهل و دارای سه فرزند شد. وی سرانجام در نوزدهم دی ماه هزار وسیصد و شصت و یک در کرمانشاه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

80- علی مراد ورمزیاری در چهاردهم مهر ماه هزار و سیصد و هفده در قم بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و کادر ارتش بود. علی مراد در قم سکونت داشت ، متاهل و دارای دو فرزند شد.وی سرانجام در نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در قم توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیستم دی

81- طالب کاظمی در ششم خرداد ماه هزار و سیصد در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و به حرفه خیاطی اشتغال داشت. کاظمی متاهل ، دارای سه فرزند بود و در رشت سکونت داشت.او سرانجام در بیستم دی ماه هزار و سیصد و شصت در رودسر توسط عناصر تروریستی مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

82- رضا شکرابی در نهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و نه در تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود. رضا مجرد و در تهران سکونت داشت . او سرانجام در بیستم دی ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان سهروردی تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست ویکم دی

83- علی ولی پور گودرزی در دهم مرداد ماه هزار و سیصد و سی و هفت در تهران بدنیا آمد . وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود. علی متاهل ، دارای دو فرزند و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و یکم دی ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان عباس آباد تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

بیست وسوم دی

84- بهروز خدمتي وله زافرد در نوزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت و چهار ديده به جهان گشود.تا دوره ابتدايي تحصيل نمود و به شغل روزنامه فروشي به كار مشغول شد. بهروز مجرد بود و در تهران سكونت داشت. او سرانجام در بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو در جريان بمب گذاري عناصر سازمان مجاهدين خلق در ميدان فردوسي تهران در سن بيست و هشت سالگي به شهادت رسيد.

85- حسين علي خاني در سوم بهمن هزار و سيصد و بيست و چهار در يكي از روستاهاي اطراف تهران متولد شد. تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به كشاورزي مشغول شد. او سرانجام در بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج در ورامين مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت و به شهادت رسيد.

86- عزت الله محمد صالحي در ششم فروردين ماه هزار و سيصد و بيست وسه در كرمانشاه متولد شد. تا دوره ابتدايي تحصيل نمود و به كادر ارتش وارد شد. وي متاهل و داراي سه فرزند بود. او سرانجام در بيست وسوم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت وسه در حال انجام امور روزمره در جريان بمب گذاري نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در كرمانشاه به شهادت رسيد.

بیست وچهارم دی

87- شاهرضا نصيري در اول آبان هزار و سيصد و نه متولد شد و تا دوره متوسطه به تحصيل پرداخت . وي به همراه همسر و دو فرزندش در تهران زندگي مي كرد و با تابلو نويسي به كسب و كار مشغول بود . تا اينكه در بيست و چهارم دي هزار و سيصد و شصت و سه در گمرك شهر شيراز به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين " به ضرب گلوله به شهادت رسيد.

88- اله يار سرپرست شاه در اول مرداد هزار و سيصد و چهل و شش در سيستان و بلوچستان چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت وي مجرد بود و در زاهدان سكونت داشت . اله يار به كادر ارتش پيوست و در آنجا مشغول به كار شد تا اينكه در بيست و چهارم دي هزار و سيصد و شصت ونه توسط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين " در ابادان مورد سوءقصد قرار گرفت وبه ضرب گلوله ترور شد ودر بيست و سه سالگي به شهادت رسيد.

بیست وپنجم دی

89- عبدالحسين رضايي در پنجم فروردين هزار و سيصد و هفت در استان گيلان به دنيا آمد ودر حوزه علميه به تحصيلات علوم حوزوي پرداخت وي در لباس روحانيت به ترويج علوم ديني مشغول بود وي به همراه همسر و دو فرزندش در رشت زندگي مي كرد تا اينكه در بيست و پنج دي هزار و سيصد و شصت و يك به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" درجاده بيبالان شهرستان رودسر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

90- لطفي ميرزاده كوهشاهي در نهم دي هزار و سيصد و بيست و چهار در هرمزگان متولد شد ، وتا دوره ابتدايي به مدرسه رفت وي در روستا به كشاورزي مشغول بود و از اين راه امرار معاش مي كرد وي به همراه همسر و دو فرزندش در حاجي آباد سكونت داشت تا اينكه در بيست و پنجم دي هزار و سيصد و شصت و نه در كوه شاه احمدي حاجي آباد به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق " منافقين " به ضرب گلوله ترور شد و در چهل و پنج سالگي به شهادت رسيد.

بیست وششم دی

91- احمد مرندی در اول بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و چهار در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد وی دارای تحصیلات ابتدایی و به شغل دولتی مشغول بود.احمد مجرد و در خوی سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در خوی توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

92- محسن قادری در هفدهم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و سه در استان تهران بدنیا آمد .وی دانش آموز مقطع متوسطه بود. محسن مجرد و در تهران سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و ششم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه درتهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

93- محمد رضا رحیمی جوانمردی در سوم تیر ماه هزار و سیصد و چهل و پنج در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.محمد رضا مجرد بود و در شیراز سکونت داشت . وی سرانجام در بیست و ششم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج درشیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

94- تقی رفعت در دوم آذر ماه هزار و سیصد و بیست و سه در استان تهران بدنیا آمد وی دارای تحصیلات ابتدایی و به کاسب بود. تقی متاهل ، دارای سه فرزند و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و ششم دی ماه هزار و سیصد پنجاه و هفت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.

95- سيدكمال طاهري در نهم بهمن هزار و سيصد و چهل در تهران متولد شد. تا دوره راهنمايي به تحصيل پرداخت و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشغول به كار شد.وي درتهران زندگي مي كرد. او در بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت و به شهادت رسيد.

96- مرتضي يوسفي در يكم فروردين ماه هزار و دويست و هشتاد و چهار در آذربايجان شرقي متولد شد. تا دوره ابتدايي تحصيل نمود. وي متاهل و داراي شش فرزند بود. او سرانجام در بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج در مسجد شهرستان ميانه توسط نيروهاي سازمان مجاهدين خلق مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسيد.

بیست وهفتم دی

97- رمضانعلي شاهوند در اول دي هزار و سيصد و سي و شش به دنيا آمد وي در علوم ديني مشغول به تحصيل شد تا اينكه به لباس روحانيت ملبس شد وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان داديار مشغول به كار شد . شاهوند به همراه همسر و دو فرزندش در قم زندگي مي كرد تا اينكه در بيست و هفتم دي هزار و سيصد و شصت به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق " منافقين " مورد سوء قصد قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

98- عارف تارام در هفتم فروردين هزار و سيصد و چهارده در كردستان به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت وي به همراه همسر و دو فرزندش در سنندج زندگي مي كرد وبه شغل رانندگي مشغول بود تا اينكه در بيست و هفتم دي هزار و سيصد و پنجاه و نه تو سط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين " در مريوان بر اثر بمب گذاري به شهادت رسيد.

99- محرم علي بهراميان در دهم خرداد هزار و سيصد و بيست و چهار در گيلان متولد شد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت وي به همراه همسر و يك فرزندش در يكي از روستاهاي رشت سكونت داشت و به كشاورزي و كشت و كار مشغول بود تا اينكه در بيست و هفتم دي هزار و سيصد و شصت و يك در طوالش به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق " منافقين" ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

بیست وهشتم دی

100- حسین نوزاد درروزدوازدهم اردیبهشت هزاروسیصدو بیست وشش درروستای پرده سر گیلان متولدشد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وبرای کسب درآمد به کشاورزی پرداخت.حسین نوزاد درروز بیست وهشتم دی ماه سال هزاروسیصدو شصت ویک در روستای محل تولدش مورد سوء قصد عناصرسازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبراثر اصابت سه گلوله اسلحه یوزی به قلبش به شهادت رسید.

بیست ونهم دی

101- سيد فخرالدين طباطبايي در اول فروردين هزار و سيصد و هفت در خوزستان متولد شد و تا پايان دوره متوسطه به تحصيل پرداخت وي صاحب دفترخانه ثبت اسناد بود وبه همراه همسر و شش فرزندش در آبادان زندگي مي كرد سرانجام در بيست و نهم دي هزار و سيصد و شصت و پنج در اهواز به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

102- محمد هاشم زهي در دوم تير هزار و سيصد و هشت در خراسان متولد شد و در يكي از رو ستاهاي مشهد به گله داري و دامپروري مشغول بود و از اين راه وي ، همسر و چهار فرزندش امرار معاش مي كردند تا اينكه در بيست و نهم دي هزار و سيصد و شصت و دو در نهبندان بيرجند توسط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" ترور شد و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

103- محمد جان فدا در دوم آبان هزار و سيصد و نه به دنيا آمد و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت وي به همراه همسرش در سنندج زندگي مي كرد.محمد به عنوان همكار سپاه فعاليت داشت وبه همين دليل از مقابل منزلش تو سط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" ربوده شد و پس ازتحمل شكنجه فراوان در بيست و نهم دي هزار و سيصد و شصت و دو اعدام شد.ودر سن پنجاه و سه سالگي به شهادت رسيد.

104- احمد فلاحي در دوم مهر هزار و سيصد و سي و سه در يزد متولد شد و تا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت و به شغل قنادي روي آورد وي به همراه همسر و فرزندش در شهر يزد زندگي مي كرد تا اينكه در بيست و نهم دي هزار و سيصد و شصت و سه در تهران خيابان كارگر شمالي توسط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" مورد سوءقصد قرار گرفت وبر اثر اصابت گلوله به شدت زخمي شد و به دليل خونريزي شديد به شهادت رسيد.

سی ام دی

105- حميدرضا نظري در بيستم ارديبهشت هزار و سيصد و پنجاه و سه چشم به جهان گشود وتا دوره ابتدايي به تحصيل پرداخت. وي مجرد بود وبه همراه خانواده اش درتهران زندگي مي كرد . حميدرضا به خدمت سربازي اعزام شد و سرانجام در سي دي هزار و سيصد و هفتاد و يك در شهرستان كرج بر اثر سو ء قصد نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" به ضرب گلوله در هجده سالگي به شهادت رسيد.

106- جواد سبحاني در هفتم مرداد هزار و سيصد و چهارده به دنيا آمد وتا دوره ابتدايي به مدرسه رفت و سپس به عنوان فروشنده مشغول به كار شد وي ساكن در شهر تهران بود و به همراه همسر و پنج فرزندش در اين شهر زندگي مي كرد تا اينكه در سي ام دي هزارو سيصد و شصت توسط نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق "منافقين" در خيابان شانزده متري اميري ترور شد و در سن چهل و شش سالگي به شهادت رسيد.

107- عمر خاكي درچهارم خرداد هزار و سيصد و چهل و سه چشم به جهان گشود و تا دوره ابتدايي به مدرسه رفت و به تحصيل پرداخت وي به همراه خانوواده اش در اروميه زندگي مي كرد و به عنوان كارمند در اين شهر مشغول به كار شد تا اينكه در سي ام دي هزار و سيصد و شصت و سه در بوكان به دست نيروهاي سازمان تروريستي مجاهدين خلق"منافقين" مورد سوء قصد قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله دربيست سالگي به شهادت رسيد.

http://www.habilian.com/view.asp?ID=01774

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین(۱)

سيد حسين هاشمي

 

چکیده:

 

سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۴۴ توسط برخی از جوانان نهضت آزادی با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال ۱۳۶۰ از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال ۱۳۶۸ به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاق های ایدئولوژیک نمود، بدین معنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاه های داخلی و بین المللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران می‌ تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه ‌های بین المللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.

 

کلید واژه

 

قربانیان تروریسم، حقوق زنان و کودکان، منافقین، خانواده، طلاق.

 

طرح مسأله

 

ساختار تشکیـلاتی سازمان تروریستی منافقـین موسوم به سازمان مجـاهدین خلق (MKO) که برخی از گروه های پوششی دیگری همچون شورای ملی مقاومت ایران، انجمن دانشجویان ایرانی مسلمان، شورای ملی مقاومت، ان.سی.آر، جنگ جویان مقدسِ ایران، ارتش آزادی بخش ملی ایران، ان.ال.ای، پی.ام.او.آی، شورای ملی مقاومت ایران، ان.سی.آر.آی را نیز برای خود جعل کرده، در عمل بر محور رهبری غیر دموکراتیک اداره می شود. بسیاری از اعضا، سازمان را به دلیل شیوه رهبری فرقه و همکاری جدی با رژیم دیکتاتور صدام ترک کردهاند.

 

با وجود ایـنکه این گروه از نـظر اتحـادیه اروپا، دولت آمریکا و کانادا جزو سازمان های تروریستی معرفی شده و برخی از رسانه ها و دولت های غربی و نیز جداشدگان از سازمان مجاهدین بر این مسأله تأکید دارند که سازمان مجاهدین خلق پتانسیل انجام عملیات های تروریستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی را دارد و بر این نکته تأکید می ورزند که این سازمان یک فرقه خطرناک می باشد که با شیوه های خاص مانند مغزشویی، غسل هفتگی، امتناع از ازدواج و طلاق اجباری هواداران را آماده انجام عملیات خشونت بار و تروریستی می کند؛ اگرچه اخیراً اتحادیه اروپا این فرقه را از لیست تروریست ها خارج نمود.

 

در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، ضمن بررسی اجمالی افکار و عقاید افراط گرایانه این سازمان تروریستی، نهاد خانواده، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از آن همچنین مسئولیت کیفری رهبران این فرقه در مقابل دادگاه های داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این نوشتار سعی شده، مستندات اصلی مربوط به فرقه منافقین از منابعی نقل شود که یا ایرانی نیـستند یا از اعضای سابق منافقین بودند که در حال حاضر از این فرقه جدا شده و در خارج از کشور زندگی می کنند تا شبهه سیاسی بودن در میان نباشد. البته در راستای دستیابی به این هدف که به مستند سازی بیشتری می‌انجامد، ناگزیر برای اعتبار بخشیدن بیشتر به مستندات، از منابعی استفاده شده که تا حد امکان در ایران به چاپ نرسیده اند یا به نسخه ای استناد شده که قبلاً در خارج چاپ شده است؛ تا شایبه اعمال سلایق حکومتی و سانسور در ایران نباشد و این مسأله اگر چه از نظر استناد حقوقی، موجب اعتبار بیشتر محتوای مقاله شده است؛ ولی از طرفی موجب شده که برخی موارد ناگزیر به نسخه اینترنتی این مستندات مراجعه شود که از نظر نقل مستقیم از گوینده یا نویسنده مطالب، دست اول محسوب می‌شود؛ ولی از نظر مطبوعاتی و استانداردهای نویسندگی، فاقد برخی شاخصههای شکلی مانند ناشر، سال چاپ و امثال آن بود که به دلیل حقوقی بودن مقاله، در برخی موارد، رعایت اعتبار محتوا بر مسایل شکلی ترجیح داده شده است.

 

۱)سوابق تروریستی فرقه منافقین در ایران

 

سازمان مجاهدین خلق ایران یک گروه سیاسی ـ نظامی است که در سال ۱۳۴۴ توسط سه تن از جوانان عضو نهضت آزادی، با هدف سرنگونی رژیم وابسته پهلوی تأسیس شد. این سازمان نیز همچون اغلب گروه هایی که در دهه ۱۳۴۰ روش خشونت آمیز را در مبارزه برگزیدند، تحت تأثیر سرکوب قیام مردمی ۱۵ خرداد و شکست مبارزات مسالمت آمیز، در جریان تدوین استراتژی به رسید و به تدریج با بهره گیری از تئوری ها و تجارب جریان های چپ و مارکسیست آمریکای لاتین، شیوه را در تاکتیک مبارزاتی خود اتخاذ کرد. در سال ۱۳۵۴ با تغییر ایدئولوژی، مارکسیسم را پذیرفت و به دنبال آن تصفیه های خونینی صورت گرفت و تعدادی از جمله مجید شریف واقفی به قتل رسیدند.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اعضای باقی مانده، از زندان آزاد شدند و از همان ابتدا به مخالفت با حکومت نوپای جمهوری اسلامی برخاستند. در سال ۱۳۶۰ به دنبال ۳ سال درگیری، بالاخره مشی مسلحانه را بر ضد حکومت جدیدالتأسیس و به منظور سرنگونی سریع آن برگزیدند. در پی ترورهای گسترده این فرقه، سران سازمان به فرانسه و سپس در زمان جنگ، به عراق پناهنده شدند و خود را به طور کامل در راستای سیاست های دولت متخاصم عراق و بر ضد منافع مردم ایران قرار دادند. به دنبال شکست های پی درپی در استراتژی های اعلام شده بحث های جدیدی به نام انقلاب ایدئولوژیک به راه افتاد که سرآغاز آن ازدواج و همسر مهدی ابریشمچی بود. از سال ۱۳۶۴ به بعد این سازمان سیاسی ـ نظامی عملاً مسیر تبدیل شدن به یک فرقه تروریستی خطرناک را به سرعت طی کرد و نیروهای خود را به ورطه ای فوق العاده هولناک کشاند .(http://nejatngo.org/fa/MKO.aspx)

 

سازمان منافقین فعالیت های سیاسی خود در اروپا و امریکا را در قالب شورای ملی مقاومت با رنگ و لعاب سیاسی انجام می دهد؛ از ۵۵۳ عضو این شورا، ۳۱۱ نفر عضو رسمی سازمان مـجاهدین خـلق هستـند. همچنین محل اصلی اجلاس شورای ملی مـقاومت در بغـداد بوده که اعـضای شورا برای طـراحی عملـیات تروریستی و تصمیم گیری های لازم، در این کشور به صورت منظم تشکیل می شود (راستگو، ????: ج۲، صص۳۹۱ ‍ـ ۳۹۰ ).

 

۱ ‍ـ ۱) ملت و دولت ایران قربانی فرقه منافقین

 

«خاویر روفر» یکی از نویسندگان فرانسوی می نویسد: «سازمان مجاهدین خلق پیش از عملیات انتحاری بیروت، اولین عملیات انتحاری را در خاورمیانه در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۱ در ایران انجام داد، در نتیجه آیت الله مدنی نماینده رهبری و امام جمعه تبریز به شهادت رسید»Rayfer, ۲۰۰۷: p ۳۳۸)).

 

سـپس این سازمان، در ۱۱ دسامبر۱۹۸۱، عملیاتی انتحاری بر علیه آیت الله دستغیب ـ نماینده رهبری و امام جمعه شیراز ـ در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۸۲عملیات انتحاری بر علیه آیت الله صدوقی در یزد و نیز در ۱۵ اکتبر ۱۹۸۲ عملیاتی تروریستی بر علیه آیت الله اشرفی اصفهانی ـ نماینده رهبری و امام جمعه کرمانشاه ‍ـ انجام داد (Ibid). منافقین در ترورهای متعدد دیگری از جمله ترور ۷۲ شخصیت سیـاسی انـفجار حزب جمـهوری اسلامی نیز نقـش داشتند که در میان این کشته شدگان حتی یک نظامی هم به چشم نمی خورد.

 

از سال ۱۳۸۰ ‍ـ ۱۳۷۸ سازمان، نزدیک به ده فقره عملیات خمپاره اندازی در شهر تهران انجام داد. از آن جا که خمپاره، سلاح دقیقی نیست و اساساً این سلاح نیمه سنگین ویژه فضای باز و بر علیه سنگر ساخته شده؛ استفاده از آن در محیط شلوغ شهری، نشان دهنده یک عمل کور تروریستی بر علیه شهروندان بی گناه است. نتیجه هم نشان داد که قربانیان این ترورها و خمپاره اندازی های بی هدف، شهروندان بیگناه تهرانی و افراد غیرنظامی بود (راستگو، ۱۳۸۲: ج۲، ص۴۳۲).

 

انفجار بمب در حزب جمهوری یکی دیگر از عملیات تروریستی سازمان بود. در تحقیقات مؤسسات جرم شناسی امریکا مشخص شد؛ بمب به کار رفته در انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی از نوع بوده که به تازگی توسط امریکایی ها کشف شده بود. لذا ساختن چنان بمبی با آن فرمول پیچیده مطلقاً در توان یک گروه چریکی نبوده است. رجوی نیز در جلسات خصوصی در پاریس تأیید کرده بود که تکنولوژی این انفجار را در اختیار نداشته است (فراستی، ۱۳۷۵: ص۲۰).

 

۲ ‍ـ ۱) شمار قربانیان اعمال منافقین

 

این سازمان از جمله مبتکران عملیات تروریستی انتحاری در خاور میانه به شمار می رود. آمارها نشان می دهد تاکنون حدود ۱۶۰۰۰ نفر در ایران قربانی اهـداف تــروریســتی منـافقین شده اند(www.habilian.com). دبیرکل کانـون که در امـور قربانـیان تروریـسم در ایران فـعالیت مـی کند، در گزارشـی به گزارشگر ویژه ملـل متحـد در امـور تروریسـم در سال ۱۳۸۵ بر این نکــته تاکیـد مـی نـماید که متـاسفـانه بیشتـر قربانیان عمـلیات تروریسـتی منافقـین زمانـی بـوده که ایـن فـرقه در فرانـسه مستـقر بوده اند (همان). اما نویسنده فرانسوی با توجه به اعلام رسمی منافقین، درباره شمار قربانیان جرایم تروریستی این فرقه، تصریح می کند که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ (یعنی تنها در عرض یک سال) ۱۰۰۰۰ نفر [ایرانی] در عملیات های تروریستی که فرقه منافقین مسئولیت آنها را رسماً بر عهده گرفته اند، کشته شدند (لوران، ۲۰۰۸: فصل۱۳).

 

۲)تروریسم و فرقه گرایی

 

۱ ‍ـ ۲) تعریف فرقه

 

، در تعریف فرقه می نویسد: (تالر سینگر، بی­تا: بخش اول، فصل اول).

 

ایشان درباره جایگاه مذهب در تعریف فرقه، می­نویسد: (همان) .

 

۲ ‍ـ ۲) انطباق ویژگی­های فرقه بر منافقین

 

که خود اســیر فرقـه ت